Show simple item record

dc.contributor.authorGlinkowski, Witold Piotr
dc.date.accessioned2018-02-09T08:17:10Z
dc.date.available2018-02-09T08:17:10Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1734-9923
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24059
dc.description.abstractTekst jest próbą eksplikacji sensu „Ja” i „Ty”, jako kategorii kluczowych dla dialogiki Martina Bubera. Kategorie te rozważam w perspektywie genezy człowieka oraz w kontekście ludzkiego interpersonalnego istnienia, przy czym u Bubera orzeczenie „dialogiczności” jako specyficznej jakości ludzkiego egzystowania ma przede wszystkim status deskryptywny, a dopiero wtórnie i pośrednio – preskryptywny. Zwracam uwagę na transcendentny status Ty względem Ja oraz na znaczenie dystansu między nimi. Uwzględniam „imienny” wymiar Ja i Ty, decydujący o swoistości osoby i o jej zdolności do usłyszenia zagadnięcia i udzielenia odpowiedzi na nie. Owocem spotkania Ja z Ty jest rozpoznanie przez Ja bliźniego, którym jest ono względem spotykanego osobowego Ty. Bycie Ja oraz bycie Ty może być rozpoznane pod warunkiem, że są one zdolne do przekroczenia immanentnej sfery kultury, bowiem zagadnięcie Ja przez Ty ma źródło w transcendencji Boskiego Ty i nie może być interpretowane w immanentnym kontekście kultury.pl_PL
dc.description.abstractThis article tries to explain the meaning of „I” and „Thou” as categories essential for Martin Buber’s philosophy of dialogue. I consider these categories in a context of human’s origin and interpersonal existence. Buber’s statement of ‘dialogity’ as a specific quality of human existence has, first of all, descriptive status, and then – indirectly and secondarily – prescriptive one. I take special notice of a transcendent position of Thou towards I and distance between them. I also take under consideration „nominal” matter of I and Thou, which decides on one’s individuality and their ability to listen and answer. The result of I and Thou meeting is recognizing in I a fellow-man towards Thou. Being I and being Thou can be identified only if they are able to cross immanent cultural sphere. This is because addressing I by Thou had its beginning in transcendentalism of divine Thou and can not be interpreted in immanent context of culture as autonomous cultural area.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnaliza i Egzystencja;26
dc.subjectantropologia filozoficznapl_PL
dc.subjectbliźnipl_PL
dc.subjectfilozofia dialogupl_PL
dc.subjectMartin Buberpl_PL
dc.subjectrelacja dialogicznapl_PL
dc.subjectphilosophical anthropologypl_PL
dc.subjectneighborpl_PL
dc.subjectphilosophy of dialoguepl_PL
dc.subjectdialogical relationpl_PL
dc.titleKim są uczestnicy Buberowskiego dialogu?pl_PL
dc.title.alternativeWho are the participants of Buber's dialogue?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number43-59pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eissn2300-7621
dc.contributor.authorBiographicalnoteWitold P. Glinkowski, dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Filozofii Współczesnej). Absolwent historii i filozofii. Zajmuje się filozofią dialogu, antropologią filozoficzną, filozofią hermeneutyczną. Wydał m. in.: Wolność ku nadziei. Spotkanie z myślą ks. Józefa Tischnera (2003); Imię filozofii. Przyczynek do filozofii dialogu (2005); Transcendencje codzienności (2008); Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej (2011) i kilkadziesiąt artykułów, głównie poświęconych myśli M. Bubera, J. Tischnera, M. Heideggera.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwitoldpiotrporycki@o2.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record