Show simple item record

dc.contributor.authorKanasz, Tatiana
dc.date.accessioned2018-02-08T14:57:18Z
dc.date.available2018-02-08T14:57:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24020
dc.description.abstractThis paper presents an issue of contemporary charity activities as seen in sociological perspectives, including sociology of emotions and sociology of social problems. The main thesis states that prosocial behavior is a complex phenomenon due to the various motives and conditions. The author argues that emotions play an important role in individual and institutional charity. The empirical implication of theoretical assumptions is the analysis of the content of the websites of three charitable organizations with the highest level of trust in Poland: the Great Orchestra of Christmas Charity, the Polish Caritas and the Polish Red Cross.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie zagadnienia współczesnych działań prospołecznych z uwzględnieniem dorobku socjologii emocji oraz perspektywy problemów społecznych. Tezą jest stwierdzenie, że zachowania prospołeczne są zjawiskiem złożonym ze względu na motywy oraz uwarunkowania oraz że istotną rolę w indywidualnej oraz instytucjonalnej dobroczynności odgrywają emocje. Empiryczną implikacją założeń teoretycznych jest analiza zawartości stron internetowych trzech organizacji dobroczynnych o najwyższym poziomie zaufania w Polsce: Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Caritas Polska oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 62
dc.subjectprosocial behavioren_GB
dc.subjectmotivesen_GB
dc.subjectempathyen_GB
dc.subjectemotionsen_GB
dc.subjectsociological theoriesen_GB
dc.subjectinteraction ritualsen_GB
dc.subjectsocial problemsen_GB
dc.subjectzachowania prospołecznepl_PL
dc.subjectmotywypl_PL
dc.subjectempatiapl_PL
dc.subjectemocjepl_PL
dc.subjectteorie socjologicznepl_PL
dc.subjectrytuały interakcyjnepl_PL
dc.subjectproblemy społecznepl_PL
dc.titleProblematyka emocji w zachowaniach prospołecznych w świetle wybranych teorii społecznych i badań empirycznychpl_PL
dc.title.alternativeEmotional issues in prosocial behavior in the light of selected social theories and empirical researchen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number111-126
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Socjologii Ogólnej i Badań Interdyscyplinarnych, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAronson E., Wilson T. D., Akert R. M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, tlum. A. Bezwińska-Walerian, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznańpl_PL
dc.referencesBaert P., Carreira da Silva F. (2013), Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, tłum. S. Burdziej, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Krakówpl_PL
dc.referencesBatson C. D. (1991), The altruism question: Toward a social-psychological answer, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJpl_PL
dc.referencesBatson C. D., Ahmad N., Stocks E. L. (2008), Korzyści i problemy związane z altruizmem wzbudzonym przez empatię, [w:] A. G. Miller (red.), Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej, tlum. V. Reder, Wydawnictwo WAM, Krakówpl_PL
dc.referencesBekkers R., Wiepking P. (2011), A Literature Review of Empirical Studies of Philanthropy: Eight Mechanisms That Drive Charitable Giving, “Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly”, no. 5, s. 924–973pl_PL
dc.referencesBlau P. M. (2006a), Wartości pośredniczące w wymianie w strukturach złożonych, tłum. W. Derczyński, A. Zawadzka, [w:] A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, T. 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 93–106pl_PL
dc.referencesBlau P. M. (2006b), Wymiana społeczna, tłum. D. Niklas, [w:] A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, T. 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 82–92pl_PL
dc.referencesCBOS (2016), Opinie i Diagnozy nr 35: Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D.2016, Warszawapl_PL
dc.referencesClark C. (1997), Misery and company: Sympathy in everyday life, University of Chicago Press, Chicagopl_PL
dc.referencesClarke D. (2005), Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, tłum. M. Bianga, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańskpl_PL
dc.referencesDudkiewicz M. (2013), Populiści dobroczynności. Medialne informowanie o pomaganiu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawapl_PL
dc.referencesFrysztacki K. (2009), Socjologia problemów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawapl_PL
dc.referencesHammond M. (2004), The enhancement imperative and group dynamics in the emergence of religion and ascriptive inequality, “Advances in Group Processes”, no. 22, s. 167–188pl_PL
dc.referencesLepianka D. (2012), Motywy i uwarunkowania ludzkiej solidarności – poszukiwania teoretyczne, „Prakseologia”, nr 153, s. 169–184pl_PL
dc.referencesMaris R. W. (1988), Social Problems, The Dorsey Press, Chicago, ILpl_PL
dc.referencesMiś L. (2007), Problemy społeczne: teoria, metodologia, badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakówpl_PL
dc.referencesReykowski J. (1986), Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawapl_PL
dc.referencesSinger T., Seymour B., O’Doherty J., Kaube H., Dolan R. J., Frith C. D. (2004), Empathy for pain involves the affective but not sensory components of pain, “Science”, no. 303, s. 1157–1162pl_PL
dc.referencesStach R., Stach-Borejko A. (2016), Empatia i mózg, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakówpl_PL
dc.referencesSummers-Effler E. (2004), A theory of the self, emotion, and culture, “Advances in Group Processes”, no. 21, s. 273–308pl_PL
dc.referencesTurner J. H., Maryanski A. (2006), Kontynuowanie tradycji II. Nowe teorie ewolucyjne, [w:] J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 138–174pl_PL
dc.referencesTurner J. H., Stets J. E. (2009), Socjologia emocji, tłum. M. Bucholc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesCaritas Polska, http://www.caritas.pl/dzialania-w-polsce/ [dostęp 31.03.2017]pl_PL
dc.referencesPolski Czerwony Krzyż, http://www.pck.pl/ [dostęp 02.04.2017]pl_PL
dc.referencesWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, http://www.wosp.org.pl/fundacja/wazne/nagrody-i-badania [dostęp 15.01.2017]pl_PL
dc.referencesŻółty Talerz, http://zoltytalerz.pl/o-programie/ [dostęp 31.05.2017]pl_PL
dc.contributor.authorEmailtkanash@aps.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.62.08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record