Show simple item record

dc.contributor.authorDworak, Edytaen
dc.contributor.authorGrzelak, Maria Magdalenaen
dc.date.accessioned2018-03-05T11:50:09Z
dc.date.available2018-03-05T11:50:09Z
dc.date.issued2017-09-19en
dc.identifier.issn1508-2008en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24195
dc.description.abstractThis paper attempts to assess the level of innovativeness of the economies of the ‘new’ EU member states1 in the years 2008-2015, with particular attention paid to the position of the Polish economy. This assessment was carried out on the basis of a summary index constructed with the use of statistical methods of linear ordering. The paper also presents conclusions from the analysis of the evolution of selected factors characterizing the innovativeness of the new EU member states. In the conducted analysis, statistical data from Eurostat were used to describe the innovativeness of economies with respect to two areas: (a) science and technology; and (b) education and training. The developed ranking of innovativeness of the new EU Member States, built on the basis of a summary index, makes it possible to state that the countries with the highest level of innovativeness among 13 analyzed countries were Slovenia, the Czech Republic and Malta. Poland’s above‑average value of the summary index for these countries occupied sixth position in the ranking, which indicates a relatively low level of innovativeness of the Polish economy.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;20en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0en
dc.subjectinnovationen
dc.subjectinnovativenessen
dc.subjectsummary indexen
dc.subjectmultidimensional comparative analysisen
dc.titleA Summary Assessment of Innovativeness of The New Member States of The European Unionen
dc.page.number57-75en
dc.contributor.authorAffiliationDworak, Edyta - Ph.D., Professor at the University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Microeconomics, Lodz, Polanden
dc.contributor.authorAffiliationGrzelak, Maria Magdalena - Ph.D., Professor at the University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Economic and Social Statistics, Lodz, Polanden
dc.referencesAcs Z.J., Audretsch D.B. (1978), Innovation, Market Structure, and Firm Size, ʻThe Review of Economics and Statisticsʼ, vol. LXIX, no. 4.en
dc.referencesAcs Z.J., Audretsch D.B. (1991), Innovation and Size at the Firm Level, ʻSouthern Economic Journalʼ, vol. 57, no. 3.en
dc.referencesBalcerzak A.P. (2009), Państwo w realiach „nowej gospodarki”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.en
dc.referencesCzapiński J., Panek F. (ed.) (2014), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia, Warszawa.en
dc.referencesDworak E. (2012), Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. Ocena, uwarunkowania, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en
dc.referencesGUS (2012), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, Warszawa.en
dc.referencesFrane A. (2014), The Measuring National Innovation Performance. The Innovation Union Scoreboard Revisited, Springer Briefs in Economics, Springer.en
dc.referencesGatnar E., Walesiak M. (ed.) (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.en
dc.referencesGeodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J. (2013), Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja GAP, Kraków.en
dc.referencesGrabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno‑gospodarczych, Wydawnictwo PWN, Warszawa.en
dc.referencesGromada A., Janyst T., Golik K. (2015), Raport: Kapitał zagraniczny w Polsce - czy jesteśmy gospodarką poddostawcy?, Fundacja Kaleckiego, Warszawa.en
dc.referencesKolenda M. (2006), Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.en
dc.referencesKukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo PWN, Warszawa.en
dc.referencesMalina A., Zeliaś A. (1998), On building taxonometric measures on living conditions, ʻStatistics in Transitionʼ, Vol. 3, No. 3, Warszawa.en
dc.referencesMikulec A. (2008), Ocena metod porządkowania liniowego w analizie starości demograficznej, ʻWiadomości Statystyczneʼ, 2008, Nr 6, Warszawa.en
dc.referencesNowakowska A. (red.) (2009), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, praca zbiorowa pod red., Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.en
dc.referencesOdrobina A. (2015), Changes in Global Research and Development: Decentralization Or a New Concentration?, ʻCentral European Review of Economics & Financeʼ, vol. 10, No. 4.en
dc.referencesOdrobina A. (2016), Structural Barriers to Research and Development Activities in Emerging Markets: the Case of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary, ʻEconomics and Business Reviewʼ, vol. 2 (16), No. 2.en
dc.referencesOkoń‑Horodyńska E. (2004), Co z Narodowym Systemem Innowacji w Polsce?, [in:] Okoń‑Horodyńska E. (ed.) Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.en
dc.referencesOrłowski W.M. (2013), Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, PWC, Warszawa.en
dc.referencesOstasiewicz W. (ed.) (1999), Statystyczne metody analizy danych, (wyd. 2), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.en
dc.referencesPłowiec U. (2010), Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 r., ʻEkonomistaʼ 2010, nr 5.en
dc.referencesSkawińska E., Zalewski E. (2009), Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat‑Europa‑Polska, PWE, Warszawa.en
dc.referencesState Of Innovation Union 2012. Accelerating change, Directorate‑General for Research and Innovation, European Commission, Brussels 2013.en
dc.referencesStrategia innowacyjności i efektywności gospodarki, project, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.en
dc.referencesZeliaś A. (2002), Some notes on the selection of normalisation of diagnostic variables, ʻStatistics in Transitionʼ, Vol. 3, No 5, Warszawa.en
dc.referencesZeliaś A. (ed.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.en
dc.contributor.authorEmailDworak, Edyta - dworake@gmail.comen
dc.contributor.authorEmailGrzelak, Maria Magdalena - mgrzel@wp.plen
dc.identifier.doi10.1515/cer-2017-0020en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.