Show simple item record

dc.contributor.authorHaratyk, Karol
dc.contributor.authorBiały, Kamila
dc.contributor.authorGońda, Marcin
dc.date.accessioned2017-12-28T14:10:16Z
dc.date.available2017-12-28T14:10:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23808
dc.description.abstractThe sociological analyses of contemporary society mostly emphasize its liquid and flexible character, which provides new opportunities, but also threats, on both the macro and individual level. The incoherence of the present times could, however, also be perceived as the interference of various social orders that have been described by scholars as “premodernity,” “modernity” and “postmodernity.” In Poland, these tensions are particularly acute because of the collision of the regimes of modernity, postmodernity and elements of traditional culture that are still more visible than in the West. The aim of this paper is to present the relationships between two of the above-mentioned orders: modernity and postmodernity in the sphere of work, with reference to the biographical structure of an individual’s experience. An empirical example of these tensions is demonstrated in the autobiographical story of Piotr, a freelance business psychologist. The article’s first part focuses on the theoretical framework and methodology that were applied while investigating the biographical manifestations of the clashes between these orders. The second part includes a detailed analysis of the narrator’s life story, linking the psychological and sociological perspectives. Furthermore, two meanings of work and their implications for the given case are presented. Finally, the analyzed interview is discussed in a broader perspective, in comparison to other cases.en_GB
dc.description.abstractSocjologiczne analizy współczesnego społeczeństwa podkreślają przede wszystkim jego płynny i zmienny charakter, co – i na poziomie makrostrukturalnym, i na poziomie jednostkowymi – niesie za sobą zarówno nowe możliwości, jak i zagrożenia. Niekoherencja współczesnych czasów może być jednak też postrzegana jako współwystępowanie i oddziaływanie na siebie różnych ładów społecznych, które w literaturze przedmiotu opisane zostały jako „przednowoczesność”, „nowoczesność” i „ponowoczesność”. W Polsce te napięcia są szczególnie obecne z powodu zderzenia reżimów nowoczesności, ponowoczesności, jak i elementów kultury tradycyjnej, które są tu ciągle bardziej dostrzegalne niż w społeczeństwach Zachodu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie związków występujących pomiędzy dwoma z wymienionych ładów (nowoczesności i ponowoczesności) w obszarze pracy w odniesieniu do biograficznego wymiaru doświadczenia jednostkowego. Empirycznym przykładem tych napięć jest autobiograficzna opowieść Piotra – freelancera zajmującego się doradztwem psychologicznym dla biznesu. Pierwsza część artykułu skupia się na teoretycznych i metodologicznych ramach badań odnoszących się do biograficznego wymiaru napięć, które występują pomiędzy wymienionymi ładami społecznymi. Druga część zawiera łączącą perspektywy socjologiczną i psychologiczną analizę opowieści narratora. Następnie przedstawiane są dwa sposoby rozmienia pracy i ich zastosowanie w opisywanym przypadku. W końcowej części analizowany wywiad ujmowany jest w szerszym, porównawczym kontekście. pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;4
dc.subjectsocial orderen_GB
dc.subjectlate capitalismen_GB
dc.subjectneoliberalismen_GB
dc.subjectmodernityen_GB
dc.subjectpostmodernityen_GB
dc.subjectbiographyen_GB
dc.subjectworken_GB
dc.subjectfreelancingen_GB
dc.subjectPolanden_GB
dc.subjectład społecznypl_PL
dc.subjectpóźny kapitalizmpl_PL
dc.subjectneoliberalizmpl_PL
dc.subjectnowoczesnośćpl_PL
dc.subjectponowoczesnośćpl_PL
dc.subjectbiografiapl_PL
dc.subjectpracapl_PL
dc.subjectfreelancingpl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titleBiographical meanings of work: the case of a Polish freelanceren_GB
dc.title.alternativeBiograficzne znaczenia pracy: przypadek polskiego freelancerapl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder©2017 PSJen_GB
dc.page.number[136]-159
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Institute of Sociology; University of Warsaw, Institute of Sociology
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Institute of Sociology
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Institute of Sociology; University of Warsaw, Centre of Migration Research
dc.identifier.eissn-
dc.referencesApitzsch, Ursula and Lena Inowlocki L. 2000. “Biographical Analysis. A ‘German’ School?” Pp. 53-70 in The Turn to Biographical Methods in Social Science. Comparative Issues and Examples, edited by P. Chamberlane, J. Bornat, T. Wengraf. London, New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesArthur, Michael B. 1994. “The boundaryless career: A new perspective for organizational inquiry.” Journal of Organizational Behavior 15(4):295-306.pl_PL
dc.referencesArthur, Michael B. and Denise M. Rousseau, (eds.). 1996. The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era. Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesBauman, Zygmunt. 2000. Liqui d Modernity. Cambridge: Polity.pl_PL
dc.referencesBeck, Ulrich. 1992. Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage.pl_PL
dc.referencesBiały, Kamila. 2015. “Professional biographies of Polish Corporation workers in the late capitalist world.” Przegląd Socjologii Jakościowej 11(4):46-67. Retrieved August 31, 2017 (http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume31/PSJ_11_3_Bialy.pdf).pl_PL
dc.referencesBoltanski, Luc and Ève Chiapello. 1999. Le nouvel esprit du capitalisme. Paris: Gallimard.pl_PL
dc.referencesCastells, Manuel. 1996. The Rise of Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. I. Malden, MA, Oxford: Blackwell.pl_PL
dc.referencesChiapello, Ève and Norman Fairclough. 2002. “Understanding the New Management Ideology.” Discourse Society 13(2):185-208.pl_PL
dc.referencesDefillippi, Robert J. and Michael B. Arthur. 1994. “The Boundaryless Career: A Competency-Based Perspective.” Journal of Organizational Behavior 15(4):307-324.pl_PL
dc.referencesDurkheim Émile. 1965. The rules of sociological method. Eighth edition. New York: Free Press.pl_PL
dc.referencesDomański, Henryk. 2002. Polska klasa średnia. Wrocław: Wydawnictwo Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej i Wydawnictwo Wrocławskie.pl_PL
dc.referencesDomański, Henryk. 2004. Struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesDomecka, Markieta. 2016. “Biographical Experiences of Post-Socialist Transformation in Corporate Business: Doing the Neoliberal Path.” Przegląd Socjologii Jakościowej 12(2):56-77. Retrieved August 31, 2017 (http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume34/PSJ_12_2_Domecka.pdf).pl_PL
dc.referencesDomecka, Markieta and Adam Mrozowicki. 2013. “Linking Structural and Agential Powers: A Realist Approach to Biographies, Careers and Reflexivity.” Pp. 191-213 in: Realist Biography and European Policy. An Innovative Approach to European Policy Studies, edited by A. Mrozowicki, J. D. Turk. Leuven: Leuven University Press.pl_PL
dc.referencesFenton, Steve and Esther Dermott. 2006. “Fragmented Careers? Winners and Losers in Young Adult Labour Markets.” Work Employment and Society 20(2):205-221.pl_PL
dc.referencesFlick, Uwe. 2009. An Introduction to Qualitative Research. London: Sage.pl_PL
dc.referencesGdula, Maciej. 2014. “Klasa średnia i doświadczenie elastyczności.” Polityka społeczna 5-6:40-45.pl_PL
dc.referencesGiddens, Anthony. 1991. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity.pl_PL
dc.referencesGiermanowska, Ewa. 2013. Ryzyko elastyczności czy elastyczność ryzyka. Instytucjonalna analiza kontraktów zatrudnienia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny). 2017. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2016. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Retrieved August 31, 2017 (http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5475/4/23/1/aktywnosc_ekonomiczna_ludnosci_polski_czwarty_kwartal_2016.pdf).pl_PL
dc.referencesHall, Douglas T. 1976. Careers in organizations. Pacific Palisades: Goodyear.pl_PL
dc.referencesHandy, Charles. 1994. The Empty Raincoat: Making sense of the future. London: Arrow Business.pl_PL
dc.referencesHermanns, Harry. 1995. “Narratives interview.” Pp. 182-185 in Handbuch qualitative sozialforschung, edited by U. Flick, E. V. Kardorff, H. Keupp, L. V. Rosenstiel, and S. Wolff. Munich: Psychologie Verlags Union.pl_PL
dc.referencesInfakt. 2010. Raport z badania „Freelancer w Polsce 2010”. Retrieved August 31, 2017 (http://www.infakt.pl/Raport_Freelancer_Polska_2010).pl_PL
dc.referencesJacyno, Małgorzata. 2007. Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesJasiecki, Krzysztof. 2013. Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.pl_PL
dc.referencesKaźmierska, Kaja, Andrzej Piotrowski, and Katarzyna Waniek. 2011. “Biographical Consequences of Working Abroad in the Context of European Mental Space Construction.” Przegląd Socjologiczny 60(1):139-158.pl_PL
dc.referencesKochanowicz, Jacek, Sławomir Mandes, and Mirosława Marody M., (eds.). 2007. Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesKollmorgen, Raj. 2004. “Neomodernity. Theory and Practice.” Pp. 169-185 in Reflexive Representations. Politics, Hegemony and Discourse in Global Capitalism, edited by J. Angermüller, D. Wiemann, R. Kollmorgen, and J. Meyer. Münster: LIT.pl_PL
dc.referencesKrzemiński, Ireneusz. 2011. Wielka transformacja. Zmiany ustroju w Polsce po 1989. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF.pl_PL
dc.referencesLyotard, Jean-François. 1984. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minnesota: University of Minnesota Press.pl_PL
dc.referencesMannheim, Karl. 1927. “The Problem of Generations.” Pp. 276-320 in Essays on the Sociology of Knowledge, edited by P. Kecskemeti. London: Routledge and Kegan Paul.pl_PL
dc.referencesMarody, Mirosława and Anna Giza-Poleszczuk. 2004. Przemiany więzi społecznych: zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.pl_PL
dc.referencesMiller, Piotr. 2016. Freelance: kariera zawodowa poza organizacją. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesMrozowicki, Adam. 2011. Coping With Social Change. Life Strategies of Workers in Poland’s New Capitalism. Leuven: Leuven University Press.pl_PL
dc.referencesMrozowicki, Adam. 2016. “Normalisation of Precariousness? Biographical Experiences of Young Workers in the Flexible Forms of Employment in Poland.” Przegląd Socjologii Jakościowej 1 2(2):94-112. A ugust 3 1, 2 017 ( http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume34/PSJ_12_2_Mrozowicki.pdf).pl_PL
dc.referencesPakulski, Jan. 2009. “Postmodern social theory.” Pp. 251-280 in The New Blackwell Companion to Social Theory, edited by B. Turner. Malden-Oxford: Wiley-Blackwell.pl_PL
dc.referencesPeiperl, Maury and Yehuda Baruch. 1997. “Back to square zero: The post-corporate career.” Organizational Dynamics 25(4):6-22.pl_PL
dc.referencesPerls, Frederik S., Ralph Hefferline, and Paul Goodman. 1951. Gestalt therapy: excitement and growth in the human personality. New York: Julian Press.pl_PL
dc.referencesPiejko, Paweł. 2012. Odkrywamy sekrety polskiego freelancingu. Retrieved August 31, 2017 (http://www.blog.infakt.pl/odkrywamy-sekrety-polskiego-freelancingu).pl_PL
dc.referencesPoławski, Paweł. 2012. “Precarious Generation on the Polish Labour Market.” Polityka Społeczna 1:15-22.pl_PL
dc.referencesPowell, Walter and Paul DiMaggio, (eds.). 1991. The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: The University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesRorty, Richard. 1989. Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesRóg-Ilnicka, Joanna. 2015. “‘Career by Choice’ or ‘Career by Chance.’ The Determinants of Flexible Professional Biographies.” Pp. 213-223 in Forum Socjologiczne, Special Issue (Number One): Social Boundaries and Meanings of Work in the 21st-Century Capitalism, edited by A. Mrozowicki, E. Kolasińska, J. Róg-Ilnicka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.referencesRychard, Andrzej. 1993. Reforms, Adaptation and Breakthrough. The Sources of and Limits to Institutional Changes in Poland. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.pl_PL
dc.referencesSchütze, Fritz. 2008. Biography Analysis on the Empirical Base of the Autobiographical Narratives: How to Analyse Autobiographical Narrative Interviews. Part I, INVITE – Biographical Counselling in Rehabilitative Vocational Training. Further Educational Curriculum. EU Leonardo da Vinci Programme. Retrieved August 31, 2017 (http://www.zsm.ovgu.de/zsm_media/Das+Zentrum/Forschungsprojekte/INVITE/B2_1-p-140.pdf).pl_PL
dc.referencesSennett, Richard. 1998. The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism. New York: Norton.pl_PL
dc.referencesSowa, Jan. 2010. „Prekariat ‒ proletariat epoki globalizacji.” Pp. 100-132 in Robotnicy opuszczają miejsca pracy, edited by J. Sokołowska. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi.pl_PL
dc.referencesStachowiak, Jerzy. 2014. „O koncepcji nowego ducha kapitalizmu w ujęciu Luca Boltanskiego i Ève Chiapello.” Przegląd Socjologiczny 63(4):9-43.pl_PL
dc.referencesStanding Guy. 2011. The precariat: The new dangerous class. London, New York: Bloomsbury Academic.pl_PL
dc.referencesStrzelecki, Jan. 2012. „Postfordowska narracja o pracy i jej klasowe odmiany.” Pp. 87-116 in Style życia i porządek klasowy w Polsce, edited by M. Gdula and P. Sadura. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe “Scholar”.pl_PL
dc.referencesSullivan, Sherry E. 1999. “The Changing Nature of Careers: A Review and Research Agenda.” J ournal o f M anagement 25(3):457-484.pl_PL
dc.referencesSullivan, Sherry E. and Michael B. Arthur. 2006. “The evolution of the boundaryless career concept: Examining physical and psychological mobility.” Journal of Vocational Behavior 69:19-29.pl_PL
dc.referencesWallerstein, Immanuel. 1974. The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York, London: Academic Press.pl_PL
dc.referencesWaniek, Katarzyna. 2016. „Potencjały bezładu i cierpienia w biografiach młodych kobiet wchodzących w świat sztuki i medycyny.” Przegląd Socjologii Jakościowej 12(2):114-144. Retrieved August 31, 2017 (http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume34/PSJ_12_2_Waniek.pdf).pl_PL
dc.referencesWnuk-Lipiński, Edumund and Marek Ziółkowski, (eds.). 2001. Pierwsza dekada niepodległości: próba socjologicznej syntezy. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.pl_PL
dc.referencesZalewski, Dariusz. 2012. “Stabilization of ‘Instability’: Consequences of fixed-term employment for collective labour relations.” Polityka Społeczna 1:8-15.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkarolharatyk@gmail.com
dc.contributor.authorEmailkamila.bialy@gmail.com
dc.contributor.authorEmailm.gonda@uw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.13.4.08
dc.relation.volume13en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record