SPIS TREŚCI - CONTENT


Wstęp

Artykuły - Articles - Papers


 1. Studia z geografii turyzmu i hotelarstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Założenia programowe i organizacja - Les études de la géographie du tourisme et de l’hôtellerie à PUniversité de Łódź. Les principes de programme et l’organisation -The Geography of Tourism and Hotel Management Studies at the University of Łódź. Curriculum Objectives and Organization
  Stanisław Liszewski
 2. Anglojęzyczne piśmiennictwo naukowe w dziedzinie turyzmu - La littérature scientifique en langue anglaise dans le domaine du tourisme - English Scientific Literature on Tourism
  Marin Baczwarow, Robert Wiluś
 3. Notatki naukowe - Notes scientifiques - Scientific Contributions


 4. Program zajęć dydaktycznych z przedmiotu „ruch turystyczny” na studiach z geografii turyzmu i hotelarstwa na UŁ - Le programme des activités didactiques au sujet „mouvement touristique” aux études de la géographie du tourisme et de l’hôtellerie à l’Université de Łódź -The Curriculum of the ‘Tourist Traffic’ Subject at the Geography of Tourism and Hotel Management Studies at the University of Łódź
  Bogdan Włodarczyk, Robert Wiluś
 5. Program zajęć dydaktycznych z przedmiotu „ochrona i kształtowanie środowiska w turystyce” na studiach z geografii turyzmu i hotelarstwa na UŁ - Le programme des activités didactiques au sujet „protection et formation du milieu dans le tourisme” aux études de la géographie du tourisme et de l’hôtellerie à l’Université de Łódź - The Curriculum of the ‘Protecting and Shaping Nature in Tourism’ Subject at the Geography of Tourism and Hotel Management Studies at the University of Łódź
  Jerzy Skrzypski
 6. Program zajęć dydaktycznych z przedmiotu „produkt turystyczny” na studiach z geografii turyzmu i hotelarstwa na UŁ - Le programme des activités didactiques au sujet „produit touristique” aux études de la géographie du tourisme et de l’hôtellerie à l’Université de Łódź - The Curriculum of the ‘Tourist Product’ Subject at the Geography of Tourism and Hotel Management Studies at the University of Łódź
  Bogdan Włodarczyk
 7. Program zajęć dydaktycznych z przedmiotu „informacja i promocja turystyczna” na studiach z geografii turyzmu i hotelarstwa na UŁ - Le programme des activités didactiques au sujet „information et promotion touristiques” aux études de la géographie du tourisme et de l’hôtellerie à l’Université de Łódź - The Curriculum of the ‘Tourist Information and Promotion’ Subject at the Geography of Tourism and Hotel Management Studies at the University of Łódź
  Robert Wiluś
 8. Program zajęć dydaktycznych z przedmiotu „podstawy historii architektury” na studiach z geografii turyzmu i hotelarstwa na UŁ - Le programme des activités didactiques au sujet „bases de l’histoire de l’architecture” aux études de la géographie du tourisme et de l’hôtellerie à l’Université de Łódź - The Curriculum of the ‘History of Architecture Rudiments’ Subject at the Geography of Tourism and Hotel Management Studies at the University of Łódź
  Sylwia Kaczmarek
 9. Program zajęć dydaktycznych z przedmiotu „metody statystyczne i techniki komputerowe” na studiach z geografii turyzmu i hotelarstwa na UŁ - Le programme des activités didactiques au sujet „méthodes statistiques et techniques d’ordinateur” aux études de la géographie du tourisme et de l’hôtellerie à l’Université de Łódź - The Curriculum of the ‘Statistical Methods and Computer Techniques’ Subject at the Geography of Tourism and Hotel Management Studies at the University of Łódź
  Iwona Jażdżewska
 10. Program zajęć dydaktycznych z przedmiotu „geografia turystyczna Polski” na studiach z geografii turyzmu i hotelarstwa na UŁ - Le programme des activités didactiques au sujet „géographie touristique de la Pologne” aux études de la géographie du tourisme et de l’hôtellerie à l’Université de Łódź - The Curriculum of the ‘Tourist Geography of Poland’ Subject at the Geography of Tourism and Hotel Management Studies at the University of Łódź
  Robert Wiluś
 11. Program zajęć dydaktycznych z przedmiotu „pilotaż i przewodnictwo turystyczne” na studiach z geografii turyzmu i hotelarstwa na UŁ - Le programme des activités didactiques au sujet „pilotage et services de guide” aux études de la géographie du tourisme et de l’hôtellerie à l’Université de Łódź - The Curriculum of the ‘Courier and Tourist Guide Jobs’ Subject at the Geography of Tourism and Hotel Management Studies at the University of Łódź
  Beata Krakowiak
 12. Program zajęć dydaktycznych z przedmiotu „geografia turystyczna świata” na studiach z geografii turyzmu i hotelarstwa na UŁ - Le programme des activités didactiques au sujet „géographie touristique du monde” aux études de la géographie du tourisme et de l’hôtellerie à l’Université de Łódź - The Curriculum of the ‘Tourist Geography of the World’ Subject at the Geography of Tourism and Hotel Management Studies at the University of Łódź
  Marin Baczwarow
 13. Program zajęć dydaktycznych z przedmiotu „organizacja imprez turystycznych” na studiach z geografii turyzmu i hotelarstwa na UŁ - Le programme des activités didactiques au sujet „organisation des entreprises touristiques” aux études de la géographie du tourisme et de l’hôtellerie à l’Université de Łódź - The Curriculum of the ‘Organizing Tourist Events’ Subject at the Geography of Tourism and Hotel Management Studies at the University of Łódź
  Jolanta Latosińska
 14. Program zajęć dydaktycznych z przedmiotu „strategia rozwoju turystyki” na studiach z geografii turyzmu i hotelarstwa na UŁ - Le programme des activités didactiques au sujet „stratégie du développement du tourisme” aux études de la géographie du tourisme et de l’hôtellerie ù l’Université de Lódź - The Curriculum of the ‘Tourist Development Strategy’ Subject at the Geography of Tourism and Hotel Management Studies at the University of Łódź
  Jacek Kaczmarek
 15. Program zajęć dydaktycznych z przedmiotu „organizacja turystyki w Polsce i na świecie” na studiach z geografii turyzmu i hotelarstwa na UŁ - Le programme des activités didactiques au sujet „organisation du tourisme en Pologne et dans le monde” aux études de la géographie du tourisme et de l’hôtellerie à l’Université de Lódź - The Curriculum of the ‘Organization of Tourism in Poland and in the World’ Subject at the Geography of Tourism and Hotel Management Studies at the University of Lódź
  Jolanta Wojciechowska
 16. Sprawozdania - Comptes-rendus - Reports


 17. Sprawozdanie ze specjalistycznych ćwiczeń terenowych w gminach turystycznych w latach 1996-1999 na studiach z geografii turyzmu i hotelarstwa UŁ - Compte rendu des exercices de spécialisation sur la terrain dans les communes touristiques dans les années 1996-1999 aux études de la géographie du tourisme et de l’hôtellerie à l’Université de Lódź - A Report on the Specialist Field Study in Tourist Areas in 1996-1999 at the Geography of Tourism and Hotel Management Studies at the University of Lódź
  Sebastian Wieczorek, Ilona Źródelna
 18. Recenzje - Comptes-rendus critiques - Reviews


 19. Regionalne aspekty turystyki, praca zbiorowa pod red. Grzegorza Golembskiego, Poznań 1999, ss. 248
  Bohdan Gruchman
 20. Menno-Jan Kraak, Ferjan Ormeling, Kartografia: wizualizacja danych przestrzennych, tłum. Wiesława Żyszkowska, PWN, Warszawa 1998, ss. 274
  Iwona Jażdżewska

Recent Submissions