Now showing items 1-1 of 1

    • Wsparcie osób niesamodzielnych. Perspektywa opiekunów i podopiecznych 

      Kretek-Kamińska, Agnieszka ORCID; Kukulak-Dolata, Iwona ORCID; Krzewińska, Aneta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
      Publikacja dotyczy usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych starszym osobom niesamodzielnym. W pierwszej części przedstawiono krótką analizę zjawisk starości i samotności osób starszych jako wieloaspektowych wyzwań ...