Show simple item record

dc.contributor.authorKrysiak, Marek
dc.contributor.editorTołoczko, Wojciech
dc.date.accessioned2017-03-02T09:33:59Z
dc.date.available2017-03-02T09:33:59Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-83-60604-29-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20715
dc.descriptionArtykuł pochodzi z książki pt. "Zagospodarowanie dolin rzecznych”pl_PL
dc.descriptionMateriały Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Geografów „Zagospodarowanie dolin rzecznych” Łódź, 27-29 października 2006 r.
dc.description.sponsorshipMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPiktor s.cpl_PL
dc.relation.ispartofZagospodarowanie dolin rzecznych, red. W. Tołoczko, Łódź 2007;
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectdolina Pilicypl_PL
dc.subjectWielkopolepl_PL
dc.titleCharakterystyka zagospodarowania ziemi obszaru doliny Pilicy w okolicach wsi Wielkopolepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderMarek Krysiakpl_PL
dc.page.number47-54pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.referencesDylikowa A., Geografia Polski. Krainy geograficzne. PZWS, Warszawa 1973pl_PL
dc.referencesGrzybowski K., Uwagi o plejstocenie w dolinie Pilicy na południe od Sulejowa. Rocz. Pol. Tow. Geol., vol. 42, z. 1, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesGrzybowski K., Kutek J., Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1 : 50 000, ark. Lubień. Inst. Geol., Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesKondracki J., Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesRuszczyńska H., Czwartorzęd okolic Tomaszowa Mazowieckiego i Sulejowa nad Pilicą. [w:] S. Z. Różycki (red.) Prace o plejstocenie Polski Środkowej, Wyd. Geol., Warszawa 1961pl_PL
dc.referencesTurkowska K., Rozwój dolin rzecznych na Wyżynie Łódzkiej w późnym czwartorzędzie. Acta Geographica Lodziensia, nr 57, Ossolineum, Łódź 1988.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska