Show simple item record

dc.contributor.authorBachura-Wojtasik, Joanna
dc.date.accessioned2018-02-08T15:01:03Z
dc.date.available2018-02-08T15:01:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24044
dc.description.abstractFor the past decade or so, internet radio, podcasts, mobile sound apps, and digital libraries of audio content have enjoyed increasing popularity among researchers and receivers of culture. Radio, similarly to other traditional media, often experiments with the opportunities offered by the new media technologies enabling the emergence of new communicational practices. As a starting point, I consider the contemporary audiosphere, which constitutes the auditory part of the audio-visual culture, and the influence of technological changes on radio communications, artists, and receivers. I attempt to answer the question, what happens at genre fringes? What are the characteristic features of the emerging forms? How, when one is faced with new technology, the multimedia world, and virtual reality, can one reach a reflection on the fiction and non-fiction genres on the radio? The expansive character of new technologies is often the source of inspiration for that which is traditional, thus renewing the object of its study. The inclusion of new phenomena within the widely understood auditoriness has a rescuing nature for traditional forms, and, at the same time, offers new opportunities for creators, and thus an area of research for literary scientists, media scientists and literary critics.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica; 5; 5
dc.subjectaudiosphereen_GB
dc.subjectinternet radioen_GB
dc.subjectpodcasten_GB
dc.subjectsound appsen_GB
dc.subjectnew mediaen_GB
dc.subjectradio genresen_GB
dc.titleNew communication practices on the radio and in the audiosphereen_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[51]-66
dc.contributor.authorAffiliationChair of Journalism and Social Communication, Faculty of Philology, University of Lodz
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.references„Audiosfera miasta” [series: Prace Kulturoznawcze], R. Losiak and R. Tańczuk (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw 2012.en_GB
dc.referencesBachura-Wojtasik J., “Apetyt na życie. Rozważania o fikcji i prawdzie w dokumencie radiowym” [being printed; „Współczesne media – gatunki w mediach”, a monograph].en_GB
dc.referencesBachura-Wojtasik J., “Literatura audialna między fikcją a nie-fikcją. ‘Upowieściowienie’ dokumentu a narracje fikcyjne”, in: „Między sztuką a codziennością. W stronę nowej syntezy (1)”, M. Hopfinger, Z. Ziątek, T. Żukowski (eds.), Instytut Badań Literackich PAN, Warsaw 2016, pp. 184–212.en_GB
dc.referencesBachura-Wojtasik J., “Radio days (are now). The radio marketplace of innovation in the context of audio-visual culture”, in: “Radio: the Resilient Medium: Papers from the Third Conference of the ECREA Radio Research Station”, M. Oliveira, G. Stachyra, G. Starkey (eds.), Sunderland: Centre for Research in Media Cultural Studies 2014, pp. 27–40.en_GB
dc.referencesBerry R., “A Golden Age of Podcasting? Evaluating ‘Serial’ in the Context of Podcast Histories”, Journal of Radio Audio Media 2015, Issue 22 (2), pp. 170–178.en_GB
dc.referencesBerry R., “Radio with pictures: Radio visualization in BBC national radio”, The Radio Journal – International Studies in Broadcast Audio Media 2013, Issue 11 (2), pp. 169–184.en_GB
dc.referencesBerry R., “Will the iPod kill the radio star? Profiling podcasting as radio”, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 2006, Issue 12 (2), p. 143–162.en_GB
dc.referencesBiewen J., “Introduction”, in: “Reality Radio. Telling true stories in sounds”, University of North Carolina, Chapel Hill, NC 2010, p. 11.en_GB
dc.referencesBonini T., “Doing radio in the age of Facebook”, The Radio Journal – International Studies in Broadcast Audio Media 2014, Issue 12 (1/2), pp. 84–85.en_GB
dc.referencesBonini T., “The ‘Second Age’ of Podcasting: reframing Podcasting as a New Digital Mass Medium”, Quaderns del CAC 2015, Vol. 18, Issue 41, pp. 21–30.en_GB
dc.referencesBottomley A.J., “Podcasting, ‘Welcome to Night Vale’ and the Revival of Radio Drama”, Journal of Radio Audio Media 2015, Issue 22 (2), pp. 179–189.en_GB
dc.referencesBottomley A.J., “Podcasting: A Decade in the Life of a ‘New’ Audio Medium: Introduction”, Journal of Radio Audio Media 2015, Issue 22 (2), p. 164–168.en_GB
dc.referencesEdmond M., “All platforms considered: Contemporary radio and transmedia engagement”, New Media Society 2015, Issue 17 (9), pp. 1566–1582.en_GB
dc.referencesGoban-Klas T., “Radiomorfoza w kontekście ewolucji, adaptacji i konwergencji mediów”, Studia Medioznawcze 2006, Issue 3 (26), pp. 11–26.en_GB
dc.referencesGraboś W., “Radio cyfrowe a polska racja stanu”, in: „Polskie Radio. Historia – program – technika. 90 lat Polskiego Radia”, A. Ossibach-Budzyński (ed.), Polskie radio SA, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warsaw 2015, pp. 63–66.en_GB
dc.referencesHopfinger M., “Literatura i media. Po 1989 roku”, Oficyna Naukowa, Warsaw 2010.en_GB
dc.referencesJaniak A., “Audialny wymiar codzienności. O celowości badania audiosfery przestrzeni domowej”, in: „Audiosfera miasta” [series: Prace Kulturoznawcze], R. Losiak and R. Tańczuk (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw 2012, pp. 91–97.en_GB
dc.referencesJędrzejewski S., „Radio publiczne w Europie. Program – finansowanie – technologia – audytorium”, Poltext, Warsaw 2015.en_GB
dc.referencesKołodziejczyk W., Stępka P., “Radio internetowe – szanse i wyzwania”, Studia Medioznawcze 2006, Issue 2 (25), pp. 126–154.en_GB
dc.referencesKowalska A., „Nowy odbiorca? Przemiany obrazu odbiorcy w wybranych koncepcjach współczesnej kultury”, Oficyna Naukowa, Warsaw 2014.en_GB
dc.referencesLosiak R., “Miejskie pejzaże dźwiękowe. Z projektu badań nad audiosferą w doświadczeniu odbiorczym”, in: „Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań”, A. Janiak, W. Krzemińska, A. Wojtasik-Tokarz (eds.), Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wroclaw 2007, pp. 237–246.en_GB
dc.referencesLosiak R., “Słuchanie miasta? Wokół koncepcji badań miejskiej audiosfery”, in: „Audiosfera miasta” [series: Prace Kulturoznawcze], R. Losiak and R. Tańczuk (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw 2012, pp. 11–15.en_GB
dc.referencesMarkman K.M., “Everything Old is New Again: Podcasting as Radio’s Revival”, Journal of Radio Audio Media 2015, Issue 22 (2), pp. 240–243.en_GB
dc.referencesMathia P., “Kroki milowe techniki Polskiego Radia w latach 1925–2015”, in: „Polskie Radio. Historia – program – technika. 90 lat Polskiego Radia”, A. Ossibach-Budzyński (ed.), Polskie radio SA, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warsaw 2015, p. 89–102.en_GB
dc.referencesMcHugh S., “Oral history and the radio documentary/feature: Introducing the COHRD form”, The Radio Journal – International Studies in Broadcast Audio Media 2012, Issue 10 (1), pp. 35–51.en_GB
dc.referencesMisiak T., “Audiosfera w kulturze współczesnej. Próba przybliżenia pojęcia“, Przegląd Kulturoznawczy 2010, Issue 1 (7), pp. 62–74.en_GB
dc.referencesNożyński S., “Radio internetowe – umiejętność słuchania, możliwość kreowania”, in: „Język @ multimedia: dialog – konflikt”, A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (eds.), Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wroclaw 2012, pp. 341–359.en_GB
dc.referencesOliveira M., Jędrzejewski S., “Od air do web: rzeźbienie radia w sieci…”, in: „Radio i społeczeństwo”, G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, pp. 47–62.en_GB
dc.referencesPleszkun-Olejniczakowa E., “Przyczynek do planu klasztoru kultury na podstawie badań radiowych przekazów artystycznych”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2014, Issue 1 (23), pp. 7–42.en_GB
dc.references„Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań”, A. Janiak, W. Krzemińska, A. Wojtasik-Tokarz (eds.), Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wroclaw 2007.en_GB
dc.referencesPtaszek G., “W stronę bezgatunkowości mediów? O funkcji gatunków medialnych w procesie odbioru”, in: „Gatunki i formaty we współczesnych mediach”, W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas (eds.), Poltext, Warsaw 2015, p. 35–51.en_GB
dc.referencesRichman D., “Why ‘Serial’ is the greatest podcast ever made”, 14.11.2014, http://www.telegraph.co.uk/men/the-filter/11230770/Why-Serial-is-the-greatest-podcast-ever-made.html [accessed on: 28.01.2017].en_GB
dc.referencesStachyra G., “Podcasting jako technologia audio. Perspektywy rozwoju”, Studia Medioznawcze 2017, Issue 1 (68), pp. 29–42.en_GB
dc.referencesStachyra G., “Radio Wnet: From mainstream to grassroots. A case study of productive listeners”, in: “Radio Audiences and Participation in the Age of Network Society”, T. Bonini, B. Monclùs (eds.), Routledge, London–New York 2015, pp. 231–251.en_GB
dc.referencesStachyra G., “Współczesne gatunki radiowe jako konglomeraty i kolekcje”, in: „E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania”, W. Godzic, Z. Bauer (eds.), Poltext, Warsaw 2015, pp. 25–49.en_GB
dc.referencesStanisz A., “Audiografia i dewizualizacja antropologii w badaniu miejskiej audiosfery”, in: „Audiosfera miasta” [series: Prace Kulturoznawcze], R. Losiak and R. Tańczuk (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw 2012, pp. 99–111.en_GB
dc.referenceshttp://miastodzwiekow.blogspot.com [accessed on: 30.01.2017].en_GB
dc.referenceshttp://miejskasciezka.pl/ [accessed on: 30.01.2017].en_GB
dc.referenceshttp://sklep.polskieradio.pl/Products/12405-krok-po-kroku-z-trojka-sopot.aspx [accessed on: 30.01.2017].en_GB
dc.referenceshttp://szeptany.lublin.pl/pl/ [accessed on: 30.01.2017].en_GB
dc.referenceshttp://www.bramacukermana.com/new/ON/index.html [accessed on: 30.01.2017].en_GB
dc.referenceshttp://www.polskieradio.pl/24/308/Artykul/1144934,Tak-powstawal-Trojkowy-audiobook-o-Sopocie [accessed on: 30.01.2017].en_GB
dc.referenceshttp://www.soundsofeurope.eu/ [accessed on: 30.01.2017].en_GB
dc.contributor.authorEmailjoanna.bachura@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.43.04
dc.relation.volume43en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record