Show simple item record

dc.contributor.authorLachman, Magdalena
dc.date.accessioned2018-02-08T15:01:29Z
dc.date.available2018-02-08T15:01:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24056
dc.description.abstractThe article concentrates on analysing the growing interest of academics in studying advertisements. While arguing why this perspective of reading literature may bring interesting critical results, the article focuses mainly on the character of Anna Csillag and its evolution through the twentieth century. Originally Anna Csillag was created as an advertising strategy to be used in selling hairgrowth cream. Boasting beautiful hair, the character grew in popularity across Europe, turning into a public icon of the first half of the twentieth century. Anna Csillag appears as a fictional character in Bruno Schultz’s story Księga (The Book). The article also traces other references to this figure in the twentieth and twenty-first century literary and artistic works.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica; 6
dc.subjectadvertisingen_GB
dc.subjectAnna Csillagen_GB
dc.subjectadvertising in literature of 20th and 21st centuryen_GB
dc.titleRole model (in) advertising?en_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[119]-144
dc.contributor.authorAffiliationChair of Polish Literature of the 20th and 21st Century, University of Lodz
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesA.S. [Aldona Skudrzykowa], Literatura a reklama, [in:] Szkolny słownik wiedzy o literaturze. Pojęcia – problemy – koncepcje, ed. Romuald Cudak, Marek Pytasz, Videograf II, Katowice 2000,p. 242–245.en_GB
dc.referencesAntoine [Antoine (Antoni) Cierplikowski], Antoine by Antoine, introduction by Lady Mendl, Prentice Hall, New York 1945.en_GB
dc.referencesBalcerzan Edward, Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.en_GB
dc.referencesBenjamin Walter, Pasaże, trans. Ireneusz Kania, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.en_GB
dc.referencesBolecki Włodzimierz, Mityzacja rzeczywistości: koncepcja literatury Brunona Schulza, [in:] Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje, IBL Fundacja Akademia Humanistyczna,Warszawa 2012, p. 447–452.en_GB
dc.referencesBolecki Włodzimierz, Język poetycki i proza: twórczość Brunona Schulza, [in:] Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, 2nd edition amended, Kraków 1996, p. 225–302.en_GB
dc.referencesCzabanowska-Wróbel Agnieszka, W poszukiwaniu Autentyku: Księga Alfikcji, [in:] Bruno od Księgi Blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza, ed. Paweł Próchniak, EMG, Kraków2013, p. 85–99.en_GB
dc.referencesDehnel Jacek, Anna Csillag, [in:] Fotoplastikon, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009, p. 220–221.en_GB
dc.referencesDziedzic Jan, Lwowskie dzieciństwo, „Rocznik Lwowski” 2003 (vol. 9), p. 189–246 (on-line: http://www.lwow.com.pl/rocznik/2003/dziedzic.html [accessed on: : 2016.11.14]).en_GB
dc.referencesFicowski Jerzy, Okolice sklepów cynamonowych. Szkice, przyczynki, impresje, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław 1986.en_GB
dc.referencesFicowski Jerzy, Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Fundacja Pogranicze, Sejny 2002.en_GB
dc.referencesGondowicz Jan, Csillag znaczy gwiazda, [in:] Duch opowieści, Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2014, p. 7–10.en_GB
dc.referencesGorczyńska Renata (Czarnecka Ewa), Cudze słowo w „Traktacie poetyckim”, [in:] Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, Wydawnictwo Literackie, Kraków1992, p. 110–122.en_GB
dc.referencesGreiner Josef, Das Ende des Hitler-Mythos, Amalthea Verlag, Zürich – Leipzig – Wien 1947.en_GB
dc.referencesHanisch Reinhold, I was a Hitler’s Budy, „The New Republic” 1939, April 5, p. 239–242 (a scanned version: http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/projects/hitler/sources/30s/394newrep/394NewRe HanischHitlersBuddy.htm#p3 [accessed on: 2016.11.14]).en_GB
dc.referencesJaniak-Jasińska Agnieszka, Aby wpadło w oko... O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wieku na podstawie ogłoszeń prasowych, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1998.en_GB
dc.referencesJarnotowska Magdalena, Brud jako metafora w twórczości Brunona Schulza, „Prace Polonistyczne” 2014 (vol. LXIX), p. 117–128.en_GB
dc.referencesJarzębski Jerzy, Schulz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.en_GB
dc.referencesJaskółowa Ewa, Interpretacja – czyli o możliwości pokazania poezji i manipulacji reklamą, [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, ed. Barbara Myrdzik, Małgorzata Karwatowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, p. 273–280.en_GB
dc.referencesJaskółowa Ewa, „Ocalony” słucha, „jak mi prędko bije twoje serce”. Gdy komunikacja przestaje być porozumieniem, „Język Artystyczny” 2010 [vol.] 14, p. 33–42.en_GB
dc.referencesKalendarium Dawnej Prasy [blog], 19 XI 1899: ja, Anna Csillag z olbrzymiemi włosami, November 2013, http://kalendariumdawnejprasy.blogspot.com/2013/11/19-xi-1899.html [accessed on: 2016.11.14].en_GB
dc.referencesKitowska-Łysiak Małgorzata, „Ja, Anna Csillag...”, [in:] Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, ed. Nawojka Cieślińska, Piotr. Rudziński,Agora, Warszawa 1990, p. 323–327.en_GB
dc.referencesKitowska-Łysiak Małgorzata, Csillag Anna, [in:] Słownik schulzowski, ed. Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski, Stanisław Rosiek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk, year missing [2004], p. 64–67.en_GB
dc.referencesKitowska-Łysiak Małgorzata, „Ja, Anna Csillag...”, [in:] Schulzowskie marginalia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, p. 47–67.en_GB
dc.referencesKulak Aleksandra, Zainteresujmy się reklamą, „Warsztaty Polonistyczne” 1998, issue 4, p. 29–30.en_GB
dc.referencesLachman Magdalena, Literatura wobec reklamy. Rekonesans, [in:] Literackie reprezentacje doświadczenia, red. Włodzimierz Bolecki, Ewa Nawrocka, IBL PAN, Warszawa 2007, p. 451–480en_GB
dc.referencesLachman Magdalena, Pod znakiem reklamy. Literatura polska po 1989 roku w kręgu oddziaływania kultury konsumpcyjnej, [in:] Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009, vol. I, ed. ZbigniewAndres, Janusz. Pasterski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, p. 41–74.en_GB
dc.referencesLanguagehat, I, Anna Csillag, 31.01.2010, http://languagehat.com/i-anna-csillag/ [accessed on: 2016.12.10].en_GB
dc.referencesLeonard Garry, Advertising and Commodity Culture in Joyce, University Press of Florida, Gainesville 1998;en_GB
dc.referencesLeonard Garry M., Advertising and Religion in James Joyce’s Fiction. The New (Improved!) Testament, [in:] James Joyce and Popular Culture, ed. R. B. Kershner, University Press of Florida, Gainesville 1996, p. 125–138.en_GB
dc.referencesLidin W., Ja, Annna Csillag... Zwodziciele z minionej epoki, „Głos Poranny. Specjalny Dodatek Świąteczny” 24.12.1936 [suplement to a Łódź-based „Głos Poranny” 1936, issue 353], p. 19–20 http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication?id=15919tab=3 [accessed on: 10.12.2016].en_GB
dc.referencesŁukasiewicz Jacek, Wiersz wewnątrz gazety, „Teksty Drugie” 1991, issue 4, p. 8–29.en_GB
dc.referencesMason Nicholas, Literary Advertising and the Shaping of British Romanticism, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2013.en_GB
dc.referencesMielczarek Paweł, Goście z przeszłości, Nakład Niewyczerpany [internet blog internetowy], 15.10.2014, http://nakladniewyczerpany.blogspot.com/2014/10/goscie-z-przeszosci.html [accessed on: 2016.11.14].en_GB
dc.referencesMiłosz Czesław, Traktat poetycki z moim komentarzem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.en_GB
dc.referencesNowicki Wojciech, Anna Csillag, „Tygodnik Powszechny” 2009, issue 38, p. 51.en_GB
dc.referencesNowicki Wojciech, Pani Bovary, [in:] Dno oka. Eseje o fotografii, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010, p. 69–76.en_GB
dc.referencesOffenthaler Eve, Biographie des Monats: Ich, Anna Csillag – ein k. k. Marketingstar, Institut Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, April 2012, http://www.oeaw.ac.at/fileadmin/Institute/INZ/Bio_Archiv/bio_2012_04.htm [accessed on: 14.11.2016].en_GB
dc.referencesOrliński Wojciech, Duch Anny Csillag, „Gazeta Wyborcza” 2001, issue 8, p. 10.en_GB
dc.referencesPollack Martin, Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli Wyprawa w świat, którego nie ma, transl. AndrzejKopacki, 2nd edition, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2007.en_GB
dc.referencesPopławski Wiktor, „Ja, Anna Csillag”, „Cyrulik Warszawski” 1926, issue 23, p. 4–5, on-line: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=4217from=dirids=1 [accessed on: 14.11.2016].en_GB
dc.referencesRoss Michael L., Designing Fictions. Literature Confronts Advertising, McGill-Queen’s University Press, Montreal Kingstone – London – Ithaca 2015.en_GB
dc.referencesSchulz Bruno, Księga, [in:] Opowiadania. Wybór esejów i listów, ed. Jerzy Jarzębski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, p. 105–120.en_GB
dc.referencesSchulz Bruno, Opowiadania. Wybór esejów i listów, ed. Jerzy Jarzębski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989.en_GB
dc.referencesSchulz Bruno, Sanatorium Under The Sign Of The Hourglass, trans. Celina Wielewska, Houghton Mifflin Company, Boston – New York 1997.en_GB
dc.referencesSławiński Janusz, Jedno z poruszeń w przedmiocie, [in:] Prace wybrane Janusza Sławińskiego, ed. Włodzimierz Bolecki, vol. III: Teksty i teksty, Universitas, Kraków 2000, p. 61–65 (or: „Teksty” 1975, issue 4, p. 1–5).en_GB
dc.referencesSpitzer Leo, American Advertising Explained As Popular Art, [in:] Essays on English and American Literature, Princeton University Press, Princeton, New Jersay 1962, p. 248–276.en_GB
dc.referencesStomma Ludwik, Etnolog i reklama, [in:] Mitologie popularne. Szkice z antropologii współczesności, ed. Dariusz. Czaja, Universitas, Kraków 1994, p. 115–118 (first version of this article: Ludwik Stomma, Historia współczesności, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1994, issue 1-2, p. 46–47).en_GB
dc.referencesStrachan John, Nally Claire, Advertising, Literature and Print Culture in Ireland, 1891-1922, Palgrave Macmillan [London] 2012.en_GB
dc.referencesStudiolum, I, Anna Csillag, 30.01.2010, http://riowang.blogspot.com/2010/01/i-anna-csillag.html [accessed on: 14.11.2016].en_GB
dc.referencesStudiolum, Én, Csillag Anna, 29.01.2010, http://wangfolyo.blogspot.com/2010/01/en-csillag-anna.html [accessed on: 14.11.2016].en_GB
dc.referencesSýs Karel, Já, Anna Csillagová... aneb Dechová opora literatury, „Obrys-Kmen” 2000 (vol. 6), issue 10, p. 1 [supplement to „Haló noviny” 2000, issue 59].en_GB
dc.referencesТараторіна Світлана, О, Анно Чиллаг, тебе не забуде Європа! Про зірку реклами XX сторіччя, 30.08.2013, http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/08/30/135421/ [accessed on: 14.11.2016].en_GB
dc.referencesWicke Jennifer, Advertising Fictions. Literature, Advertising and Social Reading, Columbia University Press, New York 1988en_GB
dc.referencesWicke Jennifer, James Joyce and Consumer Culture, [in:] The Cambridge Companion to James Joyce, ed. D. Attridge, 2nd edition, Cambridge University Press, Cambridge 2006, p. 234–253.en_GB
dc.referenceshttp://www.brunoschulz.org/csillag.htm [accessed on: 14.11.2016].en_GB
dc.referenceshttp://www.brunoschulz.org/elsafluid.htm [accessed on: 14.11.2016].en_GB
dc.referenceshttp://riowang.blogspot.com/2010/01/i-anna-csillag.html [accessed on: 14.11.2016].en_GB
dc.contributor.authorEmailmagdam@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.44.07
dc.relation.volume44en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record