Show simple item record

dc.contributor.authorBrzozowska-Brywczyńska, Maja
dc.date.accessioned2017-12-28T14:10:15Z
dc.date.available2017-12-28T14:10:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23802
dc.description.abstractThe article aims at revealing the potential of critical disability studies’ concepts (prosthetic power, visual activism) as tools in the analysis of disabled children’s experiences within the new childhood studies paradigm. In disability studies, the childhoods of disabled children are still marginalized, and similarly—in childhood studies, there is still not enough space for analyzing disability as social marker (compared to gender, race, and class). I start with three examples of 3D children’s prosthetics projects that serve as starting points for redefining what an artificial limb can become—a platform of play shared with others, a superhero’s attribute, and a tool for agency in co-designing (oneself)—to find how they resonate with theoretical and interpretative endeavors of critical disability studies. I then attempt to set them against the premises of new childhood studies and see—taking as an example disabled children’s childhood studies—what can possibly emerge at the crossroads.en_GB
dc.description.abstractArtykuł stanowi propozycję przyjrzenia się interpretacyjnemu potencjałowi pojęć ze słownika krytycznych studiów nad niepełnosprawnością (prosthetic power, visual activism) jako narzędzi analizy doświadczeń niepełnosprawnych dzieci prowadzonej w ramach nowych studiów nad dzieciństwem. W polu studiów nad niepełnosprawnością analizy dzieci i ich (niepełnosprawnego) dzieciństwa wciąż pozostają w mniejszości, podobnie jak w polu nowych studiów nad dzieciństwem niepełnosprawność wciąż nie zyskała takiej widoczności, jak płeć, klasa czy rasa. Wychodząc od opisu przykładów projektów dziecięcych protez 3D redefiniujących sztuczną kończynę odpowiednio jako pretekst do zabawy z innymi dziećmi, atrybut superbohatera i pole sprawstwa rozumianego jako współprojektowanie (siebie), poszukuję w nich nawiązań do wątków teoretycznych i interpretacyjnych obecnych w polu współczesnych, krytycznych studiów nad niepełnosprawnością, a następnie odnoszę je do perspektywy nowych studiów nad dzieciństwem, pokazując – na przykładzie disabled children’s childhood studies – jaka rama analizy niepełnosprawnych dzieci może powstać na bazie imperatywów krytycznych studiów nad niepełnosprawnością i nowych studiów nad dzieciństwem.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;4
dc.subjectchildrenen_GB
dc.subjectprosthetic poweren_GB
dc.subjectvisual activismen_GB
dc.subjectdisabilityen_GB
dc.subjectdziecipl_PL
dc.subjectpotencjał protezypl_PL
dc.subjectaktywizm naocznypl_PL
dc.subjectniepełnosprawnośćpl_PL
dc.titleWhy wear a prosthetics when you could become a superhero instead? Dzieci, protezy i kilka uwag o tym, jak słownik krytycznych studiów nad niepełnosprawnością może wzbogacić język nowych studiów nad dzieciństwempl_PL
dc.title.alternativeWhy wear a prosthetics when you could become a superhero instead? Children, Prostheses, and a Few Reflections on How a Dictionary of Critical Disability Studies Can Enrich the Language of New Childhood Studiesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder©2017 PSJpl_PL
dc.page.number[14]-28
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii
dc.identifier.eissn-
dc.referencesArmstrong Tim (1998) Modernism, Technology and the Body. A Cultural Study. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesChislenko Alexander (1995) Legacy Systems and Functional Cyborgization of Humans [dostęp 15 stycznia 2017 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.lucifer.com/~sasha/articles/Cyborgs.html›.pl_PL
dc.referencesClogston John S. (1994) Disability Coverage in American Newspapers [w:] Jack Adolph Nelson, ed., The Disabled, the Media, and the Information Age. Westport: Greenwood Press, s. 45–53.pl_PL
dc.referencesCurran Tillie, Runswick-Cole Katherine (2014) Disabled Children’s Childhood Studies: A Distinct Approach? „Disability Society”, vol. 29, no. 10, s. 1617–1630.pl_PL
dc.referencesFukuyama Francis (2004) Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Przełożył Bartłomiej Pietrzyk. Kraków: Znak.pl_PL
dc.referencesGarland-Thomson Rosemarie (2009) Staring: How We Look? New York: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesGoodley Dan, Runswick-Cole Katherine (2012) The Body as Disability and Possability: Theorizing the “Leaking, Lacking, and Excessive” Bodies of Disabled Children. „Scadinavian Journal of Disability Research” [dostęp 15 stycznia 2017 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.mcgill.ca/igsf/files/igsf/goodley_and_runswick_cole_bodies_as_disability_and_possability.pdf›.pl_PL
dc.referencesGrenberg Harvey (2001) Heimlich Maneuvers: On Certain Tendency of Horror and Speculative Cinema. „PsyArt. An Online Journal for the Psychological Study of the Arts” [dostęp 15 stycznia 2017 r.] Dostępny w Internecie: ‹http://psyartjournal.com/article/show/greenberg-heimlich_maneuvers_on_a_certain_tendency›.pl_PL
dc.referencesJames Allison, Prout Alan, eds. (1990) Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. Oxford: Routledge Falmer.pl_PL
dc.referencesMasahiro Mori (1970) The Uncanny Valley. „Energy”, vol. 7, no. 4, s. 33–35.pl_PL
dc.referencesMitchell David T., Snyder Sharon L. (2000) Narrative Prosthesis: Disability and the Dependencies of Discourse. Ann Arbor: The University of Michigan Press.pl_PL
dc.referencesMullins Aimee (2009) How My Legs Give Me Superpowers? [dostęp 15 stycznia 2017 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.tv.com/web/ted-talks/watch/aimee-mullins-how-my-legs-give--me-super-powers-1545902/›.pl_PL
dc.referencesShakespeare Tom, Watson Nick (2002) The Social Model of Disability: An Outdated Ideology? „Research in Social Science and Disability”, vol. 2, s. 9–28.pl_PL
dc.referencesShildrick Margrit (2009) Dangerous Discourses of Disability, Subjectivity, and Sexuality. Basingstoke: Palgrave MacMillan.pl_PL
dc.referencesStańczyk Marta (2016) „Nostalgia for the Future...”: Prosthesis as a Popcultural Weapon? „Transmissions”, vol. 1, no. 1, s. 68–81.pl_PL
dc.referencesTorres Carlos Arturo (2014) Prosthetics for Kids as a Creative and Social Tool. Empowering Children to Explore Their Strongest Side Through Creativity [dostęp 15 stycznia 2017 r.]. Dostępny w Internecie: ‹https://issuu.com/carlosidea/docs/iko_prosthetics_for_kids_as_a_creat›.pl_PL
dc.referencesTurmel André (2008) A Historical Sociology of Childhood. Developmental Thinking, Categorization and Graphic Visualization. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesWatson Nick (2012) Theorizing the Lives of Disabled Children: How Can Disability Theory Help? „ChildrenSociety”, vol. 26, no. 3, s. 192–202.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbbmaja@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.13.4.02
dc.relation.volume13pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record