Show simple item record

dc.contributor.authorJażdżewska, Iwona
dc.date.accessioned2018-01-31T07:05:45Z
dc.date.available2018-01-31T07:05:45Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23963
dc.description.abstractArtykuł przedstawia wiedzę i umiejętności, jakie studenci powinni przyswoić na zajęciach z autorskiego przedmiotu "Metody statystyczne i techniki komputerowe" prowadzonego od kilku lat na Uniwersytecie Łódzkim na na studiach z geografii turyzmu i hotelarstwa.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;2
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectstatystykapl_PL
dc.subjectgeografia turyzmupl_PL
dc.titleProgram zajęć dydaktycznych z przedmiotu "metody statystyczne i techniki komputerowe" na studiach z geografii turyzmu i hotelarstwa na UŁpl_PL
dc.title.alternativeThe curriculum of the 'statistical methods and computer techniques' subject at the geography of tourism and hotel management studies at the University of Łódźpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderIwona Jażdżewskapl_PL
dc.page.number79-83pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.referencesGregory S., 1970, Metody ststysytyki w geografii, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesJokiel B., Kostrubiec B., 1981, Statystyka z elementami matematyki dla geografów, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesRunge J., 1992, Wybrane zagadnienia z analizy przestrzennej w badanich geograficznych, Skrypt Uniwersytetu Śląskiego, nr 469pl_PL
dc.referencesNorcliffe G. B. 1986, Statystyka dla geografów, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesWolker J.A., McLean M.M., 1994, Statystyka dla każdego, WSiP, Warszawapl_PL
dc.referencesClegg F., 1994, Po prostu statystyka, WSiP, Warszawapl_PL
dc.referencesMichalski T., 1994, Statystyka, WSiP, Warszawapl_PL
dc.referencesKrzysztofiak M., Luszniewicz A., 1981, Statystyka, PWE, Warszawapl_PL
dc.referencesZając K., 1988, Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawapl_PL
dc.referencesPodgórski J., 1996, Statystyka z komputerem, opis programu Statgraphics w.5, MIKOM, Warszawapl_PL
dc.referencesKostrubiec B., 1972, Analiza zjawisk koncentracji sieci osadniczej, Prace Geograficzne IG PAN, nr 93pl_PL
dc.referencesKraak M.J., Ormeling F., 1988, Kartografia - wizualizacja danych przestrzennych, PWN, Warszawapl_PL
dc.contributor.authorEmailiwona.jazdzewska@uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume9pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska