Show simple item record

dc.contributor.authorJeziorska, Małgorzata
dc.contributor.editorWieteska, Stanisław
dc.contributor.editorCzechowska, Iwona Dorota
dc.date.accessioned2018-02-02T11:56:30Z
dc.date.available2018-02-02T11:56:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationJeziorska M., Wpływ awersji do ryzyka na rynku ubezpieczeń na relację klienci–towarzystwo ubezpieczeń, [w:] Wieteska S., Czechowska I. D., (red.), Granice finansów XXI wieku. Bankowość i ubezpieczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. [157]-167, doi: 10.18778/8088-791-6.13pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23986
dc.description.abstractWalka o przewagę konkurencyjną pomiędzy poszczególnymi dostawcami produktów lub usług wymusza systematyczną obserwację preferencji nabywców. W dobie dużej konkurencji na rynku ubezpieczeń w Polsce zrozumienie zachowań nabywców nabiera coraz większego znaczenia. Jest to bowiem istotny element przy konstruowaniu oferty, która najlepiej sprosta ich oczekiwaniom. Dodatkowo pozwala na skuteczne zakomunikowanie jej określonym grupom docelowym. Stosunek do ryzyka nabywców w znacznym stopniu decyduje o popycie na ubezpieczenia, ale również ma wpływ na późniejszą realizację zawartych kontraktów. W pracy wskazano przykłady obszarów oddziaływania awersji do ryzyka klientów zakładów ubezpieczeń na prowadzoną przez te towarzystwa działalność.pl_PL
dc.description.abstractThe struggle for competitive advantage between products or services providers forces a systematic observation of customers’ preferences. Knowing and understanding customer needs is at the centre of every successful business. Understanding client’s behaviour is crucial when creating strategies that meet customer’s needs and expectations. Furthermore, it helps to persuade clients to accept prepared offer. Customer’s risk attitude determines insurance demand and affects insurance contract performance. In this paper few examples of customer’s risk aversion effects on the insurance business are presented.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWieteska S., Czechowska I. D., (red.), Granice finansów XXI wieku. Bankowość i ubezpieczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectubezpieczeniapl_PL
dc.subjectpreferencje nabywcówpl_PL
dc.subjectawersja do ryzykapl_PL
dc.subjecthazard moralnypl_PL
dc.subjectinsurancepl_PL
dc.subjectcustomer’s preferences on insurance marketpl_PL
dc.subjectrisk aversionpl_PL
dc.subjectmoral hazardpl_PL
dc.titleWpływ awersji do ryzyka na rynku ubezpieczeń na relację klienci-towarzystwo ubezpieczeńpl_PL
dc.title.alternativeInfluence of risk aversion on insurance market on customers–insurance company relationpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[157]-167pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ubezpieczeńpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-791-6
dc.referencesBaumann D.D., Sims J.H., Flood insurance: Some determinants of adoption, „Economic Geography” 1978, No. 54.pl_PL
dc.referencesBombol M., Zachowanie konsumenta na rynku, [w:] Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, SGH, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesEisenhauer J., Risk aversion and the willingness to pay for insurance: A cautionary discussion of adverse selection, „Risk Management & Insurance Review” 2004, Vol. 7, No. 2.pl_PL
dc.referencesFaure M., Bruggeman V., Catastrophic risks and first-party insurance, „Connecticut Insurance Law Journal” 2008, Vol. 15.pl_PL
dc.referencesGarbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesGłodek A., Zachowania konsumentów na rynku usług bancassurance w Polsce, rozprawa doktorska, SGH, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesHadyniak B., Szumlicz T., Ubezpieczenie jako urządzenie finansowe, [w:] Ubezpieczenia – podręcznik akademicki, red. J. Hanszke, J. Monkiewicz,Poltext, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesHalpern-Felsher B.L., Millstein S.G., Ellen J.M., Adler N.E., Tschann J.M., Biehl M., The role of behavioral experience in judging risks, „Health Psychology” 2001, No. 20.pl_PL
dc.referencesPratt J., Risk aversion in the small and in the large, „Econometrica” 1964, Vol. 32, No. 1−2.pl_PL
dc.referencesSamuelson P., Risk and uncertainty: A fallacy of large numbers, „Scientia” 1963, No. 98.pl_PL
dc.referencesSchlesinger H., Graf v. d. Schulenburg J.-M., Risk aversion and the purchase of risky insurance, „Journal of Economics” 1987, Vol. 47, No. 3.pl_PL
dc.referencesSiegelman P., Adverse selection in insurance markets: An exaggerated threat, „The Yale Law Journal” 2004, Vol. 113.pl_PL
dc.referencesSikorska N., Idzik M., Głuszyński J., Zadowoleni ubezpieczeni?, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, styczeń 2006, t. 3, nr 1.pl_PL
dc.referencesSlovic P., Finucane M.L., Peters E., MacGregor D.G., Risk as analysis and risk as feelings: Some thoughts about affect, reason, risk and rationality, „Risk Analysis” 2004, No. 24.pl_PL
dc.referencesSmyczek S., Modele rynkowych zachowań konsumentów, WSZMiJO, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesSoboń M., Klient usatysfakcjonowany – skarb przedsiębiorcy, [w:] Państwo i rynek w gospodarce, red. D. Kopcińska, PTE, Szczecin 2003.pl_PL
dc.referencesWiśniewski M., Wstęp do teorii ubezpieczeń, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesZaleśkiewicz T., Piskorz Z., Borowska A., Fear or money? Decision on insuring oneself against flood, „Risk Decisions and Policy” 2002, No. 7.pl_PL
dc.referencesZwiech P., Istota strategii firmy, [w:] Państwo i rynek w gospodarce, red. D. Kopcińska, PTE, Szczecin 2003.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-791-6.13


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska