Show simple item record

dc.contributor.authorMorawiec, Arkadiusz
dc.date.accessioned2018-02-08T15:01:27Z
dc.date.available2018-02-08T15:01:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24051
dc.description.abstract In the article the author discusses the beginnings of Polish camp literature, more precisely: literature referring to the Nazi German concentration camps. For decades it was assumed that the earliest Polish texts of that type were published in 1945. It appears that the first works – reports and memoirs – were published before the outbreak of WWII. In this article, the author discusses them in the historical and historical-literary contexts (mainly in the context of German writings). en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica; 6
dc.subjectCamp literatureen_GB
dc.subjectdefinitionen_GB
dc.subjectconcentration campen_GB
dc.subjectforced labor campen_GB
dc.subjectdeath campen_GB
dc.subjectinternment campen_GB
dc.subjectprisoner of war campen_GB
dc.subjectghettoen_GB
dc.titlePolish literature and the Konzentrationslager. The beginningen_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[23]-48
dc.contributor.authorAffiliationChair of Polish Literature of the 20th and 21st Century, Faculty of Philology, University of Lodz
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesAbraham M., Juda verrecke. Ein Rabbiner im Konzentrationslager. Introduction K. L. Reiner. Teplitz-Schönau 1934.en_GB
dc.referencesAls sozialdemokratischer Arbeiter im Konzentrationslager Papenburg. Introduction W. Bredel. Moscow 1935.en_GB
dc.referencesAnculewicz Z., “Obóz koncentracyjny w Dachau w reportażu Jerzego Rogowicza.” Mrągowskie Studia Humanistyczne, vol. 2 (2000).en_GB
dc.referencesAus Hitlers Konzentrationslagern. K. Bürger (ed.). Moscow 1934.en_GB
dc.referencesAutobiografia Rudolfa Hössa, komendanta obozu oświęcimskiego Trans. W. Grzymski. Foreword F. Ryszka. Notes developed by A. Pankowicz. Warsaw 1990.en_GB
dc.referencesBeimler H., Im Mörderlager Dachau. 4 Wochen in den Händen der Braunen Banditen. Moscow 1933.en_GB
dc.referencesBeimler H., In hitleristishn kontsentracye-lager Dakhau. For vokhn in di hent fun di broyne banditn. Trans. V. L. Z. Varshe 1934.en_GB
dc.referencesBeimler H., W katowni faszystowskich zbirów. Foreword G. Rwala. Moscow 1934.en_GB
dc.referencesBillinger K. [aka Massing P. W.], Schutzhäftling 880. Aus einem deutschen Konzentrationslager. Roman. Paris 1935.en_GB
dc.references[Borowski T.], “Czasy pogardy”, [in:] [ibid.], gdziekolwiek ziemia… cykl poetycki. [Warsaw 1942].en_GB
dc.referencesBraunbuch über Reichstagbrand und Hitler Terror. Basel 1933.en_GB
dc.referencesBredel W., Egzamin. Powieść. Trans. A. Linke. Warsaw 1954.en_GB
dc.referencesBredel W., Die Prüfung. Roman aus einem Konzentrationslager. London 1934.en_GB
dc.referencesBrunatna księga. Podpalenie Reichstagu i teror [!] hitlerowski. Foreword Lord Marley. Warsaw 1934.en_GB
dc.referencesCieślak T., Oranienburg-Sachsenhausen. Hitlerowskie obozy koncentracyjne 1933–1945. Warsaw 1972.en_GB
dc.referencesCzaplejewicz E., Polska literatura łagrowa. Warsaw 1992. en_GB
dc.referencesDeutsch für Deutsche. Leipzig [1935].en_GB
dc.referencesDunin-Wąsowicz K., Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1933–1945. 2nd edition. Warsaw 1983.en_GB
dc.referencesDymek S., Hans Beimler (1895–1936). Warsaw 1975.en_GB
dc.referencesEscaped Prisoner, The Sonnenburg Torture Camp. New York 1934.en_GB
dc.referencesFiedor K., Militaryzmowi i faszyzmowi – nie. Carl von Ossietzky, życie i walka. Warsaw 1986.en_GB
dc.referencesFrank B., Der Reisepass. Roman. Amsterdam 1937.en_GB
dc.referencesFrank B., Paszport księcia. Trans. R. Granicy. [Lviv 1938].en_GB
dc.referencesDas Gesetz zur Ordnung der Nationalen Arbeit. Leipzig [1934].en_GB
dc.referencesGittig H., Illegale antifaschistische Tarnschriften 1933 bis 1945. Leipzig 1972.en_GB
dc.referencesGul R. B., Oranenburg. Čto ja videl v gitlerovskom koncentrationnom lagere. [Paris 1937].en_GB
dc.referencesHinrichs K., Staatliches Konzentrationslager VII. Eine „Erzihungsanstalt” im Dritten Reich. London 1936.en_GB
dc.referencesHirsch W., Hinter Stacheldraht und Glitter. Erlebnisse und Erfahrungen in den Konzentrationslagern und Gafängnissen Hitlerdeutschlands. Zürich–Paris 1934.en_GB
dc.referencesHirsch W., Sozialdemokratische and kommunistische Arbeiter im Konzentrationslager. [Strasbourg] 1934.en_GB
dc.referencesHornung W. [aka Zerfaβ J.], Dachau – Eine Chronik. Zürich 1936.en_GB
dc.referencesKachnicz Z., “Muzyka, pieśni i piosenki jako sposób na samoobronę psychiczną więźniów obozów hitlerowskich.” Przegląd Humanistyczny, 2005, issue 2.en_GB
dc.referencesKiedrzyńska W., “Międzynarodowa bibliografia hitlerowskich obozów koncentracyjnych 1933– 1976.” Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, [vol.] 30 (1981).en_GB
dc.referencesKiedrzyńska W., Ravensbrück. Kobiecy obóz koncentracyjny. 2nd edition, amended. Warsaw 1965.en_GB
dc.referencesKogon E., Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. Frankfurt am Main 1946.en_GB
dc.referencesKühnrich H., Der KZ-Staat. Die faschistischen Konzentrationslager 1939 bis 1945. Berlin 1980.en_GB
dc.referencesKulesza D., Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944–1948. Białystok 2006.en_GB
dc.referencesKunicki W., “Liepmann Heinz”, [in:] Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku. Leksykon encyklopedyczny PWN. Marek Zubyra (ed.) Warsaw 1996.en_GB
dc.referencesLanghoff W., Die Moorsoldaten. 13 Monate Konzentrationslager. Unpolitischer Tatsachenbericht. Zürich 1935.en_GB
dc.referencesLenardowicz M., Na wyspach tortur i śmierci. Pamiętnik z Sołówek. Warsaw 1930.en_GB
dc.referencesLenardowicz M., Za czerwonym kordonem. Wspomnienia pobytu w Rosji Sowieckiej. Warsaw 1931.en_GB
dc.references[Liepmann H.], “Śmierć made in Germany”. Wiadomości Literackie, 1934, issue 1.en_GB
dc.referencesLiepmann H., Das Vaterland. Ein tatsachen Roman aus dem heutigen Deutschland. Amsterdam 1933.en_GB
dc.referencesLiepmann H., Śmierć made in Germany. Powieść. Trans. I. Berman. Lviv [1934].en_GB
dc.referencesListe des deutschfeindlichen, schädlichen und unerwünschten polnischen Schrifttums. Herausgegeben im Amt des Generalgouverneurs für besetzen polnischen Gebiete. Issue 1. Krakow 1940.en_GB
dc.referencesMakowiecki A. Z., “Opowieść o zagładzie: Seweryny Szmaglewskiej «Dymy nad Birkenau».” Kultura, 1969, issue 26.en_GB
dc.referencesMalewski S., Karol Ossietzky, laureat nagrody pokojowej Nobla. Lviv 1936.en_GB
dc.referencesMalraux A., Czasy pogardy. Trans. W. Rogowicz. Warsaw 1936.en_GB
dc.referencesMalraux A., Le temps de mépris. Paris [1935].en_GB
dc.referencesMańkowski Z., “Obozy hitlerowskie – Majdanek – Lubelszczyzna”, [in:] Majdanek 1941–1944. T. Mencel (ed.) Lublin 1991.en_GB
dc.referencesMeyer W., Wernicke K., Der Elektromotor im Kleingewerbe und Haushalt. Leipzig [1934].en_GB
dc.references“Miejsca odosobnienia. Oświadczenie premjera L. Kozłowskiego.” Gazeta Polska, 1934, issue 168. Mnichowski P., Obóz koncentracyjny i więzienie w Sonnenburgu (Słońsku) 1933–1945. Warsaw 1982.en_GB
dc.referencesMorawiec A., Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009.en_GB
dc.referencesMord im Lager Hohenstein. Berichte aus dem Dritten Reich. Moscow 1933.en_GB
dc.referencesMusioł T., Dachau 1933–1945. 2nd edition, amended. Opole–Katowice 1971.en_GB
dc.referencesNiedyskrecje pocztowe. Korespondencja Tadeusza Borowskiego. Collected, explained, and discussed by Tadeusz Drewnowski. Warsaw 2001.en_GB
dc.referencesNogaj S., Gusen. Pamiętnik dziennikarza. Part 1. Katowice 1945.en_GB
dc.referencesNogaj S., Za drutami i kratami Trzeciej Rzeszy. Reportaże. Vol. 2. Katowice 1939.en_GB
dc.referencesNogaj S., Za kratami i drutami Trzeciej Rzeszy. Reportaże. [Katowice] 1937.en_GB
dc.referencesNogaj S., Za kratami i drutami Trzeciej Rzeszy. Reportaże. [2nd edition. Vol. 1. Katowice] 1939.en_GB
dc.referencesObóz w Dachau. Trans. Z. Gr[abowski]. Wiadomości Literackie, 1937, issue 51.en_GB
dc.references“O czym p. Goebbels nie mówił w Warszawie? Obóz izolacyjny – Oranienburg”. Robotnik, 1934, issue 221.en_GB
dc.references“Oświęcimskie książki.” Wolni Ludzie, 1947, issue 5.en_GB
dc.references“O wolność dla pacyfistów niemieckich.” Robotnik, 1934, issue 231.en_GB
dc.referencesPilichowski Cz., “Hitlerowskie obozy i ośrodki przymusowego odosobnienia oraz ich rola w realizacji programu ludobójstwa i zagłady narodu polskiego”, [in:] Obozy hitlerowskie na ziemiachpolskich 1939–1945. Informator encyklopedyczny. Author and editorial team: Czesław Pilichowski et al. Warsaw 1979.en_GB
dc.referencesPolit I., Miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej w latach 1934–1939. Toruń 2003.en_GB
dc.referencesPoraj K., Koszary i koszmary. Lviv [1939].en_GB
dc.referencesRajewski L., “Seweryna Szmaglewska.” Na straży, 1963, issue 23.en_GB
dc.referencesRogowicz J., “W obozie koncentracyjnym.” Kurier Warszawski, 1936, issue 255 (evening issue); “Za co? Od jak dawna?”, issue 256 (evening issue); “«Wychowanie» przez obóz”, issue 258; “Wszerz i wzdłuż obozu”, issue 260 (evening issue); “«Korytarz» polski w obozie”, issue 308 (evening issue); “Jak ich żywią?”, issue 314; “Przyszłość obozu”, issue 321.en_GB
dc.referencesRost N., De brouwerij van Oraniënburg. Een concentratiecamp in het Derde Rijk. Amsterdam 1933.en_GB
dc.references“Rozporządzenie w sprawie osób zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu.” Gazeta Polska, 1934, issue 168.en_GB
dc.referencesRulewicz [aka Weintraub] K., Karol Ossietzky. Lviv 1937 [correctly 1936].en_GB
dc.referencesRyszka F., Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy. 3rd edition, amended. Wrocław 1985.en_GB
dc.referencesSchäfer W., Konzentrationslager Oranienburg. Das Anti-Braunbuch über das erste deutsche Konzentrationslager. Berlin [1934].en_GB
dc.referencesSeger G., Oranienburg. Erster autentischer Bericht eines aus dem Konzentrationslager Geflüchteten. Afterword by H. Mann. Karlsbad 1934.en_GB
dc.referencesSiegelberg M., Schutzhaftjude 13877. Die Leidensgeschichte zweier Menschen. Shanghai 1939.en_GB
dc.referencesSkwarczyńska S., Wstęp do nauki o literaturze. Vol. 1. Warsaw 1954.en_GB
dc.referencesSłonimski A., “Kronika tygodniowa.” Wiadomości Literackie, 1934, issue 37.en_GB
dc.referencesSobański A., Cywil w Berlinie. Warsaw 1934.en_GB
dc.referencesSofsky W., The Order of Terror. The Concentration Camp. Trans. W. Templer. Princeton 1997.en_GB
dc.referencesSzyszkowski W., “Rogowicz Jerzy”, [in:] Polski słownik biograficzny. Vol. 31. Wrocław 1988–1989.en_GB
dc.referencesŚleszyński W., Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934–1939. Białystok 2003.en_GB
dc.referencesVogler H., “Liryka i piekło.” Gazeta Polska, 1946, issue 69.en_GB
dc.referencesWerner A., “Wstęp”, [in:] Borowski T., Utwory wybrane. A. Werner (ed.) Wrocław 1991.en_GB
dc.references“W niemieckich obozach koncentracyjnych.” Przewodnik Katolicki, 1939, issue 27.en_GB
dc.referencesWójcik W., “Byłem w piekle… Lublinianin w niemieckim obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie.” Głos Lubelski, 1939, issues 225–227; 229–234; 236–239.en_GB
dc.referencesWyka K., “Pogranicze powieści.” Twórczość, 1946, vol. 2.en_GB
dc.references“Z praktyki obozów izolacyjnych. Los Karola Ossietzkiego.” Robotnik, 1934, issue 237.en_GB
dc.referencesZürcher F., Kreuzzug gegen das Christentum. Zürich–New York 1938.en_GB
dc.referencesZürcher F., Krucjata przeciw chrześcijaństwu. Zurich–New York 1938.en_GB
dc.contributor.authorEmailarkadiuszmorawiec@poczta.fm
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.44.02
dc.relation.volume44en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record