Prace Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym i Atlas parametrów meteorologicznych na stacji pomiarowej w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy) w roku 2013 wykonane w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (DECR2011/01/B/ST10/07550) Bilans absorpcji i emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i pary wodnej) na obszarach bagiennych (studium Biebrzańskiego Parku Narodowego), nr rej. 2011/01/B/ST10/07550, realizowanego w latach 2011-2014


I. Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym

 1. Wymiana metanu i dwutlenku węgla pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych – przegląd opublikowanych wyników pomiarów bezpośrednich i oszacowań
  Krzysztof Fortuniak
 2. Praktyczne aspekty zastosowania metody komorowej w pomiarach ekshalacji gazów z gleby do atmosfery
  Arkadiusz Niewiadomski; Wojciech Tołoczko
 3. Zastosowanie aplikacji EddyPro® (LI-COR, USA) do obliczania turbulencyjnych strumieni masy i energii z zastosowaniem metody kowariancji wirów (na przykładzie pomiarów w Kopytkowie na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego)
  Włodzimierz Pawlak; Krzysztof Fortuniak
 4. Metody weryfikacji jakości danych i określania obszaru źródłowego strumieni turbulencyjnych
  Krzysztof Fortuniak; Włodzimierz Pawlak
 5. Podstawowe zagadnienia wyznaczania strumieni turbulencyjnych na podstawie pomiarów wykonanych metodą kowariancji wirów z otwartą ścieżką pomiarową
  Krzysztof Fortuniak; Włodzimierz Pawlak
 6. Stanowisko pomiarów turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych w Kopytkowie
  Krzysztof Fortuniak; Włodzimierz Pawlak; Leszek Bednorz; Mateusz Grygoruk; Jacek Forysiak; Maciej Ziułkiewicz; Anna Fortuniak; Daniel Okupny

II. Atlas parametrów meteorologicznych na stacji pomiarowej w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy) w roku 2013
Krzysztof Fortuniak; Włodzimierz Pawlak

Recent Submissions