Show simple item record

dc.contributor.authorGeenhuizen, Marina van
dc.contributor.authorTaheri, Mozhdeh
dc.contributor.editorTrzmielak, Dariusz M.
dc.date.accessioned2017-04-27T16:24:23Z
dc.date.available2017-04-27T16:24:23Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-83-922375-3-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21483
dc.description.abstractThe current paper explores the patenting behavior of small high-tech firms in a wider strategic context. It particularly addresses why small high-tech firms apply for patents and what makes them not to do so, and connects this with international learning. The general idea is that small high-tech firms suffer from shortage in resources causing them to be reluctant in application for patents. However, not having protected their inventions by patents may weaken their position in attracting investment capital and in establishing strategic relationships, including learning relationships abroad. Drawing on the literature and on survey data of 100 academic spin-off firms, the influence of patent behavior (among other factors) on adoption of international learning is estimated. It appears that half of the spin-off firms works with inventions protected by patents and that a slightly larger share (60%) has adopted the strategy of international learning. Our explorative analysis using a logit model of international learning indicates that not having protected inventions through patents tends to block learning in international networks.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł porusza istotną rolę ochrony patentowej firmach technologicznych. Autorzy stawiają pytania: Jakie są przesłanki wnioskowania o ochronę patentową w małych firmach? Dlaczego jedne firmy starają się działać w oparciu o ochronę własności przemysłowej a drugie nie?, na które starają się udzielić odpowiedzi w oparciu o badania. Ważnym zagadnieniem poruszanym w rozdziale jest międzynarodowy proces uczenia się firm ochrony własności intelektualnej. Generalna idea publikacji podkreśla niechęć małych firm technologicznych w aplikowaniu o ochronę patentową. Jednakże można wyraźnie zauważyć, w przypadku braku strategii ochrony patentowej, utratę atrakcyjności inwestycyjnej małych firm ukierunkowanych na rynek międzynarodowy. Artykuł opiera się na analizie źródeł wtórnych i pierwotnych. 100 firm akademickich zostało zbadanych by zidentyfikować wpływ strategii ochrony patentowej na zachowanie się na rynku międzynarodowym. Analiza oparta jest o model wykładniczy uczenia się na rynkach międzynarodowych. Połowa małych firm technologicznych chroni swoją własność przemysłowa patentem a wśród nich trzy na pięć firm adoptuje wiedzę z rynków międzynarodowych. Te firmy, które nie stosują ochrony patentowej niewątpliwie blokują sobie możliwości uczenia się na rynkach zagranicznych.pl_PL
dc.description.sponsorshipDruk materiałów sfinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherCentrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKomercjalizacja wiedzy i technologii a własność intelektualna / pod red. Dariusza Trzmielaka.;
dc.titlePatent Strategies of Small High-tech Firms in a Broader Context: the Case of International Learningpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number169-183pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationDelft University of Technologypl_PL
dc.referencesAndersen, B. (ed) Intellectual Property Rights: Innovation, Governance and the Institutional Environment, Edward Elgar, 2006.pl_PL
dc.referencesAndersson, S. and I. Wictor, Innovative Internationalisation in New Firms – Born Globals- the Swedish case, Journal of International Entrepreneurship 2003, 1 (3): 249-276.pl_PL
dc.referencesArundel, A., The Relative Effectiveness of Patents and Secrecy for Appropriation, Research Policy 2001, 30: 611-624.pl_PL
dc.referencesBest, M., The New Competitive Advantage. Oxford: Oxford University Press 2001.pl_PL
dc.referencesCapello, R., Regional Economics. Taylor & Francis 2006.pl_PL
dc.referencesCohen, W.M. and D.A. Levinthal, Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly 1990, Vol 35: 128-152.pl_PL
dc.referencesDavis, L., Why Do Small High-tech Firms Apply for Patents, and Why Not? [In:] Andersen, B. (ed) “Intellectual Property Rights: Innovation, Governance and the Institutional Environment”, Edward Elgar 2006.pl_PL
dc.referencesGeenhuizen, M. van, Knowledge Networks of Young Innovators in the Urban Economy: Biotechnology as a Case Study, Entrepreneurship and Regional Development 2008, 20 (2): 161-183.pl_PL
dc.referencesGeenhuizen, M. van, and D.P. Soetanto, Academic spin-offs at different ages: A case study in search of obstacles to growth, Technovation 2009, 29 (10): 671-681.pl_PL
dc.referencesHair, J.F., R.E. Anderson, R.L. Tatham, W.C. Black, Multivariate Data Analysis, Prentice Hall, New Jersey 1995.pl_PL
dc.referencesJong, J.P.J. de, and M. Freel, Absorptive capacity and the reach of collaboration in high technology small firms, Research Policy 2010, Vol. 39: 47-54.pl_PL
dc.referencesKafouros, M., P. Buckley, J. Sharp, C. Wang, The Role of Internationalization In Explaining Innovation Behavior, Technovation 2008, Vol. 28: 63-74.pl_PL
dc.referencesKelley, D.J. and M.P. Rice, Leveraging the Value of Proprietary Technologies, Journal of Small Business Management 2002, 40 (1): 1-16.pl_PL
dc.referencesLockett, A., D. Siegel, M. Wright and M.D. Ensly, The Creation of Spin-Off Firms at Public Research Institutions: Managerial and Policy Implications, Research Policy 2005, 34 (7): 981-993.pl_PL
dc.referencesPittiglio, R., E. Sica, V. Villa, Innovation and Internationalization: The Case of Italy, Journal of Technological Transfer 2009, Vol. 34: 588-602.pl_PL
dc.referencesRialp, A., J. Rialp, G.A. Knight, The Phenomenon of Early Internationalizing Firms: What Do We Know After a Decade (1993-2003) of Scientific Inquiry? International Business Review 2005, 14 (2): 147-166.pl_PL
dc.referencesSedoglavich, V., M.E.M. Akoorie, K. Pavlovich, Absorptive Capacity and the Internationalisation Process Of High-Tech Companies, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development 2009, 5 (2): 149-165.pl_PL
dc.referencesSoetanto, D.P., Entrepreneurial Networks of University Spin-Offs: How Social Networks Affect the Growth of Firms. Delft 2009, PhD-thesis.pl_PL
dc.referencesStuart, T.E. and O. Sorensen, Strategic networks and entrepreneurial ventures, Strategic Entrepreneurship Journal 2008, Vol. 1: 211-247.pl_PL
dc.referencesTeece, D.J., Managing Intellectual Capital, Oxford University Press, Oxford/ New York 2000.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record