Show simple item record

dc.contributor.authorBabik, Wiesław
dc.contributor.editorPiestrzyński, Tomasz
dc.contributor.editorJerzyk-Wojtecka, Justyna
dc.date.accessioned2017-04-19T17:20:30Z
dc.date.available2017-04-19T17:20:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBabik W., Ekologia informacji w bibliotecznej społeczności informacyjnej, [w:] Piestrzyński T., Jerzyk-Wojtecka J. (red.), Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 59-69, doi: 10.18778/8088-191-4.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-191-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21320
dc.description.abstractIn a society based on the knowledge development the quickly and efficacious transfer and gathering of information is needed. The information ecology can contribute to optimization of this process. Information ecology is a field of research that concerns mutual interactions between man and information, as well as the information relationships existing among people in public and private information spaces. It is a practical activity, too. The aim of the paper is to define the place of information ecology in the creating process of information society and to explain the role of academic library in this process.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPiestrzyński T., Jerzyk-Wojtecka J. (red.), Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectspołeczeństwo wiedzypl_PL
dc.subjectekologia informacjipl_PL
dc.subjectbiblioteka akademickapl_PL
dc.subjectspołeczność informacyjnapl_PL
dc.titleEkologia informacji w bibliotecznej społeczności informacyjnejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number59-69pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-192-1
dc.referencesBabik, W., Ekologia informacji, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2001, nr 2 (78), s. 64–70.pl_PL
dc.referencesBabik, W., Ekologia informacji – wyzwanie XXI wieku, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2002, nr 1 (37), s. 20–25.pl_PL
dc.referencesBabik W., O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym, [dostęp: 20.05.2015], http://www.ap.krakow.pl/ktime/ref2010/babik.pdf.pl_PL
dc.referencesBabik, W., Ekologia informacji katalizatorem równoważenia rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2012, nr 2 (100), s. 48–65.pl_PL
dc.referencesBabik, W., Ekologia informacji, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesCapurro, R., Towards an Information Ecology, [in:] Information and Quality. Proceedings of the NORDINFO International Seminar, Copenhagen. August 23-25. 1989, ed. I. Wormell, London 1990, pp. 122–139 + [dostęp: 20.05.2015], http://www.capurro.de/nordinf.htm.pl_PL
dc.referencesChodubski, A., Informacja w warunkach kształtującej się globalnej społeczności obywatelskiej, [w:] Informacja naukowa a dydaktyka: międzynarodowa konferencja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Gdańsk 10–12 czerwca 1999. Red. meryt. M. Drzewiecki, J. Puchalski, przy współpr. A. Malewskiej, B. Sosińskiej-Kalaty, M. Zająca. Warszawa 1999, s. 36–46.pl_PL
dc.referencesDavenport, T., Prusak, L., Information ecology. Mastering Informational Knowledge Environment. New York1997, 272 s.pl_PL
dc.referencesEryomin, A. L., Information ecology – a viewpoint, “The International Journal of Environmental Studies”, 1998, vol. 54, pp. 241–253.pl_PL
dc.referencesKurek-Kokocińska, S., Społeczeństwo biblioteczne jako społeczeństwo informacyjne, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2001, nr 2 (78), s. 43–63.pl_PL
dc.referencesNardi, B., O’Day, V.L., Information Ecologies. Using Technology with Heart, Cambridge 1999, 246 p.pl_PL
dc.referencesSitarska, A., Systemowe badania bibliotek: studium metodologiczne, Białystok 2005.pl_PL
dc.referencesSteinerová, J., Information Ecology – Emerging Framework for Digital Scholarship, [in:] Libraries in the Digital Age (LIDA). Proceedings, vol. 12 (2012), [dostęp: 20.05.2015], http://ozk.unizd.hr/proceedings/index.php/../66/37.pl_PL
dc.referencesTadeusiewicz, R., W dymie i we mgle, [dostęp: 20.05.2015], http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Docs/rystad.pdf.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-191-4.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska