Show simple item record

dc.contributor.authorKeskin, Milena
dc.date.accessioned2017-09-18T10:17:53Z
dc.date.available2017-09-18T10:17:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22610
dc.description.abstractToday’s society shows a high level of entrepreneurship; governments support entrepreneurial attitudes and encourage citizens to run their own businesses. However, in a globalized and highly competitive world, potential entrepreneurs face many difficulties in opening and running their own enterprise. Franchising is a suitable tool which facilitates running a business, which has a positive influence on the development of entrepreneurship.en_GB
dc.description.abstractDzisiejsze społeczeństwo charakteryzuje się wysokim stopniem przedsiębiorczości, a rządy propagują postawy przedsiębiorcze i zachęcają obywateli do otwierania własnych działalności. W zglobalizowanym i wysoce konkurencyjnym świecie pojedynczy przedsiębiorca napotyka jednak wiele trudności w otwieraniu i prowadzeniu własnego biznesu. Franchising jest dobrym rozwiązaniem ułatwiającym prowadzenie działalności, co pozytywnie wpływa na rozwój przedsiębiorczości.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;18
dc.subjectown businessen_GB
dc.subjectentrepreneurshipen_GB
dc.subjectentrepreneurship developmenten_GB
dc.subjectglobalizationen_GB
dc.subjectfranchisingpl_PL
dc.subjectwłasny biznespl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczośćpl_PL
dc.subjectrozwój przedsiębiorczościpl_PL
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.titleDziałalność w sieci franchisingowej a rozwój przedsiębiorczości w dobie globalizacjipl_PL
dc.title.alternativeRunning a Business in a Franchising Chain as an Example of Entrepreneurship Development in the Era of Globalizationen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[64]-78
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAdamczyk W. (1995), Przedsiębiorczość. Próba definicji. Przegląd Organizacji, nr 11.pl_PL
dc.referencesAlon I., Welsh D.H.B. (2002). Global Franchising in Emerging And Transitioning Economies, International Journal of Business and Economics, 2(1).pl_PL
dc.referencesAntonowicz A. (2010), Franchising, uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Novae Res, Gdynia.pl_PL
dc.referencesBa Binh N., Terry A. (2014), Meeting the Challenges for Franchising in Developing Countries: The Vietnamese Experience, Journal of Marketing Channels, Routledge Taylor Francis Group, 21.pl_PL
dc.referencesBaena V. (2013), Insights on International Franchising: Entry Mode Decision, Latin American Business Review, January.pl_PL
dc.referencesBanachowicz E. (1994), Franchising, czyli klucz do przyszłości, Business Press Ltd., Warszawa.pl_PL
dc.referencesBagiński K. (2014), Własny biznes: chciałbym, ale się boję. FranczyzaBiznes, nr 2(6).pl_PL
dc.referencesBartnik K.M. (2015), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, Społeczeństwo i Ekonomia, 2(4), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesCastrogiovanni G.J., Justis R.T. (1998), Franchising configurations and transitions. Journal of Consumer Marketing, Vol. 15 Iss. 2.pl_PL
dc.referencesCosma D., Galceava S.A. (2014), Dinamics of the Entrepreneuship Concept. Literature Review, Economic Science, Vol. 23, Iss 1.pl_PL
dc.referencesDada O., Watson A. (2013), Entrepreneurial orientation and the franchise system: Organisational antecedents and performance outcomes, European Journal of Marketing, Vol. 47 Iss. 5/6.pl_PL
dc.referencesDant R.P., Grünhagen M., Windsperger J. (2011), Franchising Research Frontiers for the Twenty-First Century. Journal of Retailing. Vol. 87 (3).pl_PL
dc.referencesDi Mauro F., Dees S. (2009), Globalisation, Regionalism and Economic Interdependence, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesDomański H. (2002), Polska klasa średnia, Monografie FNP, Wrocław.pl_PL
dc.referencesEuropean Franchise Federation, www.eff-franchise.com/101/franchising-definition-description.html (z dn. 24.02.2017).pl_PL
dc.referencesFranchising.pl, http://franchising.pl/artykul/9165/raport-o-rynku-franczyzy-2015 (z dn. 22.10.2015).pl_PL
dc.referencesGolawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Mazurek-Krasodomska E. (2014), Franchising w kształtowaniu działalności gospodarczej w Polsce na tle wybranych krajów świata, Zakład Finansów, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGonzales-Diaz M., Solis-Rodriguez V. (2012), Why do entrepreneurs use franchising as a financial tool? An agency explanation, Journal of Business Venturing, Vol. 27.pl_PL
dc.referencesGriffin R.W. (2009), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHunt S.D., Nevin J. (1975), Tying Agreements in Franchising, Journal of Marketing, Vol. 39, July.pl_PL
dc.referencesHunt S.D. (1972), The Socioeconomic Consequences of The Franchise System of Distribution, Journal of Marketing, Vol. 36, July.pl_PL
dc.referencesKaufmann P.J., Dant R.P. (1998), Franchising and The Domain of Entrepreneurship Research, Journal of Business Venturing, 14, 5–16.pl_PL
dc.referencesKolarski G. (1992), Franchising, przewodnik dla początkujących, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozłowski P., Domański H. (2010), Po 20 latach. Polska transformacja z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i prawniczej, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeoński W. (2013), Zewnętrzne bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, nr 307.pl_PL
dc.referencesLewandowska L. (1999), Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gdańsk.pl_PL
dc.referencesLewandowska L. (2001), Rozwój firmy, koncepcje zarządzanie i finansowania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk.pl_PL
dc.referencesLewandowska L. (2014), Franchising As A Way of Creating Entrepreneurship And Innovation, Comparative Economic Research, Volume 17, Number 3.pl_PL
dc.referencesLiberska B. (2002), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLopez Fernandez B., Gonzalez-Busto B., Alvares-Castano Y. (2013), The Dynamics of Growth in Franchising, Journal of Marketing Channels, Routledge Taylor Francis Group, Vol. 20.pl_PL
dc.referencesLundström A., Halvarsson S. (2006), Entrepreneurship Research: Past Perspectives and Future Prospects. Foundations and Trends in Entrepreneurship. Vol. 2, No. 3.pl_PL
dc.referencesMalara Z. (2012), Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMorawski G. (2014), Narodziny własnej firmy, Własny Biznes. Franchising, nr 8(114), sierpień.pl_PL
dc.referencesMorawski G. (2014), Czy biznes daje szczęście?, Własny Biznes. Franchising, nr 9(115), wrzesień.pl_PL
dc.referencesMorawski G. (2014), Jak zarobić pierwszy milion, Własny Biznes. Franchising, nr 10(116) październik.pl_PL
dc.referencesMorawski G. (2014), Pomysły na bezpieczny biznes, Własny Biznes. Franchising, nr 11(117) listopad.pl_PL
dc.referencesMróz-Gorgoń B. (2012), Procesy globalizacji i ich wpływ na zarządzanie marką sieci franczyzowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, nr 267.pl_PL
dc.referencesPrakash A., Hart J.A. (2000), Responding to Globalization, Routledge Advances in International Political Economy, London.pl_PL
dc.referencesRolka M. (2014), Co ogranicza w Polsce rozwój małego biznesu? Franczyza Biznes, nr 1(5).pl_PL
dc.referencesRundo A., Ziółkowska M. (2013), Nowoczesne modele współpracy przedsiębiorstw, Wyd. CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesSanghavi N. (1998), Franchising as a Tool for Small Medium Sized Enterprises (SME) Development in Transitional Economies – The Case of Central European Countries, Management Research News, Vol. 21, No. 11.pl_PL
dc.referencesSchoon I., Duckworth K. (2012), Who becomes an entrepreneur? Early life experiences as predictors of entrepreneurship, Developmental Psychology, Vol. 48(6), November.pl_PL
dc.referencesStawicka M. K. (2009), Franczyza, droga do sukcesu, Wyd. Helion/Onepress, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSudoł S. (2008), Przedsiębiorczość – jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące, Problemy Zarządzania, Vol. 6, nr 2 (20).pl_PL
dc.referencesTurska E. (2014), Kapitał kariery ludzi młodych, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice.pl_PL
dc.referencesWatson A. (2008), Small Business Growth Through Franchising: A Qualitative Investigation, Journal of Marketing Channels, Vol. 5(1).pl_PL
dc.referencesWang Z. J., Zhu M., Terry A. (2008), The Development of Franchising in China, Journal of Marketing Channels, Vol. 15 (2/3).pl_PL
dc.referencesWłasny Biznes, Franchising (2014), Tysiąc pomysłów na biznes, nr 4 (110), kwiecień.pl_PL
dc.referencesZiółkowska M. J. (2010), Franczyza, nowoczesny model rozwoju biznesu, Wyd. CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmilena.keskin.franchising@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.18.01
dc.subject.jelL26
dc.subject.jelM21
dc.subject.jelM13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record