SPIS TREŚCI

 1. Słowo wstępne od Redakcji
  Agnieszka Zatorska
 2. What Is Bosniak, And What Bosnian-Herzegovinian Literature, And What Is, After All, The Bosnian-Hercegovinian Interliterary Community? (A Contribution To Literary-Theoretical And Literary-Historical Understanding)
  Sanjin Kodrić
 3. The Great Code(r) Of Serbian Literature
  Sava Damjanov
 4. From The Laboratory Of The 1990s To The Novel Of The 21st Century – Contemporary Bulgarian Literature In Highlights
  Elka Dimitrova
 5. Considerations On Dositej Obradović's Stay And Travels In Italy
  Persida Lazarević Di Giacomo
 6. The Semiotics Of Writing: The Novels By Dževad Karahasan
  Dijana Hadžizukić
 7. Voice Management In The Mawlid By Mirza Safvet-Beg Bašagić
  Halid Bulić
 8. New Trends In The Interpretation Of The Poetry Of Vasko Popa Vertical Land And Serbianbyzantine Heritage
  Svetlana Seatović
 9. Bosnian Identity – Myth And/Or Reality
  Marinko Zekić
 10. Sociocognitive Metalexicographic Parameters Of The First Two Editions Of Srpski Rječnik By Vuk Stefanović Karadžić
  Danko Šipka
 11. The Degree Of Ambiguity Of Homonymous Syntactic Structures In The Bosnian Language
  Jasmin Hodžić
 12. Words Of Turkish Origin In Internet Forums In The Context Of Ethnic Parties
  Diliana Danczewa
 13. O prezentacji współczesnego kryzysu uchodźczego. (Analiza stylistyczna słoweńskich tekstów prasowych ze strony internetowej http://www.rtvslo.si/)
  Agnieszka Zatorska
 14. Z nowości wydawniczych

 15. Sztuka w służbie propagandy. Magdalena Bogusławska, Obraz władzy we władzy obrazu. Artystyczne konceptualizacje wizerunku Josipa Broza Tity, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2016, fot., ss. 462
  Lilla Moroz-Grzelak
 16. Nowy podręcznik składni z ćwiczeniami dla adeptów słowenistyki Mojca Smolej, Skladnja slovenskega knjižnega jezika – izbrana poglavja z vajami, študentska založba, Ljubljana 2011, ss. 125
  Agnieszka Zatorska
 17. (Tko) Ljubi Bližnjeg Svog. (Ne)poželjne veze u Bosni i Hercegovini Neda Perišić, Mješoviti brak u BiH – Od poželjnog do prezrenog – mješoviti brak kao kulturna i politička kategorija u savremenoj BiH, Friedrich‐Ebert‐ Stiftung, Sarajevo 2012, ss. 156
  Marinko Zekić
 18. Język mówiony bałkańskich Żydów Sefardyjskich w świetle najnowszych badań socjolingwistycznych. Ивана Вучина Симовић, Јеврејско-шпански језик на Балкану. Прилози историјској социолингвистици, ФИЛУМ, Kragujevac 2016, ss. 338
  Aleksandra Twardowska

Recent Submissions