Show simple item record

dc.contributor.authorBernatowicz, Tadeusz
dc.date.accessioned2017-07-17T12:11:16Z
dc.date.available2017-07-17T12:11:16Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationBernatowicz, T. Alba. Od renesansowej willi do kompozycji krajobrazowej. Z badań źródłowych nad architekturą ogrodów na Kresach, Warszawa 2009.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-929227-4-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22251
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegopl_PL
dc.subjectRadziwiłł Michał Kazimierz "Rybeńko"pl_PL
dc.subjectRadziwiłł Karol Stanisław "Panie Kochanku"pl_PL
dc.subjectMateriały źródłowepl_PL
dc.subjectNieświeżpl_PL
dc.subjectArchitektura rezydencjonalnapl_PL
dc.subjectOgrody zabytkowepl_PL
dc.subjectHistory of the Polish-Lithuanian Commonwealthpl_PL
dc.subjectKresy Wschodniepl_PL
dc.subjectXVIII centurypl_PL
dc.titleAlba. Od renesansowej willi do kompozycji krajobrazowej. Z badań źródłowych nad architekturą ogrodów na Kresachpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Sztukipl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłowskie, dz. IV-VI, XXI, XXV, XXIX.pl_PL
dc.referencesCentralnyj Wojenno-Istoriczeskij Archiw w Moskwie, f. 846.pl_PL
dc.referencesGabinet Rycin BUW, Zk. król. P. 188.pl_PL
dc.referencesLietuvos Valstybės Istorijos Archyvas, f. 459.pl_PL
dc.referencesNacjanalyj Gasudarswiennyj Istoriczeskij Archiw Bełarusi w Mińsku, f. 694, 695.pl_PL
dc.referencesJ. Aland, Pamiątka JO sławnej pamięci Panu Jegom P. Mikołaju Chrzysztofowi Radziwiłłowi, Wilno 1617.pl_PL
dc.referencesZ. Anusik, A. Stroynowski, Radziwiłł Dominik Hieronim (1786-1813), [w:] Polski Słownik Biograficzny 1987, t. XXX, s. 176-178.pl_PL
dc.referencesArchiwum domu Radziwiłłów, Scriptores Rerum Polonicarum, t. VIII, red. M. Szyszko-Bohusz, Kraków 1985.pl_PL
dc.referencesT. Bernatowicz, Alba w czasach Karola Radziwiłła „Panie Kochanku”, [w:] „In artium hortis”. Studia i szkice z dziejów sztuki, konserwacji zabytków i muzealnictwa. Wojciechowi Fijałkowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1997, s. 121-129.pl_PL
dc.referencesT. Bernatowicz, Die Familie Knackfuss. Eine Studie über das Wirken deutscher Gärtner und Architekten in Polen. Deutsch-polnische Kulturkontakte im 16.-18 Jahrhundert, „Barock. Geschichte-Literatur-Kunst“, Warszawa 2006, s. 203-215.pl_PL
dc.referencesT. Bernatowicz, „Entre éventail et étoile”. Zwierzyńce w osiemnastowiecznej Polsce i ich europejskie związki, „Barok” 1997 (4), nr. 1. s. 105-118.pl_PL
dc.referencesT. Bernatowicz, „Miles Christianus et Peregrinus.” Fundacje Mikołaja Radziwiłła “Sierotki” w ordynacji nieświeskiej, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesT. Bernatowicz, Sentymentalne idee i wiejskie chatki w ogrodach "picturesque" czasów stanisławowskich, [w:] Obraz i przyroda, red. U. Małgorzata, J. Patyra, M. Żak, Lublin 2005, s. 117-155.pl_PL
dc.referencesJ. A. Chrościcki, O antykizujących pogrzebach Radziwiłłów, [w:] Miscellanea Historico-Archivistica. T. III, Radziwiłłowie XVI-XVIII wieku. W kręgu polityki i kultury, red. E. Potkowski, Warszawa-Łódź 1989, s. 251-168.pl_PL
dc.referencesH. Dymnicka-Wołoszyńska, Radziwiłł Antoni Mikołaj (1741-1778), [w:] Polski Słownik Biograficzny 1987, t. XXX, s. 155-156.pl_PL
dc.referencesA. Galos, Z. Zacharewicz, Radziwiłł Wilhelm (1796-1870), [w:] Polski Słownik Biograficzny 1987, t. XXX, s. 375-377.pl_PL
dc.referencesK. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986.pl_PL
dc.referencesW. Karkucińska. Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676–1746). Działalność gospodarcza i mecenat, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesK. Kieszkowski, Carlo Spampani, architekt radziwiłłowski czynny w Polsce w XVIII w., „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” 1933, t. I, s. 24-35.pl_PL
dc.referencesJ. Kowalczyk, Wille w Polsce w XVI i w pierwszej połowie XVII stulecia, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1976, t. XXI, s. 277-319.pl_PL
dc.referencesL’architetto Gian Maria Bernardoni sj tra l’Italia e le terre dell’Europa centro-orientale, S. Graciotti e J. Kowalczyk, Roma, 1999.pl_PL
dc.referencesH. Lulewicz, Radziwiłł Stanisław (1559-1599), [w:] Polski Słownik Biograficzny 1987, t. XXX, s. 363-367.pl_PL
dc.referencesE. Łopaciński, , „Prace i Materiały Sprawozdawcze Sekcji Historii Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie”, Wilno 1939, t. III, s. 49-107.pl_PL
dc.referencesT. Magnuson, Rome in Age of Bernini, t. 1, Stocholm 1982.pl_PL
dc.referencesL. Matławska-Patyk, M. Patyk, Renesansowa willa Zamoyskiego w Zwierzyńcu nad Wieprzem, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury” 1986, t. XX, s. 199-212.pl_PL
dc.referencesJ. Michalski, Radziwiłł Karol Stanisław zw. Panie Kochanku (1734-1790), [w:] Polski Słownik Biograficzny 1987, t. XXX, s. 248-262.pl_PL
dc.referencesM. Morelowski, W sprawie artystów radziwiłłowskich XVIII w. polskiego pochodzenia i ocalalych dzieł ich ręki, „Prace i Materiały Sprawozdawcze Sekcji Historii Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie”, Wilno 1939, t. III, s. 24-28.pl_PL
dc.referencesObraz Polaków i Polski w XVIII wieku, wyd. E. Raczyński, t. 16, Poznań 1842.pl_PL
dc.referencesJ. Putkowska, Rezydencja w Ujazdowie w drugiej połowie XVI i XVII wieku, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1977, t. XXII, s. 89-101.pl_PL
dc.referencesA. Rachuba, Radziwiłł Karol Stanisław (1669-1719), [w:] Polski Słownik Biograficzny 1987, t. XXX, s. 240-248.pl_PL
dc.referencesM. K. Radziwiłł "Sierotka", Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu 1582-1584, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesB. Taurogiński, Dane archiwalne o artystach na dworze książąt Radziwiłłów XVI-XIX w., „Prace i Materiały Sprawozdawcze Sekcji Historii Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie”, Wilno 1939, t. III, s. 19-23.pl_PL
dc.referencesB. Taurogiński, Z dziejów Nieświeża, Warszawa 1938.pl_PL
dc.referencesM. Widziewicz, Kazanie na pogrzebie Jaśnie Oświeconego Pana Jego Mci Pana Mikołaja Chrzisztofa Radziwiłła, Wilno 1616.pl_PL
dc.referencesB. K. Zalewski, Dokonanie pobożne przy pańskim pożyciu (...) Albrychta Stanisława Radziwiłła, Wilno 1637.pl_PL
dc.referencesT. Zarębska, Warszawskie rezydencje królewskie oraz ich ogrody w drugiej połowie XVI wieku, [w:] Pałac w ogrodzie, red. B. Wierzbicka, Warszawa 1999, s. 35-83.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record