Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Efektywność ekonomiczna fuzji i przejęć jako decyzji strategicznych (na przykładzie polskiego sektora elektroenergetycznego)

This email address is used for sending the document.