Ekonomia Międzynarodowa jest czasopismem naukowym skoncentrowanym na tematyce ponadnarodowych zjawisk gospodarczych, zarówno w sferze finansowej, jak i realnej, w skali makro i mikro, w ujęciu historycznym i współczesnym. Interesujące są zarówno procesy w obrębie gospodarki światowej, jak i elementy gospodarek narodowych czy regionalnych, mające swoje międzynarodowe aspekty lub nadające się do porównania w skali międzynarodowej.

Czasopismo istnieje od 2010 roku. Powstało z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych TIAL. Od 2013 roku jest zaś oficjalnym czasopismem Uniwersytetu Łódzkiego, wydawanym i współfinansowanym przez jego Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.

Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: ekonomia i finanse; nauki o polityce i administracji

Od 2018 roku wydawana jest wyłącznie elektroniczna wersja czasopisma. Zeszyt uznaje się za wydany w chwili jego zamieszczenia na stronie czasopisma

Nazwa wydawcy: Uniwersytet Łódzki
ISSN: 2082-4440 – wydanie papierowe
ISSN: 2300-6005 – wydanie elektroniczne

Polityka OA
Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

WWW: Ekonomia Międzynarodowa

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:
dr Agnieszka Kłysik-Uryszek, Katedra Wymiany Międzynarodowej, Instytut Ekonomii UŁ
Redaktorzy:
dr hab. Anetta Kuna-Marszałek – zastępca redaktora naczelnego, redaktor tematyczny: światowy system handlu, zielona ekonomia
dr hab. Tomasz Dorożyński – zastępca redaktora naczelnego, redaktor tematyczny: biznes międzynarodowy, internacjonalizacja
dr hab. Joanna Bogołębska – redaktor tematyczny: finanse międzynarodowe
dr Tomasz Serwach – redaktor tematyczny: gospodarka światowa
dr Piotr Gabrielczak – redaktor tematyczny: ekonomia
dr Justyna Wieloch – redaktor tematyczny: integracja gospodarcza, e-handel
Redaktorzy językowi:
Kinga Dudzik, Mark Muirhead
Sekretarz redakcji:
dr Agnieszka Drożyńska

Rada Naukowa:
Przewodniczący – prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr Costea Munteanu (Academia de Studii Economice din Bucuresti)
prof. dr hab. Rafał Matera (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Jakub Kronenberg (Uniwersytet Łódzki)
dr Agnieszka Chidlow (University of Birmingham)
dr Tilo Halaszovich (Universität Bremen)
dr Lilianna Jodkowska (Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin)

Collections in this community

Recent Submissions

View more