SPIS TREŚCI


NUMER TEMATYCZNY

Dzieciństwo i adolescencja w perspektywie socjologii jakościowej

  Od redaktora

 1. Aktualne teoretyczne, metodologiczne i tematyczne podejścia w badaniach dzieciństwa i młodzieży w perspektywie jakościowej
  Paulina Bunio-Mroczek
 2. Artykuły

 3. Why wear a prosthetics when you could become a superhero instead? Dzieci, protezy i kilka uwag o tym, jak słownik krytycznych studiów nad niepełnosprawnością może wzbogacić język nowych studiów nad dzieciństwem
  Maja Brzozowska-Brywczyńska
 4. Konwencja o prawach dziecka a realizacja praw dziecka z niepełnosprawnością w relacjach rówieśniczych
  Grażyna Mikołajczyk-Lerman
 5. Participant recruitment challenges in researching peer groups and migration retrospectively
  Paula Pustułka, Natalia Juchniewicz, Izabela Grabowska
 6. Gentrification, revitalization and children raising. Family gentrifiers in a post-socialist city
  Paulina Bunio-Mroczek
 7. WYDANIE REGULARNE

  Artykuły

 8. Praktykowanie czasu wolnego w sytuacji niedoboru i nadmiaru
  Natalia Martini
 9. Murals make (Our) history: paintings on the wall as media of cultural memory. Interpreting the current state of Warsaw’s commemorative murals
  Ilija Upalevski
 10. Biographical meanings of work: the case of a Polish freelancer
  Karol Haratyk, Kamila Biały, Marcin Gońda
 11. Recenzje

 12. Recenzja książki: Magdalena Szpunar (2016) Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwa AGH
  Magdalena Cygan
 13. Recenzja książki: Piotr Szenajch (2015) Trudne umieranie. Narracyjne przedstawienia choroby i śmierci a doświadczenie osób terminalnie chorych. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna
  Łucja Lange

Recent Submissions