Show simple item record

dc.contributor.authorKretek-Kamińska, Agnieszka
dc.date.accessioned2016-10-26T08:26:02Z
dc.date.available2016-10-26T08:26:02Z
dc.date.issued2016-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19986
dc.description.abstractWychodząc z założenia, że metodologia, definiowana jako opis procedur badawczych oraz analiza struktur wiedzy powstałych przy ich użyciu, nie istnieje poza praktyką, przedmiotem badań podjętych w rozprawie uczyniono sposoby „praktykowania” socjologii wykorzystywane w ramach różnych perspektyw teoretycznych i przy zastosowaniu różnych podejść metodologicznych oraz konteksty, w jakich praktyki te są realizowane. Podstawową kategorię problemowo – analityczną, która łączy te zagadnienia i przez pryzmat której są one w pracy rekonstruowane, stanowi „strategia metodologiczno – badawcza” rozumiana jako kompleks założeń ontologicznych, epistemologicznych oraz metod i czynności badawczych wykorzystywanych dla realizacji określonych celów poznawczych. Odnosząc ją do socjologicznych rozpraw doktorskich analizie poddano: deklaracje dotyczące realizowanych w rozprawach podejść teoretyczno – metodologicznych, tematykę prac, typy i zakres stawianych celów, formę i teść problemów badawczych, zakres opracowań teoretycznych wziętych pod uwagę ze względu na ich przynależność paradygmatyczną oraz miejsce teorii w procesie badawczym, techniki zbierania informacji oraz metody analizy i sposoby opracowania danych z badań, a także zakres formułowanych wniosków. Analizując kolejne elementy strategii starano się uchwycić także powiązania między nimi, a także zrekonstruować kontekst, w którym dochodzi do ich aktualizacji w określonym kształcie. Oglądowi poddano zatem także historię i tradycje badawcze akademickich ośrodków socjologicznych, ich aktualną strukturę i pozycję w polu socjologii polskiej, główne obszary badań podejmowanych przez ich pracowników, a także relacje między różnymi kategoriami pracowników. Materiał stanowiący podstawę sformułowanych wniosków stanowiło 146 prac doktorskich - w tym 109 empirycznych - z zakresu socjologii obronionych w latach 1993-2013 w siedmiu wybranych uniwersytetach, 61 wywiadów z ich autorami oraz 71 recenzji odnoszących się do 35 badanych prac.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectwspółczesna socjologia polskapl_PL
dc.subjectpraktyka badawcza socjologiipl_PL
dc.subjectstrategie badawczepl_PL
dc.subjectsocjologia wiedzypl_PL
dc.subjectmetodologia badań społecznychpl_PL
dc.titleStrategie metodologiczno-badawcze realizowane w socjologicznych rozprawach doktorskich w latach 1993-2013.pl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderKretek-Kamińska Agnieszkapl_PL
dc.page.number299pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Uniwersytet Łódzki, Katedra Metod i Technik Badań Społecznychpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteSocjolog, od roku 2004 asystent w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi badania dotyczące metodologii oraz warsztatu badawczego współczesnej socjologii. Jej zainteresowania badawcze obejmują także problematykę społeczeństwa obywatelskiego, socjologii nauki, socjologii edukacji. Autorka i współautorka kilkunastu artykułów oraz 3 monografii naukowych.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkkaminsk@uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorKubiak, Anna
dc.dissertation.reviewerRomańczuk-Woroniecka, Grażyna
dc.dissertation.reviewerPiotrowski, Andrzej
dc.date.defence2016-11-07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record