Show simple item record

dc.contributor.authorWójcik, Marcin
dc.contributor.editorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2017-10-19T11:33:25Z
dc.date.available2017-10-19T11:33:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationWójcik M., W poszukiwaniu geograficznej tożsamości geografii osadnictwa i ludności, [w:] Wójcik M. (red), Miasto – region – tożsamość geografii. Wybór prac Andrzeja Suliborskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. [173]-179, doi: 10.18778/8088-159-4.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-159-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22993
dc.descriptionZebrane w tym tomie artykuły stanowią mały, choć reprezentatywny fragment rozległych zainteresowań naukowych Profesora Andrzeja Suliborskiego. Publikację podzielono na trzy części, które odzwierciedlają główne pola badań prowadzonych przez Profesora: problematyka geografii miasta (osadnictwa), region jako przedmiot badań geografii oraz ideowe korzenie i tożsamość geografii jako dyscypliny naukowej i edukacyjnej. Myślą przewodnią zbioru prac jest odwołanie się do przekonania Profesora, że geografia jest społecznie potrzebna i stanowi interesujący punkt widzenia miejsca człowieka w środowisku życia, a jej podstawy teoretyczno-metodologiczne pozwalają tworzyć pewne nadbudowy interpretacyjne oraz komunikować się z pokrewnymi dziedzinami wiedzy. Wyrażamy nadzieję, że książka będzie inspirująca dla osób podejmujących badania naukowe z tego zakresu oraz okaże się przydatna w pracy dydaktycznej. Pragniemy, aby jej treść wzmocniła geograficzną tożsamość oraz pobudzała do twórczego działania, zwłaszcza młodych geografów.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja sfinansowana ze środków Wydziału Nauk Geograficznych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWójcik M. (red), Miasto – region – tożsamość geografii. Wybór prac Andrzeja Suliborskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleW poszukiwaniu geograficznej tożsamości geografii osadnictwa i ludnościpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Author, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[173]-179pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-160-0
dc.referencesChojnicki Z., Czyż T., 1989, Charakterystyka małych miast regionu poznańskiego a koncepcja kontinuum miejsko‐wiejskiego, [w:] P. Korcelli, A. Gawryszewski (red.), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 152, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.pl_PL
dc.referencesMaik W., 1988, Rozwój teorii regionalnych i krajowych układów osadniczych, UAM, Seria Geografia, 37, Poznań.pl_PL
dc.referencesMaik W., 1992, Podstawy geografii miast. Skrypty i teksty pomocnicze, UMK, Toruń.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1994, Główne kierunki i metody badań w polskiej geografii osadnictwa, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918‐1993, t. II. Kierunki badań naukowych, Łódź.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-159-4.12


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska