Show simple item record

dc.contributor.authorPotocka, Małgorzata
dc.date.accessioned2017-09-18T10:17:56Z
dc.date.available2017-09-18T10:17:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22612
dc.description.abstractThe aim of this article is to analyse the fulfilment of the Stability and Growth Pact rules by the EU 15 member states in the period 1999–2015. The article also presents the evolution of the EU fiscal rules since their formulation, including, in particular, the influence of the crisis on both meeting the rules by the member states and their substance. The conclusion of the article is that the construction of the rules is the main cause of the ineffectiveness of the pact in eliminating the deficit bias in the EU. In the analysed period, there were years when the member states did not follow the limits defined by the rules (the whole period, but in particular the years before the crisis), years without anticyclical influence of the rules (in fact, the whole period 1999–2015), and years when the rules turned out not to be elastic enough (the years after the crisis). It leads to the overall conclusion that the EU fiscal rules are not the best tool to counteract the deficit bias in the EU.en_GB
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie stopnia przestrzegania przez 15 krajów UE reguł fiskalnych zawartych w pakcie stabilności i wzrostu w latach 1999–2015 i ewolucji tych reguł od początku ich sformułowania. Analiza stopnia wypełniania poszczególnych reguł prowadzi do wniosku, że na nieskuteczność reguł w eliminowaniu zjawiska deficit bias rzutują w dużej mierze ich błędy konstrukcyjne. W trakcie całego analizowanego okresu, a zwłaszcza okresu przedkryzysowego, można było stwierdzić, że limity określone przez reguły nie były przestrzegane, właściwie przez cały analizowany okres nie prowadziły do antycyklicznej polityki fiskalnej, a po kryzysie nie były wystarczająco elastyczne. Prowadzi to do konkluzji, że reguły fiskalne nie są najlepszym środkiem do walki ze zjawiskiem deficit bias w Unii Europejskiej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;18
dc.subjectfiscal rulesen_GB
dc.subjectStability and Growth Pacten_GB
dc.subjectfiscal policy in the EUen_GB
dc.subjectreguły fiskalnepl_PL
dc.subjectpakt stabilności i wzrostupl_PL
dc.subjectpolityka fiskalna UEpl_PL
dc.titleProblem deficit bias a skuteczność unijnych reguł fiskalnychpl_PL
dc.title.alternativeDeficit Bias and Effectiveness of the EU Fiscal Rulesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[92]-115
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAMECO, Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco.pl_PL
dc.referencesCalmfors L. (2014), The Roles of Fiscal rules, Fiscal Councils and Fiscal Union in EU integration, Uniwersytet Sztokholmski (Institute for International Economic Studies), Stockholm.pl_PL
dc.referencesClaeys G., Darvas Z. (2016), How to reform EU fiscal rules, http://bruegel.org/2016/04/how-to-reform-eu-fiscal-rules (data dostępu: 12 kwietnia 2017 r.).pl_PL
dc.referencesDarvas Z. (2016), The structural budget balance limbo, http://bruegel.org/2016/04/the-structural-budget-balance-limbo (data dostępu: 12 kwietnia 2017 r.).pl_PL
dc.referencesEurostat, Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2010), Report on the public finances in the EMU – 2010, Brussels.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2011), Report on the public finances in the EMU – 2011, Brussels.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2013), Report on the public finances in the EMU – 2013, Brussels.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2014), Report on the public finances in the EMU – 2014, Brussels.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2016), Vade Mecum on the Stability and Growth Pact, Brussels.pl_PL
dc.referencesMourre G., Astarita C., Princen S. (2014), Adjusting the budget balance for the business cycle: the EU methodology, European Commission Economic Papers 536, Brussels.pl_PL
dc.referencesParlament Europejski (2016), Potential output estimates and their role in the EU fiscal policy surveillance.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 209).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 209).pl_PL
dc.referencesSchaechter A., Kinda T., Budina N., Weber A. (2012), Fiscal Rules in Response to the Crisis — Toward the “Next-Generation” Rules. A New Dataset, IMF Working Paper, Washington DC.pl_PL
dc.referencesSteinhouser G. (2016), Hawks Join Attack on EU Budget Rules, Wall Street Journal, 21.04.2016.pl_PL
dc.referencesTraktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 202).pl_PL
dc.referencesTraktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej.pl_PL
dc.referencesWorld Data Bank, Bank Światowy, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx.pl_PL
dc.referencesWorld Economic Outlook Database, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wersja z października 2016 r., www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx.pl_PL
dc.referencesWyplosz Ch. (2012), Fiscal rules: theoretical issues and historical experiences, National Bureau of Economic Research, Working Paper 17884, Cambridge, MA.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpotocka.gosia@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.18.03
dc.subject.jelE62
dc.subject.jelH60
dc.subject.jelH87


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record