Show simple item record

dc.contributor.authorGabrel, Mykoła
dc.date.accessioned2017-04-19T12:48:34Z
dc.date.available2017-04-19T12:48:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21309
dc.description.abstractThe article presents housing policy, especially in big cities of Ukraine, in the context of current economic conditions and the increasing number of unresolved problems in the sphere of housing construction. The proposed approach to the analysis of the problems of urban housing policy is based on the Five Dimensions Model (L-F-U-G-T). Determination of principles and ways of solving housing problems in urban areas is used in formulating recommendations for the new housing policy. Verification of the proposed methodological tools has been carried out on the example of the city of Lviv.en_GB
dc.description.abstractW artykule została przedstawiona polityka mieszkaniowa, szczególnie w dużych miastach Ukrainy w kontekście obecnych warunków gospodarczych oraz wzrastającej liczby nierozwiązanych problemów w sferze budownictwa mieszkaniowego. Proponowane podejście do analizy problemów miejskiej polityki mieszkaniowej opiera się na modelu przestrzeni pięciowymiarowej (L-F-U-G-T). Określenie zasad i sposobów rozwiązywania problemów mieszkaniowych w strefach miejskich służy sformułowaniu rekomendacji na potrzeby nowej polityki mieszkaniowej. Weryfikacja proponowanych narzędzi metodologicznych została przeprowadzona na przykładzie miasta Lwowa.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;15
dc.subjectHousing policyen_GB
dc.subjectspatial policyen_GB
dc.subjectFive Dimensions Modelen_GB
dc.subjectPolityka mieszkaniowapl_PL
dc.subjectpolityka przestrzennapl_PL
dc.subjectmodel przestrzeni pięciowymiarowejpl_PL
dc.titleUwarunkowania polityki mieszkaniowej dużych miast Ukrainypl_PL
dc.title.alternativeDeterminants of housing policy in large cities of Ukraineen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[33]-43
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Planowania Przestrzennego
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesGabrel M., 2004, Przestrzenna organizacja urbanistycznych systemów, Wydawnictwo Instytutu Regionalnych Badań Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Lwów.pl_PL
dc.referencesKlusnichenko J., 1999, Społeczno-ekonomiczne podstawy planowania i zabudowy miast, Institut Urbanistyky, Kijów.pl_PL
dc.referencesLwów 2014. Główne wskaźniki socjalnego i ekonomicznego stanu miasta Lwowa, 2014, Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, Lwów.pl_PL
dc.referencesO inwestycyjnej działalności, Prawo Ukrainy od 18.09.1991 r. № 1560-ХII., Elektronowy zacób: zakon.rada.gov.ua.pl_PL
dc.referencesO zatwierdzeniu Państwowego docelowego społeczno-ekonomicznego programu bu­downictwa (nabycie) dostępnego mieszkania na 2010–2017 lata, Prawo Ukrainy od 11.11.2009 r. № 1249, Elektronowy zacób: zakon.rada.gov.ua.pl_PL
dc.referencesO kompleksowej rekonstrukcji kwartałów (osiedl) przestarzałego mieszkalnego funduszu, Prawo Ukrainy od 22.12.2006 r. № 525-V, Elektronowy zacób: zakon.rada.gov.ua.pl_PL
dc.referencesO kredytno-finansowych mechanizmach i kierowaniu majątkiem przy budownictwie mieszkania i operacjach z nieruchomością, Prawo Ukrainy od 19.06.2003 № 978-IV. Elektronowy zacób: zakon.rada.gov.ua.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., 2012, Planowanie przestrzenne w gminach, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWakulenko V., Ignatenko O., Lebedynska O., 2002, Państwowa regulacja rozwoju socjalnej infrastruktury zaludnionych punktów Ukrainy, Akademia Państwowego Kie­rowania, Kijów.pl_PL
dc.referencesWeber M., 1995, Izbrannyje proizwedenija / Per. s nem. M.pl_PL
dc.contributor.authorEmailzzsipp@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.15.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record