Show simple item record

dc.contributor.authorZdrojewski, Eugeniusz
dc.date.accessioned2016-12-16T07:43:38Z
dc.date.available2016-12-16T07:43:38Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.citationEugeniusz Zdrojewski, Perspektywy demograficzne województw nadmorskich a migracje definitywne, [w:] J. T. Kowaleski (red.), Profesor Edward Rosset, demograf i statystyk – w setną rocznicę urodzin, Wyd. UŁ, Łódź 1997, 65-75pl_PL
dc.identifier.isbn83-7171-104-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20215
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJ. T. Kowaleski (red.), Profesor Edward Rosset, demograf i statystyk – w setną rocznicę urodzin, Wyd. UŁ, Łódź 1997;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectII połowa XX wiekupl_PL
dc.subjectPomorze Zachodniepl_PL
dc.subjectmigracjepl_PL
dc.titlePerspektywy demograficzne województw nadmorskich a migracje definitywnepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number65-75pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Koszalińskapl_PL
dc.referencesCieślak M. z zespołem, 1990, Rozwój demograficzny Polski - analiza i prognozowanie, SGPiS, Monografie i Opracowania, nr 319, Warszawapl_PL
dc.referencesCieślak M. (red.), 1992, Demografia. Metody analizy i prognozowania, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesDemografia, GUS, Warszawa 1990, 1991, 1992pl_PL
dc.referencesDziewoński K ., 1979, Przestrzenne zróżnicowanie migracji w Polsce, [w:] Narodowy spis powszechny jako źródło informacji o migracjach, GUS, Warszawapl_PL
dc.referencesHolzer J. Z., 1990, Perspektywy demograficzne Polski do roku 2030, SGPiS, Monografie i Opracowania nr 300, Warszawapl_PL
dc.referencesHolzer J. Z., 1994, Demografia, PWE, Warszawapl_PL
dc.referencesRocznik demograficzny, GUS, Warszawa, lata 1976-1989pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny demografii, GUS, Warszawa, lata 1993-1996pl_PL
dc.referencesRoczniki statystyczne województw, GUS, Warszawa, lata 1976-1996pl_PL
dc.referencesRossęt E., 1959, Proces starzenia się ludności, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesRossęt E., 1965, Polska roku 1985 - wizja demograficzna, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesSobczak I., 1980, Procesy demograficzno-społeczne w Makroregionie Północnym, Uniwersytet Gdański, Gdańskpl_PL
dc.referencesSobczak I., 1992, Obraz demograficzny województw nadmorskich Polski w latach 1946-1990, Inst. Bałtycki, Gdańskpl_PL
dc.referencesSobczak I., Zdrojewski E. Z., 1994, Rozwój demograficzny Ziem Zachodnich i Pół nocnych Polski (1946-1990), [w:] Rozwój demografii polskiej 1918-1993, PTD i GUS, Warszawapl_PL
dc.referencesZdrojewski E. Z., 1981, Społeczno-ekonomiczne i kulturalne uwarunkowania i konsekwencje mobilności terytorialnej na Pomorzu Środkowym, Biuletyn Rządowej Komisji Ludnościowej, nr 28, Warszawapl_PL
dc.referencesZdrojewski E. Z., 1986, Procesy demograficzne na Pomorzu Środkowym, „Studia Demograficzne”, nr 2pl_PL
dc.referencesZdrojewski E. Z., 1990, Przemiany demograficzne a rozwój społeczno-gospodarczy Pomorza Zachodniego, SGPiS, Monografie i Opracowania, nr 320, Warszawapl_PL
dc.referencesZdrojewski E. Z., 1996, Wpływ migracji stałych na dynamikę przemian liczebnych ludności w województwach Ziem Zachodnich i Północnych Polski, [w:] Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych 1945-1995. Próba bilansu, PTD, Warszawapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska