Show simple item record

dc.contributor.authorSzubska - Włodarczyk, Natalia
dc.date.accessioned2016-10-06T11:20:25Z
dc.date.available2016-10-06T11:20:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19834
dc.description.abstractZakładając wykorzystywanie regionalne biomasy, może ona stanowić istotne źródło pozyskiwania energii biorąc pod uwagę konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przyjmuje się, że zdolność absorpcji dwutlenku węgla podczas wzrostu biomasy jest równa uwalnianiu tego gazu w trakcie wytwarzania energii z tego surowca. Dodatkowo istnieje potrzeba bezwzględnego zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski w oparciu o dostępne surowce. Biomasa rolna może stać się alternatywą dla ograniczonych zasobów węgla i innych wyczerpywalnych nośników energii, takich jak gaz i ropa. Problematyka badawcza obejmuje analizę dotychczasowych doświadczeń i perspektyw rozwoju regionalnych rynków biomasy rolnej. Dotychczasowe obserwacje rozwoju regionalnych rynków biomasy w Polsce skłaniają do konstatacji, że istniejący potencjał surowcowy jest w przeważającej mierze marnotrawiony. Dlatego podjęta została próba identyfikacji głównych barier uniemożliwiających prosperowanie tych rynków. Do głównych barier po stronie popytowej zaliczyć można m.in. długotrwałość procesu legislacyjnego związanego z przyjęciem w Polsce ustawy o OZE oraz poddawanie tej ustawy kolejnym nowelizacjom bezpośrednio po jej uchwaleniu, brak w przepisach prawnych precyzji w definiowaniu pojęcia biomasy rolnej, dominację na rynku energetycznym jednostek dużej mocy, brak społecznej akceptacji dla lokalizacji przedsiębiorstw przetwarzających biomasę, zwłaszcza biogazowi rolniczych, ze względu na obawy przed zanieczyszczeniami odorowymi. Natomiast przeprowadzone wywiady kwestionariuszowe wśród właścicieli gospodarstw rolnych województwa łódzkiego pozwoliły na identyfikację następujących barier po stronie podażowej rynku biomasy rolnej: brak możliwości opłacalnej sprzedaży biomasy, brak możliwości opłacalnej sprzedaży biomasy, brak gwarancji systematycznego odbioru surowca, brak zorganizowanego transportu, brak wiedzy i dostępu do informacji na temat innowacyjnych możliwości energetycznego wykorzystania biomasy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpolityka klimatyczno-energetycznapl_PL
dc.subjectodnawialne źródła energiipl_PL
dc.subjectbiomasa rolnapl_PL
dc.subjectmonopsonpl_PL
dc.titlePerspektywy rynku biomasy rolnej jako surowca energetycznego. Przykład województwa łódzkiegopl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderNatalia Szubska-Włodarczykpl_PL
dc.page.number235pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Ekonomii Rozwoju, Instytut Ekonomii, Uniwertsytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorEmailszubskanatalia@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorBurchard-Dziubińska, Małgorzata
dc.dissertation.reviewerKryk, Barbara
dc.dissertation.reviewerGraczyk, Andrzej


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska