Show simple item record

dc.contributor.authorDąbrowski, Tomasz
dc.date.accessioned2017-11-02T14:23:13Z
dc.date.available2017-11-02T14:23:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23170
dc.description.abstractThe area of social logistics is a kind the present-day challenge of science, and especially the scientists, who take the labor to investigate and deal with the realities and challenges of global metropolises or agglomeration consisting of several or even a dozen cities in the region. How and what are the modern logistics services? Why do we have to treat them as social challenges of logistics? Among other things, such questions have been raised in this article. An attempt was made to identify, grade, or even groupings of modern logistics services, enrolling in the area of social logistics. They are described in detail examples of modern logistics services, which significantly influence the development and improvement of cities, and are based on solution and environmental solutions, conducive to the improvement of society.en_GB
dc.description.abstractObszar logistyki społecznej jest obecnie swoistym wyzwaniem dla nauki, a zwłaszcza naukowców, którzy podejmują pracę, aby zbadać i poradzić sobie z realiami i wyzwaniami globalnych metropolii lub aglomeracji złożonej z kilku lub nawet kilkunastu miast regionu. Jakie są nowoczesne usługi logistyczne i jak je rozpoznać? Dlaczego musimy traktować je jako wyzwania społeczne związane z logistyką? Między innymi takie kwestie zostały poruszone w niniejszym artykule. Podjęto próbę identyfikacji, klasyfikowania lub nawet grupowania nowoczesnych usług logistycznych wchodzących w zakres logistyki społecznej. Są szczegółowo opisane w przykładach nowoczesnych usług logistycznych, które w istotny sposób wpływają na rozwój i poprawę jakości miast, i są oparte na rozwiązaniach środowiskowych sprzyjających poprawie sytuacji społecznej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;1
dc.subjectsocial logisticsen_GB
dc.subjectcityen_GB
dc.subjectmodernityen_GB
dc.subjectlogistics servicesen_GB
dc.subjectlogistyka społecznapl_PL
dc.subjectmiastopl_PL
dc.subjectnowoczesnośćpl_PL
dc.subjectusługi logistycznepl_PL
dc.titleNowoczesne usługi logistyczne jako wyzwanie logistyki społecznejpl_PL
dc.title.alternativeModern logistic services as a challenge social logisticsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[17]-26
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Logistyki Społecznej
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesArchutowska J., Żbikowska E., Nowoczesne usługi transportowo-spedycyjno-logistyczne (TSL) w Polsce (teoria i praktyka), [w:] Nowoczesne produkty na rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznym, red. B. Kos, AE, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesCzarnecki W., Planowanie miast i osiedli, t. 1, PWN, Warszawa–Poznań 1960.pl_PL
dc.referencesCzubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., Marketing usług, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesGołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa–Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesIgliński H., Przyszłość kolei dużych prędkości w Unii Europejskiej, [w:] Współczesne kierunki rozwoju logistyki, red. E. Gołembska, PWE, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKauf S., Tłuczak A., Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych, Difin, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesPłaczek E., Modele rozwoju usługodawców logistycznych, UE w Katowicach, Katowice 2012pl_PL
dc.referencesRydzkowski W., Usługi logistyczne teoria i praktyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., Jakubczyk Z., Rewitalizacja małego miasta w świetle zasad zrównoważonego rozwoju na przykładzie Rudnika, [w:] Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, red. K. Heffner, AE w Katowicach, Katowice 2005.pl_PL
dc.referencesSzołtysek J., Logistyka Miasta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesSzołtysek J., Logistyka zwrotna. Reverse Logistics, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesSzymonik A., Bielecki M., Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu, Difin, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesTundys B., Logistyka miejska. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referenceshttp://docplayer.pl/4088889-Projekt-inwestycji-dot-wdrozenia-elementow-inteligentnego-systemu-transportu-wraz-z-dynamiczna-informacja-pasazerska-oraz-zakupem-taboru-autobusowego.html [dostęp: 22.11.2016].pl_PL
dc.contributor.authorEmailtomasz.dabrowski@edu.uekat.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.46.02
dc.relation.volume46pl_PL
dc.subject.jelO18
dc.subject.jelR41


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record