Show simple item record

dc.contributor.authorLichański, Jakub Z.
dc.date.accessioned2017-05-16T09:30:30Z
dc.date.available2017-05-16T09:30:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21572
dc.description.abstractThe confusion between stylistics and rhetoric is widespread, not only among journalists, but also researchers who do not fully understand the scope of these two fields of linguistics. The aim of this text is to demonstrate how this confusion leads to the sense of a text being erroneously interpreted. It analyses various statements by journalists where this confusion leads to semantic misunderstandings. It thus leads not to errors, but to twisting the meaning of texts and creating a false view of reality. In conclusion, the author suggests we should learn better the differences between the two forms; only in this way can we provide the audience with accurate information.en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;2
dc.subjectjournalismen_GB
dc.subjectinformationen_GB
dc.subjectrhetoricen_GB
dc.subjectsemanticsen_GB
dc.subjectstylisticsen_GB
dc.titleStylistyka czy retoryka w wypowiedziach dziennikarskich? O błędzie w nazewnictwie, który ma konsekwencje semantycznepl_PL
dc.title.alternativeStylistics or rhetoric in the statements of journalists. An error in terminology, which has semantic consequencesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[7]-20
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Badań Historii i Teorii Retoryki, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesAshipu K.B.C., A Rhetorical Analysis of Selected Editorials of Newswatch and Tell Magazines, „Studies in Literature and Language” 2013, Vol. 6, No. 1, pp. 48–53.pl_PL
dc.referencesBogołębska B., Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich i dziennikarskich, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesBradford R., Stylistics, Routledge, London 1997.pl_PL
dc.referencesĆosić D., Makiaweliczny Herr Schulz, „Do Rzeczy” 2016, nr 3, s. 26.pl_PL
dc.referencesGrzybowski K., Wstęp, [w:] N. Machiavelli, Książę, tłum. W. Rzymowski, opr. K. Grzybowski, Ossolineum, Wrocław 1969, BN II.159, s. V–LX.pl_PL
dc.referencesHauser G.A., Introduction to Rhetorical Theory, Waveland Press Inc., Long Grove, IL 2002.pl_PL
dc.referencesJęzyk w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2012.pl_PL
dc.referencesJęzykowy przekaz medialny, red. T. Bereda, M. Dolacka-Gasparska, Wydawnictwo Polskie Radio S.A., Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesKant I., Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, t. 1–2, PWN, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesKlemperer V., LTI – notatnik filologa (1947), tłum. J. Zychowicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983.pl_PL
dc.referencesKrasowski R., Lud rządzi księciem, „Polityka” 2012, nr 46, s. 18–21.pl_PL
dc.referencesLichański J. Z., Retoryka – argumentacja. Prolegomena do logiki rozumowań o przesłankach niepewnych, [w:] Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, red. P. Stalmaszczyk, P. Cap, Universitas, Kraków 2014, s. 19–42.pl_PL
dc.referencesLis T., Ustawy i usta, „Newsweek Polska” 2016, nr 2, s. 2.pl_PL
dc.referencesLisicki P., Przyjaciele Polski, „Do Rzeczy” 2016, nr 4, s. 3.pl_PL
dc.referencesMachiavelli N., Książę, tłum. W. Rzymowski, opr. K. Grzybowski, Ossolineum, Wrocław 1969, BN II.159.pl_PL
dc.referencesPisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Universitas, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesSchopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, tłum. B. i Ł. Konorscy, wstęp T. Kotarbiński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973.pl_PL
dc.referencesSemka P., Rok mocnych wrażeń, „Do Rzeczy” 2016, nr 1, s. 35.pl_PL
dc.referencesSzczepanek A., Opinia nt. książki Walerego Pisarka, http://www.granice.pl/recenzja,nowa-retoryka-dziennikarska,347 [dostęp: 24.02.2016].pl_PL
dc.referencesVolkmann R.E., Wprowadzenie do retoryki Greków i Rzymian (1901), tłum. L. Bobiatyński, opr. H. Cichocka, J.Z. Lichański, Wydawnictwa UW, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesWales K.A., A Dictionary of Stylistics, Longman, London 1984.pl_PL
dc.referencesWybranowski W., Szaleństwa pana Stefana, „Do Rzeczy” 2016, nr 1, s. 28.pl_PL
dc.contributor.authorEmailzdzislaw.lichanski@poczta.uw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.32.01
dc.relation.volume32pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record