„Studia Wyborcze” to półrocznik ukazujący się od 2006 r. Jest to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i poglądów w zakresie szeroko pojętej tematyki wyborczej i referendalnej: na jego łamach publikują prawnicy, socjologowie oraz politolodzy i jako takie jest unikalne na polskim rynku wydawniczym. Teksty ukazujące się w „Studiach Wyborczych” stanowią źródło wiedzy o prawie wyborczym, systemach wyborczych oraz referendum i praktycznych aspektach funkcjonowania określonych rozwiązań w Polsce i na świecie.

Nazwa: Studia Wyborcze
ISSN: 1898-0082
E-ISSN: 2450-9337
Lista MEiN: 40 pkt. (2021)
Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Ukazuje się od: 2006 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community