Show simple item record

dc.contributor.authorBunio-Mroczek, Paulino
dc.date.accessioned2017-12-28T14:10:15Z
dc.date.available2017-12-28T14:10:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23805
dc.description.abstractThe aim of the article is to provide a case study of a post-industrial, post-socialist city analyzing gentrification processes in their initial phase within the context of a large municipality-led revitalization program with focus on experiences of family gentrifiers. Inspired by Robert A. Beauregard’s framework (1986), the analysis concentrates on ‘the potentially gentrifiable neighborhoods’, ‘the potentially gentrified’, ‘the facilitators and active agents of gentrification’, and ‘the potential gentry themselves’. The empirical part of the text is based on qualitative study, that is, selected interviews collected within a research project on gentrifiers in the process of social revitalization, conducted in the city of Lodz (central Poland).en_GB
dc.description.abstractArtykuł stanowi analizę przypadku postsocjalistycznego miasta poprzemysłowego oraz procesu gentryfikacji w jego początkowym stadium, w kontekście dużego koordynowanego przez władze miejskie programu rewitalizacji oraz doświadczeń gentryfierów z dziećmi. Artykuł zainspirowany został ramą teoretyczną stworzoną przez Roberta A. Beauregarda, według którego na proces gentryfikacji składają się cztery elementy: potencjalnie gentryfikowalne sąsiedztwa, potencjalnie gentryfikowalni mieszkańcy, czynniki/podmioty ułatwiające lub wpływające na gentryfikację oraz sami potencjalni gentryfierzy. Empiryczna część artykuły oparta jest na jakościowych badaniach na temat gentryfierów w procesie rewitalizacji społecznej, realizowanych w Łodzi.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;4
dc.subjectgentrificationen_GB
dc.subjectrevitalizationen_GB
dc.subjectfamily gentrifiersen_GB
dc.subjectchildrenen_GB
dc.subjectpost-socialist cityen_GB
dc.subjectgentryfikacjapl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectgentryfierzy z dziećmipl_PL
dc.subjectdziecipl_PL
dc.subjectmiasto postsocjalistycznepl_PL
dc.titleGentrification, revitalization and children raising. Family gentrifiers in a post-socialist cityen_GB
dc.title.alternativeGentryfierzy ‒ rodzice w postsocjalistycznym mieściepl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder©2017 PSJen_GB
dc.page.number[70]-91
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Applied Sociology and Social Work
dc.identifier.eissn-
dc.referencesBeauregard, Robert A. 1986 “The chaos and complexity of gentrification.” Pp. 35-55 in Gentrification of the City, edited by Neil Smith, Peter Williams. London, Sydney: Allen Unwin.pl_PL
dc.referencesBerg van den, Marguerite. 2013. “City Children and Genderfied Neighbourhoods: The New Generation as Urban Regeneration Strategy.” International Journal of Urban and Regional Research 37(2):523-536.pl_PL
dc.referencesBunio-Mroczek, Paulina. 2016. Wczesne rodzicielstwo – zagrożenie czy szansa? Nastoletni rodzice w łódzkich enklawach biedy. Łódź: WUŁ.pl_PL
dc.referencesBunio-Mroczek, Paulina, Małgorzata Potoczna, and Wielisława Warzywoda-Kruszyńska. 2016. Poverty and Social Exclusion During and After Poland’s Transformation to Capitalism. Four Generations of Women in a Post-Industrial City Tell Their Life Stories. Łódź: WUŁ.pl_PL
dc.referencesBurrows, Roger, Richard Webber, and Rowland Atkinson. 2017. “Welcome to ‘Pikettyville’? Mapping London’s Ralpha territories.” The Sociological Review 65(2):184-201.pl_PL
dc.referencesFormoso, Diana, Rachel N. Weber, and Marc S. Atkins. 2010 “Gentrification and Urban Children’s Well-Being: Tipping the Scales from Problems to Promise.” American Journal of Community Psychology 46:395-412.pl_PL
dc.referencesGminny Program Rewitalizacji Łodzi 2026+ z dnia 28 września 2016 r. (Municipal Program of Łódź Revitalization 2026+ passed by the Council of Łódź on September 18, 2016)pl_PL
dc.referencesGrabkowska, Maja, Marcin Stępniak, and Martyna Sztybel-Boberek. 2015. “Uwarunkowania procesów gentryfikacji w śródmieściach badanych miast.” Pp. 61-5 in Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast. Na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, edited by Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz. Warszawa: PAN.pl_PL
dc.referencesGrabkowska, Maja, Marcin Stępniak, and Anna Wolaniuk. 2015a. “Charakterystyka zasobów mieszkaniowych.” Pp. 43-60 in Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast. Na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, edited by Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz. Warszawa: PAN.pl_PL
dc.referencesGrabkowska, Maja et al. 2015b. “Przemiany społeczno-przestrzenne śródmieść pod wpływem procesów gentryfikacji.” Pp. 86-138 in Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast. Na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, edited by Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz. Warszawa: PAN.pl_PL
dc.referencesGrzeszczak, Jerzy. 2010. Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień. Warszawa: PAN.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz, Jolanta, (ed.). 2015a. Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast. Na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska. Warszawa: PAN.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz, Jolanta. 2015b. “Wstęp.” Pp. 6-12 in Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast. Na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska. Warszawa: PAN.pl_PL
dc.referencesJolanta, Jakóbczyk-Gryszkiewicz. 2015c. “Podsumowanie.” Pp. 149-154 in Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast. Na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska. Warszawa: PAN.pl_PL
dc.referencesKarsten, Lia. 2002. “Mapping Childhood in Amsterdam: the spatial and social construction of children’s domains in the city.” Tijdschrift voor economische en sociale geografie93:231-366.pl_PL
dc.referencesKarsten, Lia 2003. “Family Gentrifiers: Challenging the City as a Place Simultaneously to Build a Career and to Raise Children.” Urban Studies 40(12):2573-2584.pl_PL
dc.referencesKeels, Micere, Julia Burdick-Will, and Sara Keene. 2013. “The Effects of Gentrification on Neighborhood Public Schools.” City Community 12(3):238-260.pl_PL
dc.referencesLees, Loretta. 2003. “Super-Gentrification: The Case of Brooklyn Heights, New York City.” Urban Studies 40(12):2487-2509.pl_PL
dc.referencesLees, Loretta. 2008. “Gentrification and Social Mixing: Towards an Inclusive Urban Renaissance?” Urban Studies 45:2449.pl_PL
dc.referencesLees Loretta, Tom Slater, and Elvin Wyly, (eds.). 2010. The gentrification leader. London, New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesLiszewski, Stanisław and Szymon Marcińczak. 2012. “Geografia gentryfikacji Łodzi: studium dużego miasta przemysłowego w okresie posocjalistycznym.” Pp. 71-87 in Procesy gentryfikacji w mieście. XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, cz.I., edited by Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz. Łódź: WUŁ.pl_PL
dc.referencesMaik, Wiesław. 2013. “Procesy gentryfikacji w mieście postindustrialnym.” Pp. 1-20 in Procesy gentryfikacji. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, edited by Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz. Łódź: WUŁ.pl_PL
dc.referencesMarcińczak, Szymon. 2015. “Problematyka gentryfikacji w literaturze przedmiotu.” Pp. 13-19 in Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast. Na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska, edited by Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz. Warszawa: PAN.pl_PL
dc.referencesMayer, Margit. 2017. “Whose city? From Ray Pahl’s critique of the Keynesian city to the contestations around neoliberal urbanizm.” The Sociological Review 65(2):168-183.pl_PL
dc.referencesPolityka Mieszkaniowa Łodzi 2022+, dokument z 16 maja 2012 (Łódź Housing Policy 2022+, document presented on May 16, 2012).pl_PL
dc.referencesReed, Jordan and Megan Gallagher. 2015. Does School Choice Affect Gentrification? Posing the Question and Assessing the Evidence. Metropolitan Housing and Communities Policy Center Brief: Urban Institute.pl_PL
dc.referencesSkrzypczak, Bohdan and Wojciech Łukowski. 2011. Rewitalizacja społeczna. Od aktywizacji do rozwoju lokalnego. Katowice, Radom: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.pl_PL
dc.referencesSmith, Neil. 1996. The New Urban Frontier. Gentrification and the revanchist city. London, New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesSpringer, Filip. 2013. 13 pięter. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.pl_PL
dc.referencesUstawa o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (the Bill on Revitalization passed by the Polish Parliament on October 9, 2015).pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska, Wielisława, (ed.). 2001a. (Żyć) na marginesie wielkiego miasta. Łódź: Absolwent.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska, Wielisława, (ed.). 2001b. Żyć i pracować w enklawach biedy. Łódź: Absolwent.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska, Wielisława. 2010. “Enklawy Biedy – mechanizm powstawania i trwania.” Praca Socjalna, sp. no. Jul-Aug, Pp. 51-60.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska, Wielisława and Agnieszka Golczyńska-Grondas. 2010. Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego WZLOT. Raport końcowy i rekomendacje. Łódź: Biblioteka.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska, Wielisława and Jolanta Grotowska-Leder. 1996. Wielkomiejska bieda w okresie transformacji. Łódź: IS UŁ.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska Wielisława and Bogdan Jankowski.2013. Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy. Łódź: WUŁ.pl_PL
dc.referencesWatts, Paul and Smets Peer, (eds.). 2014. “Introduction.” Pp. 1-22 in Mobilities and Neighborhood Belonging in the City and Suburbs. London: Palgrave McMilan.pl_PL
dc.referencesWilson, William J. 1987. The Truly Disadvantaged: the Inner City, the Underclass and Public Policy. Chicago: University of Chicago Press.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpaulinabunio@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.13.4.05
dc.relation.volume13en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record