Show simple item record

dc.contributor.authorBartoszczuk, Paweł
dc.date.accessioned2017-05-16T11:43:05Z
dc.date.available2017-05-16T11:43:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21635
dc.description.abstractThe article discusses the definition, classification and barriers of eco-innovation in water sector. This concept is difficult to define and still under discussion how the definition of innovation can be applied to eco-innovation. The effect of ecoinnovation is not only improving the environment, but at the same time reducing the costs in the enterprise, eg. reduction of penalties or fees for pollution. Based on data from Gallup foundation the impact of various factors on the introduction of of product, process and organizational eco-innovation was analysed.en_GB
dc.description.abstractW artykule omówiona jest definicja i podział ekoinnowacji oraz pokazany przykład ekoinnowacji w gospodarce wodnej w Polsce. Jest to pojęcie nowe i trudne do zdefiniowania, wciąż trwają dyskusje, w jakim stopniu definicja innowacji może być zastosowana do ekoinnowacji. Skutkiem proekologicznych działań jest nie tylko poprawa jakości środowiska, ale równoczesne obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na podstawie danych uzyskanych z badań ankietowych oceniono rodzaj wpływu różnych barier na wprowadzenie ekoinnowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych.pl_PL
dc.description.sponsorshipProjekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC–2013/11/B/HS4/02122.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;3
dc.subjectenterpriseen_GB
dc.subjectorganisational ecoinnovationen_GB
dc.subjectproduct ecoinnovationen_GB
dc.subjectprocess ecoinnovationen_GB
dc.subjectenterpriseen_GB
dc.subjectekoinnowacje organizacyjnepl_PL
dc.subjectproduktowepl_PL
dc.subjectprocesowepl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.titleEkoinnowacje w gospodarce wodnejpl_PL
dc.title.alternativeEco-innovation in water economyen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[7]-18
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Przedsiębiorstwa
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesAbdala M.A., Governance of competitive transmission investment in weak institutional systems, „Energy Econ” 2008, vol. 30, no. 4.pl_PL
dc.referencesAndersen M., Eco-innovation – Towards a taxonomy and a theory, 25th Celebration DRUID Conference 2008 on Entrepreneurship and Innovation – Organizations, Institutions, Systems and Regions, Copenhagen, Denmark.pl_PL
dc.referencesArundel A., Kemp R., Measuring eco-innovation, United Nations University – Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology, UNU-MERIT Working Papers, UNU, Maastricht 2009.pl_PL
dc.referencesBeise M., Rennings K., Lead Markets and Regulation: a Framework for Analyzing the International Diffusion of Environmental Innovations, „Ecological Economics” 2005, vol. 52, no. 1.pl_PL
dc.referencesBiałoń L., Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Drzemiący tygrys, spętany orzeł: Dylematy polskiej debaty o polityce innowacyjnej, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesCarrillo-Hermosilla J., del Rio Gonzalez P., Könnölä T., Eco-Innovation. When Sustainability and Competitiveness Shake Hands, Palgrave Macmillan, New York 2009.pl_PL
dc.referencesDe Marchi V., Environmental innovation and RD cooperation: Empirical evidence from Spanish manufacturing firms, „Research Policy” 2012, vol. 41, no. 3.pl_PL
dc.referencesFussler C., James T., Driving Eco-Innovation: a breakthrough discipline for innovation and sustainability, Pitman Publishing, London 1996.pl_PL
dc.referencesGalia F., LeGros D., Complementarities between obstacles to innovation: evidence from France, „Research Policy” 2004, vol. 33.pl_PL
dc.referencesGallup, Attitudes of European entrepreneurs towards eco-innovation. Analytical report, Flash Eurobarometer 315, 2011.pl_PL
dc.referencesGUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 2006–2009, 2009, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_dzialanosc_innowacyjna_2006-2009.pdf (dostęp: 1.06.2016).pl_PL
dc.referencesHadjimanolis A., Barriers to innovation for SMEs in a small less developed country, „Technovation” 1999, nr 19.pl_PL
dc.referencesHarutyunyan N., Metering drinking water in Armenia: The process and impacts, „Journal of Sustainable Cities and Society” 2014, vol. 14.pl_PL
dc.referencesHemmelskamp J., Umweltpolitik und technischer Fortschritt. Eine theoretische und empirische Untersuchung der Determinanten von Umweltinnovationen, Physica, Heidelberg 1999.pl_PL
dc.referencesHewitt-Dundas N., Resource and capability constraints to innovation in small and large plants, „Small Business Economics” 2006, vol. 26, no. 3.pl_PL
dc.referencesJakobsen S, Clausen T., Comparing the innovation process in environmental and non-environmental firms: A look at barriers to innovation. DRUID Society Conference, CBS, Copenhagen 2014.pl_PL
dc.referencesJanasz W., Innowacje i ich miejsce w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, [w:] W. Janasz (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z UE, Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesJones E., Harrison D., McLaren J., Managing creative eco-innovation, structuring outputs from eco-innovation projects. „The Journal of Sustainable Product Design” 2001, nr 1.pl_PL
dc.referencesKassenberg A., Kassenberg P., Ecoinnovation in Poland, Ecoinnovation Observatory, Country profile 2011.pl_PL
dc.referencesKassenberg A., Śniegocki A., Rola (eko)innowacji w niskoemisyjnej transformacji, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKemp A., Pearson P., Measuring eco-innovation. Final report of MEI project for DG Research of the European Commission, MEI, Brussels 2007.pl_PL
dc.referencesKlemmer P., Lehr U., Löbbe K., Umweltinnovationen. Anreize und Hemmnisse, Analytica Verlag, Berlin 1999.pl_PL
dc.referencesMacharzina K., Unternehmensführung, Gabler, Wiesbaden 1999.pl_PL
dc.referencesMarid-Guijarro A., Garcia D., Van Auken H., Barriers to Innovationamong Spanish Manufacturing SME, „Journal of Small Business Management” 2009, vol. 47, no. 4.pl_PL
dc.referencesOECD, Oslo manual, the measurement of scientific and technological activities proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data, 2005, www.oecd.org (dostęp: 1.06.2016).pl_PL
dc.referencesOttman J., The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools, and Inspiration for Sustainable Branding, Greenleaf Publishing, Sheffield 2011.pl_PL
dc.referencesParvan S.-V., Statistics in focus, „Science and Technology” 2007, nr 117, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-113/EN/KS-SF-07-113-EN.PDF (dostęp: 1.06.2016).pl_PL
dc.referencesReid A., Miedzinski M., ECO-INNOVATION. Final Report for Sectoral Innovation Watch, Technopolis Group, Brighton 2008.pl_PL
dc.referencesRennings K., Redefining innovation – eco-innovation research and the contribution from ecological economics, „Ecological Economics” 2000, vol. 32.pl_PL
dc.referencesSchiederig T., Tietze F., Herstatt C., Green innovation in technology and innovation management – an exploratory literature review, „RD Management” 2012, vol. 42, no. 2.pl_PL
dc.referencesSchmidt-Bleek F., Eco-innovation, final report for sectoral innovation watch, www.technopolis-group.com/resources/downloads/661_report_final.pdf (dostęp: 1.06.2016).pl_PL
dc.referencesSteward F., Opponent note: ecoinnovation–enviromental benefits [w:] Economic growth and job creation, 2006.pl_PL
dc.referencesWoźniak L., Trinks R., Bącal W., Ekoinnowacje – nowy paradygmat, odmienna gospodarka, proekologiczna świadomość przedsiębiorców, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – wyzwania współczesności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesZiółkowski B., Znaczenie ekoinnowacji dla rozwoju przedsiębiorstw, [w:] A. Graczyk (red.), Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, Prace Naukowe AE, nr 1190.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpbarto1@sgh.waw.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.44.01
dc.relation.volume44pl_PL
dc.subject.jelO30
dc.subject.jelQ53
dc.subject.jelQ55


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record