Show simple item record

dc.contributor.authorMikołajuk, Lidia
dc.date.accessioned2018-03-02T09:47:03Z
dc.date.available2018-03-02T09:47:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2081-1004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24189
dc.description.abstractW artykule przedstawiono funkcjonowanie Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (RUŁ) i jego współdziałanie z innymi platformami. Opisano przesyłanie metadanych z repozytorium instytucjonalnego do systemu Pol-Index oraz import danych z Open Journal Systems i platformy de Gruyter Open. Wymieniono serwisy, w których agregowane jest RUŁ.pl_PL
dc.description.abstractThe article describes the functioning of the University of Lodz Repository and its interaction with other platforms. It describes the transfer of metadata between the institutional repository and Pol-Index System as well as import of data from De Gruyter Open and Open Journal System. The article presents the list of services in which the University of Lodz Repository has been aggregated.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesZarządzanie Biblioteką;9
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectrepozytorium instytucjonalnepl_PL
dc.subjectmetadanepl_PL
dc.subjectagregatorypl_PL
dc.subjectinstitutional repositorypl_PL
dc.subjectmetadatapl_PL
dc.subjectaggregatorspl_PL
dc.titleTransfer metadanych między platformą Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego a innymi systemami informacyjnymipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderLidia Mikołajukpl_PL
dc.page.number48-57pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationBiblioteka Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.referencesAdamus Justyna. Metadane w archiwizacji dokumentów elektronicznych. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2009, nr 2, s. 13–28. ISSN 0324-8194.pl_PL
dc.referencesAgregator Ceon [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://agregator.ceon.pl/. Stan z dnia 31.03.2016.pl_PL
dc.referencesBASE [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.base-search.net/about/en/index.php. Stan z dnia 31.03.2016.pl_PL
dc.referencesBSD License Definition [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.linfo.org/bsdlicense.html. Stan z dnia 31.03.2016.pl_PL
dc.referencesCorporation for National Research Initiatives [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.cnri. reston.va.us/. Stan z dnia 31.03.2016.pl_PL
dc.referencesDRIVER [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.driver-repository.eu/. Stan z dnia 31.03.2016.pl_PL
dc.referencesOtwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza [Dokument elektroniczny]. Warszawa: ICM, 2014. Tryb dostępu: http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=13. Stan z dnia 31.03.2016.pl_PL
dc.referencesFendrych Wojciech, Nowiński Aleksander, Zamłyńska Katarzyna, Sylwestrzak Wojciech. POL-index – Polska Baza Cytowań. Materiały Konferencyjne EBIB [Dokument elektroniczny]. 2013, nr 24, s. 4. Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/viewFile/40/165. Stan z dnia 31.03.2016.pl_PL
dc.referencesHofmokl Justyna, Tarkowski Alek, Bednarek-Michalska Bożena, Siewicz Krzysztof, Szprot Jakub. Przewodnik po otwartej nauce [Dokument elektroniczny]. Warszawa: ICM, 2009. ISBN 978-83-917150-4-8. Tryb dostępu: http://ceon.pl/images/przewodnik_po_otwartej_nauce.pdf. Stan z dnia 31.03.2016.pl_PL
dc.referencesInformator dla autorów Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego [Dokument elektroniczny]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. Tryb dostępu: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/download/f54c58c- 4837c5fc363a0388ffce9cf54_Informator%20dla%20Autor%C3%B3w%20Wydawnictwa%20Uniwersytetu% 20%C5%81%C3%B3dzkiego.pdf. Stan z dnia 31.03.2016.pl_PL
dc.referencesJanuszko-Szakiel Aneta. Zabezpieczanie wiarygodności zasobów cyfrowych deponowanych w repozytoriach instytucjonalnych. In Chmielowski Wojciech Z., Wilk-Kołodziejczyk Dorota (red.). Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 83–97. ISBN 978-83-7571-249-0.pl_PL
dc.referencesJeszke Łukasz. Repozytorium DSpace względem zaleceń Web 2.0. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 2009, nr 2, s. 135–147. ISSN 2080-1807.pl_PL
dc.referencesKomunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/201 5_06/57d62136155875b12419981aa086b9f9.pdf. Stan z dnia 31.03.2016.pl_PL
dc.referencesLewandowski Tomasz. Google Scholar a repozytoria i biblioteki cyfrowe w Polsce. In CEON. Otwarta Nauka [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://otwartanauka.pl/analysis/case-studies?id=945. Stan z dnia 31.03.2016.pl_PL
dc.referencesLewandowski Tomasz, Starczewski Michał. Po czym poznać dobre repozytorium? Biblioteka i Edukacja [Dokument elektroniczny]. 2014, nr 6, s. 1–16. Tryb dostępu: https://depot.ceon.pl/bitstream/ handle/123456789/6316/Po%20czym%20rozpozna%C4%87%20dobre%20repozytorium_Biblioteka% 20i%20Edukacja.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Stan z dnia 31.03.2016.pl_PL
dc.referencesNiezgódka Marek, Czerniawska Dominika, Leszczyński Karol, Szprot Jakub. Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych [Dokument elektroniczny]. Warszawa: ICM, 2011. Tryb dostępu: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1545/20120208_EKSPERTYZA__ OA__ICM.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Stan z dnia 31.03.2016.pl_PL
dc.referencesOtwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza [Dokument elektroniczny]. Warszawa: ICM, 2014. Tryb dostępu: http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=13. Stan z dnia 31.03.2016.pl_PL
dc.referencesRanking Web of Repositories [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://repositories.webometrics.info/ en. Stan z dnia 31.03.2016.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dz. U. 2015, poz. 2015.pl_PL
dc.referencesScholarGoogle. Inclusion Guidelines for Webmasters [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://scholar. google.com/intl/en/scholar/inclusion.html. Stan z dnia 31.03.2016.pl_PL
dc.referencesSzprot Jakub (red.). Otwarty dostęp w instytucjach naukowych [Dokument elektroniczny]. Warszawa: ICM, 2015. Tryb dostępu: http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=17. Stan z dnia 31.03.2016.pl_PL
dc.referencesWerla Marcin. Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych. In Materiały Konferencyjne EBIB [Dokument elektroniczny]. 2013, nr 24. Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index. php/Mat_konf/article/viewFile/43/166. Stan z dnia 31.03.2016.pl_PL
dc.contributor.authorEmaillidia.mikolajuk@lib.uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume1pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska