Now showing items 1-1 of 1

    • Przeobrażenia morfologiczne wsi w strefie podmiejskiej Wrocławia 

      Szmytkie, Robert; Nowak, Bartosz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
      The aim of this paper is to identify morphological transformation trends undergoing currently in rural settlements located in the Wrocław suburban zone. The article focuses on changes in original spatial layouts of rural ...