Show simple item record

dc.contributor.authorMiśkowiec, Magdalena
dc.date.accessioned2018-02-19T15:21:01Z
dc.date.available2018-02-19T15:21:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24093
dc.description.abstractThe aim of this article is to examine the relationship between an urban festival and changes in the social and spatial-functional structures in a city. We analyze the Light Move Festival in Łódź as a case study, showing the use of light in emphasizing local identity and cultural heritage. Data for this study was collected by means of interviews with the festival’s organizers. We also present data gathered in a survey conducted among the festival’s participants in 2016. The results show the social-demographic structure of the respondents, frequency of participation and source of information. We present the correlation between the festival’s spatial organization and the guidelines of the “Attractive Urban Spaces 2020+ Program” (Strategie przestrzennegorozwoju Łodzi 2020+ w ramach programu szczegółowego „Atrakcyjneprzestrzenie miejskie 2020+”). The study presents the possibility to use an urban festival as a local potential for building sustainable social and spatial policy. With constant population outflow, such events may help to attract new residents and rebuild the city’s image. It also creates an opportunity to test temporary traffic solutions and to familiarize the residents with them. Considering the revitalization actions undertaken by the city of Łódź, one might ask a question: What kind of impact does The Light Move Festival have on the city of Łódź?en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest poznanie zależności pomiędzy miejskim festiwalem a przemianami struktury przestrzenno-funkcjonalnej i społecznej w mieście. Jako studium przypadku wskazano festiwal wykorzystujący światło do podkreślenia lokalnej tożsamości i dziedzictwa kulturowego – Light Move Festival w Łodzi. W opracowaniu wykorzystano informacje pozyskane z wywiadów prowadzonych z organizatorami festiwalu. Zaprezentowano dane zgromadzone na podstawie ankiety prowadzonej wśród uczestników festiwalu w 2016 roku. Wyniki pokazują społeczno-demograficzną strukturę ankietowanych, częstotliwość uczestnictwa oraz źródła informacji o wydarzeniu. Za pomocą mapy poglądowej zaprezentowano zależność pomiędzy przestrzenną organizacji festiwalu a założeniami Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi2020+ w ramach programu szczegółowego „Atrakcyjne przestrzeniemiejskie 2020+”. Badanie wskazuje na możliwość wykorzystania festiwalu miejskiego jako lokalnego potencjału, wartościowego w budowaniu zrównoważonej polityki społecznej oraz przestrzennej. Wobec spadku liczby ludności w Łodzi, festiwal może wspierać promowanie miasta wśród potencjalnych nowych mieszkańców. Stwarza szanse na przetestowanie tymczasowych rozwiązań komunikacyjnych w przestrzeni oraz oswojenie z nimi mieszkańców. Mając na uwadze działania rewitalizacyjne prowadzone w mieście Łódź, można zadać pytanie: jaki wpływ na społeczność i przestrzeń miasta Łodzi ma festiwal światła – Light Move Festival?pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica; 29; 29
dc.subjecturban festivalen_GB
dc.subjectpublic spacesen_GB
dc.subjectLight Move Festivalen_GB
dc.subjectŁódźen_GB
dc.subjectfestiwal miejskipl_PL
dc.subjectprzestrzeń publicznapl_PL
dc.subjectLight Move Festivalpl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titleThe role of an urban festival in public space: case study of the Light Move Festival in Łódźen_GB
dc.title.alternativeRola festiwalu miejskiego w przestrzeni publicznej na przykładzie Light Move Festival w Łodzipl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[107]-119
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Rozwoju Miast w Krakowie, Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii i Geologii, Uniwersytet Jagielloński
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesBailey C. et. al., 2004, Culture-led urban regeneration and the revitalization of identities in Newcastle, Gateshead and the North East of England, „International Journal ofCultural Policy”, 10 (1): 47–65.pl_PL
dc.referencesCrompton J., McKay S., 1997, Motives of visitors attending festival events, „Annals of Tourism Research”, 24: 425–439.pl_PL
dc.referencesCudny W., 2016, Festivalisation of Urban Spaces, Factors, Processes and Effects, Springer International Publishing, Switzerland.pl_PL
dc.referencesCybriwsky R., 1999, Changing patterns of urban public space Observations and assessments from the Tokyo and New York metropolitan areas, „Cities”, 16 (4).pl_PL
dc.referencesCzepczyński M., 2008, Cultural Landscapes of Post-Socialist Cities. Representation of Powers and Needs, Ashgate, Hampshire,pl_PL
dc.referencesDel Barrio M.J., Devesa M., Herrero L.C., 2012, Evaluating intangible cultural heritage: The case of cultural festivals City, „Culture and Society”, 3: 235–244.pl_PL
dc.referencesDymnicka M., 2008, Fragmentaryzacja przestrzeni publicznej – próby rekompozycji, „Studia Regionalne i Lokalne”, 3 (33).pl_PL
dc.referencesEvans G., 2001, Cultural planning, an urban renaissance, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesEvans G., 2009, Creative cities, creative spaces and urban policy, „Urban Studies”, 46: 1003–1040.pl_PL
dc.referencesFalassi A. (red.), 1987, Festival: Definition and Morphology. Time Out of Time: Essays on the Festival, University of New Mexico Press, Albuquerque: 1–10.pl_PL
dc.referencesGałuszka J., 2010, Wokół nowego centrum Łodzi, EC1 Łódź – Miasto Kultury, Łódź.pl_PL
dc.referencesGehl J., 2001, Life Between Buildings, The Danish Architectural Press, Copenhagen.pl_PL
dc.referencesGetz D., 1991, Festivals, Special Events and Tourism, Van Norstrand Reinhold, New York.pl_PL
dc.referencesGibson C., Gallan B., Warren A., 2012, Engaging creative communities in an industrial city setting: A question of enclosure, „International Journal of Community Researchand Engagement”, 5, Gateways: 1–15.pl_PL
dc.referencesGold J.R., Gold M.M., 2005, Cities of Culture: Staging International Festivals and the Urban Agenda, Burlington, Ashgate, Warsaw: 1851–2000.pl_PL
dc.referencesHerrero L.C., Sanz J.A., Devesa M., Bedate A., del Barrio M.J., 2007, Economic impact and social performance of cultural macrofestivals, Cultural Tourism: Global and LocalPerspectives: 303–323.pl_PL
dc.referencesHughes G., 1999, Urban revitalization: the use of festival time strategies, „Leisure Studies”, 18 (2): 119–135.pl_PL
dc.referencesJacobs J., 1961, The Death and Life of Great American Cities, The Modern Library, New York.pl_PL
dc.referencesJamieson K., 2004, The festival gaze and its boundaries, „Space Culture”, 7 (1): 64–75.pl_PL
dc.referencesJohansson M., Kociatkiewicz J., 2011, City festivals: Creativity and control in staged urban experiences, „European Urban and Regional Studies”, 18: 392–405.pl_PL
dc.referencesLangegger S., 2014, Reprint of Emergent public space: Sustaining Chicano culture in North Denver, „Cities”, 40.pl_PL
dc.referencesLorens P., Martyniuk-Pęczek J., 2010, Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMacLeod N., 2006, The placeless festival: Identity and place in the post-modern festival, [in:] Picard D., Robinson M. (eds.), Festivals, Tourism and Social Change: RemakingWorlds, Channel View Publications, Clevedon: 222–237.pl_PL
dc.referencesMartin G.P., 2005, Narratives great and small: neighbourhood change, place and identity in Notting Hill, „International Journal of Urban and Regional Research”, 29 (1): 67–88.pl_PL
dc.referencesMartinez‐Fernandez C. et al., 2012, Shrinking cities: Urban challenges of globalization, „International Journal of Urban and Regional Research”, 36 (2): 213–225.pl_PL
dc.referencesMcGuirk J., 2014, Radykalne miasta. Przez Amerykę Łacińską w poszukiwaniu nowej architektury, Fundacja Bęc Zmiana.pl_PL
dc.referencesMorgan M., 2007, Festival Spaces and the Visitor Experience, [in:] Casado-Diaz M., Everett S., Wilson J. (eds.), Social and Cultural Change: Making Space(s) for Leisureand Tourism, Lesiure Studies Association, Eastbourne, UK: 113–130.pl_PL
dc.referencesPasaogullari N., Doratli N., 2004, Measuring accessibility and utilization of public spaces in Famagusta, „Cities”, 21 (3).pl_PL
dc.referencesQuinn B., 2005, Changing festival places: insights from Galway, „Social and Cultural Geography”, 6 (2).pl_PL
dc.referencesQuinn B., 2005, Arts festivals and the city, „Urban Studies”, 42 (5–6): 927–943.pl_PL
dc.referencesRobinson M., Picard D., Long P., 2004, Festival tourism: producing, translating, and consuming expressions of culture (s), „Event Management”, 8 (4): 187–242.pl_PL
dc.referencesRouba R., 2010, Hotel Services in Historic Residences – the Effect on Landscape, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzwed J., 2012, Współczesne tendencje i możliwości wykorzystania oświetlenia zewnętrznego w promocji i rozwoju miasta, „Festiwal Światła, Przestrzeń i Forma”, 18: 227–240.pl_PL
dc.referencesUchwała nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, program szczegółowy „Atrakcyjne przestrzenie miejskie 2020+”.pl_PL
dc.referencesVan Aalst I., van Melik R., 2012, City festivals and urban development: does place matter?, „European Urban and Regional Studies”, 19 (2): 195–206.pl_PL
dc.referencesVasilevska L., Vranic P., Marinkovic A., 2014, The effects of changes to the post-socialist urban planning framework on public open spaces in multi-story housing areas: A view from Nis, Serbia, „Cities”, 36.pl_PL
dc.referencesVillanueva K., Badland H., Hooper P., Koohsari M.J., Mavoa S., Davern M., Giles-Corti B., 2015, Developing indicators of public open space to promote health and wellbeing incommunities, „Applied Geography”, 57.pl_PL
dc.referencesYoung C., Kaczmarek S., 2008, The socialist past and postsocialist urban identity in Central and Eastern Europe. The case of Łódź, Poland, „European Urban and RegionalStudies”, 15 (1): 53–70.pl_PL
dc.referencesZienowicz M., Podhajska E., 2014, Kierunki, strategie i perspektywy współczesnej iluminacji i oświetlenia miast na przykładzie Lyonu, „Architectus”, 2 (38): 69–78.pl_PL
dc.referencesZukin S., 1996, Space symbols in an age of decline, [in:] King A. (eds.), Re-presenting the city: Ethnicity, capital and culture in the 21st century metropolis, New YorkUniversity Press, New York: 233–242.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmagda.miskowiec@doctoral.uj.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.29.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record