Show simple item record

dc.contributor.authorSkrętowicz, Biruta
dc.contributor.authorBylina, Jerzy
dc.date.accessioned2016-12-16T08:51:47Z
dc.date.available2016-12-16T08:51:47Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.citationBiruta Skrętowicz, Jerzy Bylina, Zdrowotne aspekty procesu rozrodczości kobiet wiejskich w świetle analizy ścieżki (na podstawie materiałów ogólnopolskiego badania reprezentacyjnego 1990), [w:] J. T. Kowaleski (red.), Profesor Edward Rosset, demograf i statystyk – w setną rocznicę urodzin, Wyd. UŁ, Łódź 1997, 83-104pl_PL
dc.identifier.isbn83-7171-104-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20216
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJ. T. Kowaleski (red.), Profesor Edward Rosset, demograf i statystyk – w setną rocznicę urodzin, Wyd. UŁ, Łódź 1997;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectrozrodczośćpl_PL
dc.subjectuwarunkowania rozrodczościpl_PL
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectwieśpl_PL
dc.titleZdrowotne aspekty procesu rozrodczości kobiet wiejskich w świetle analizy ścieżki (na podstawie materiałów ogólnopolskiego badania reprezentacyjnego 1990)pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number83-104pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Medycyny Wsi w Lubliniepl_PL
dc.referencesBączyk I., Syntetyczny raport kierownika tematu U . 5.4.30: Badanie rozwoju noworodków i dzieci z ciąż nieprawidłowych i zagrożonych, Warszawa-Poznań 1980, Archiwum PW, A-228pl_PL
dc.referencesBiomedical and Demographic Determinants of Reproduction, red. R. Gray i H. Leridon, A. Spira. Clarendon Press, Oxford 1993pl_PL
dc.referencesB1aim A . i zespół, Ocena rozwoju noworodków i dzieci z ciąż nieprawidłowych i zagrożonych, Warszawa 1980, Archiwum PW, A-227pl_PL
dc.referencesBorowski S., Zdrowie jako motywacja regulacji urodzeń, „Studia Demograficzne” 1976, nr 44, s. 102-113pl_PL
dc.referencesBylina J., Analiza ścieżki. Przygotowanie danych i przykład zastosowania. Opracowanie merytoryczne, Archiwum CPBP 09.1. ISiDSGPiS, Warszawa 1987pl_PL
dc.referencesBylina J., Metoda analizy ścieżkowej w badaniach uwarunkowań stanu zdrowia, „Medycyna Wiejska” 1987, nr 3-4pl_PL
dc.referencesChazan B., Medyczne następstwa przerywania cąży, „Studia Demograficzne” 1993, nr 1, s. 103-111pl_PL
dc.referencesCiąża i środowisko, red. M. Troszyński i B. Chazan, Instytut M atki i Dziecka, Warszawa 1985 (Materiały Sympozjum Naukowego zorganizowanego w XXXV- lecie Instytutu)pl_PL
dc.referencesDuncan O. D., Path Analysis Sociological Examples, „American Journal of Sociology” 1966, nr 72pl_PL
dc.referencesHauser P. M., Duncan O. D ., Demography as a Body o f Knowledge, [w:] The Study o f Population: An Investor and Appraisal, ed. P. M. Hauser, O. D. Duncan, University of Chicago Press, Chicago 1972pl_PL
dc.referencesKacprzak M., Badania nad rozrodczością w Polsce, cz. XX, Ankieta wśród lekarzy, Odbitka z „Warszawskiego Czasopisma Lekarskiego” 1933, R. Xpl_PL
dc.referencesSikorski R . i zespół , Niepłodność małżeńska ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynnika męskiego na straty i rozwój ciąży, „M onografie i Opracowania” 1988, nr 18/278, SGPiSpl_PL
dc.referencesSikorski R . i zespół , Wpływ warunków ekologicznych środowiska na rozwój płodu, „Monografie i Opracowania” 1988, nr 18/278, SGPiSpl_PL
dc.referencesSkrętowicz B., Bylina J., Metoda analizy ścieżki - rekursywne wersje modeli, „Wiadomości Statystyczne” 1992, nr 9, GUS, s. 14-18pl_PL
dc.referencesSkrętowicz B., Model zachowań prokreacyjnych oparty na koncepcji cyklu życia, „Wiadomości Statystyczne” 1993, nr 1, GUS, s. 8-13pl_PL
dc.referencesSkrętowicz B., Prokreacja a zdrowie - stan badań, „Wiadomości Statystyczne” 1993, nr 10, GUS, s. 11pl_PL
dc.referencesSkrętowicz B., Regulacja urodzeń w środowisku wiejskim, „Wiadomości Statystyczne” 1994, nr 8, GUS, s. 1-8pl_PL
dc.referencesSkrętowicz B., Zdrowie kobiet wiejskich w świetle wyników ankiety, „Biuletyn IGS” 1981, nr 1-2, SGPiS, s. 80-97pl_PL
dc.referencesSkrętowicz B., Uwarunkowania zachowań prokreacyjnych kobiet wiejskich, „Monografie i Opracowania” 1991, nr 28/356, SGHpl_PL
dc.referencesStrategies fo r the Analysis o f WFS. Data Basic Documentation, WFS/Tech., 1997, nr 449/9pl_PL
dc.referencesSzczepski O., Ocena rozwoju noworodków i dzieci z ciąż nieprawidłowych i zagrożonych, Poznań 1980, Archiwum PW, A-230pl_PL
dc.referencesTroszyński M., Leibschang J., Charakterystyka medyczna: ciąża, poród i stan noworodka, [w:] Badanie dzietności kobiet w Polsce - Ankieta Macierzyństwa 1984 red. J. Z. Holzer i K. Link, „Monografie i Opracowania” 1988, nr 14/254, SGPiSpl_PL
dc.referencesTroszyński M. i zespół, Rozkład urodzeń u kobiet z poprzednimi stratami ciąż, „Monografie i Opracowania” 1988, nr 18/278 SGPiSpl_PL
dc.referencesWyniki badań nad płodnością u> Polsce, red. E. Vielrose, PWE, Warszawa 1967pl_PL
dc.referencesZdrowie mieszkańców polskiej wsi (wyniki badania reprezentacyjnego 1990), red. B. Skrętowicz, t. 1, IMW , Lublin 1994pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska