Show simple item record

dc.contributor.authorRochmińska, Agnieszka
dc.date.accessioned2017-04-19T12:47:06Z
dc.date.available2017-04-19T12:47:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21296
dc.description.abstractAn increasing group of senior citizen customers constitutes a challenge for both the management of shopping centres as well as the traders offering their goods and services in such complexes. Therefore, attention should be paid to who the senior shopping centre customers are, what are their motives for choosing a given shopping centre as a „visiting” place, how their perceive shopping and staying in such centres and, finally, what stance do they take on their location which determines their spatial behaviours. From both the scientific and the marketing point of view, it is important to determine the preferences and motivations for spatial behaviours also in people of pre-senior age, as they will soon enough be part of the senior group active on the consumer market.People aged 45–59 and 60+ constitute an important section of the customers of shopping centres in Łódź. The former group is especially popular. Those of the so-called „pre-senior” age making use of the wide range of products and services on offer are the more frequent visitors in the „consumption temples”.en_GB
dc.description.abstractWzrastająca grupa konsumentów – seniorów, to również wyzwanie dla zarządców centrów handlowych, jak również dla podmiotów oferujących swoje dobra i usługi w tych kompleksach. W związku z powyższym warto zwrócić uwagę, kim są klienci – seniorzy centrów handlowych, jakie są ich motywy przy wyborze centrum handlowego jako miejsca „wizyt”, jak postrzegają zakupy oraz pobyty w centrach handlowych, jak ustosunkowywują się do ich lokalizacji determinujących ich zachowania przestrzenne. Z punktu widzenia nauko-wego, jak i marketingowego ważne jest rozpoznawanie preferencji, motywacji zachowań przestrzennych również grupy osób w wieku „przedstarczym”, bo to oni w najbliższym czasie będą zasilać grupę senioralną, która będzie funkcjonować na rynku konsumenckim.Osoby w wieku 45–59 i 60+ są ważnym segmentem klientów łódzkich centrów handlowych. Szczególnie w pierwszej grupie wiekowej cieszą się dużą popularnością. To osoby w tzw. wieku „przedstarczym” są częstszymi bywalcami w tych „świątyniach konsumpcji” korzystającymi z szerokiej gamy ofertowej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;14
dc.subjectseniorsen_GB
dc.subjectold peopleen_GB
dc.subjectshopping mallen_GB
dc.subjectfree timeen_GB
dc.subjectspatial behavioren_GB
dc.subjectconsumeren_GB
dc.subjectŁódźen_GB
dc.subjectseniorzypl_PL
dc.subjectludzie starzypl_PL
dc.subjectwiek przedstarczypl_PL
dc.subjectcentrum handlowepl_PL
dc.subjectczas wolnypl_PL
dc.subjectzachowania przestrzennepl_PL
dc.subjectklienci centrum handlowegopl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titleSeniorzy jako klienci łódzkich centrów handlowych i ich motywy zachowań przestrzennychpl_PL
dc.title.alternativeSenior Citizens as Customers of Shopping Centres in Łódź and the Motives for Their Spatial Behavioursen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[165]-184
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesBadanie konsumentów III-go wieku – raport z badań, 2009, Raport dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarska A., Śnihur J., 2013, Innowacje w służbie srebrnej gospodarki, [w:] Ekonomia dla przyszłości: odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych: IX kongres ekonomistów polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBylok F., 2003, Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesBylok F., 2013, Zachowania konsumpcyjne seniorów na rynku dóbr i usług, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 291, s. 139–151.pl_PL
dc.referencesGrzybowska-Brzezińska M., Szmyt M., 2011, Wybrane obszary zachowań rynkowych seniorów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 660, „Ekonomiczne Problemy Usług”, 72, s. 591–603.pl_PL
dc.referencesHeffner K., Twardzik M., 2013, Społeczne oddziaływanie nowoczesnych centrów handlowo-usługowych na małe miasta w zewnętrznej strefie aglomeracji śląskiej, [w:] Heffner K., Twardzik M. (red.), Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, 144, Katowice, s. 95–109.pl_PL
dc.referencesKienzler I., Romanowski R., 2009, Leksykon handlowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalczuk I., 2007, Zachowania nabywcze na rynku żywności osób w średnim i starszym wieku, „Acta Scientiarum Polonorum”, 6 (2), s. 61–70.pl_PL
dc.referencesŁawicki J.S., 2011, Zachowania rynkowe seniorów w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 660, „Ekonomiczne Problemy Usług”, 72, s. 605–613.pl_PL
dc.referencesŁobos M., 2001, Turystyka weekendowa w strefie przymiejskiej Wrocławia, „Architectus”, 1–2, s. 153–158.pl_PL
dc.referencesOlejniczak T., 2015, Przemiany segmentu konsumentów seniorów w Polsce, [w:] Olejniczuk-Merta A. (red.), Konsumpcja i innowacje. Marketing i rynek, Wydawnictwo IBRKK, Warszawa, s. 196–210.pl_PL
dc.referencesRochmińska A., 2011, Zakupy a czas wolny łodzian, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 11, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 207–217.pl_PL
dc.referencesRochmińska A., 2013, Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesRudnicki L., 2000, Zachowania konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkorek M., Dziewanowska K., Kacprzak A., 2014, Zakupy – przymus czy przyjemność? Analiza motywacji współczesnych konsumentów w świetle badań jakościowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 825, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, 36, Szczecin, s. 171–179.pl_PL
dc.contributor.authorEmailagaroch@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.14.10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record