Niniejsza monografia w języku angielskim jest podsumowaniem wyników badań w ramach grantu NCN nr 1760/B/P01/2011/40 - "Ekologiczna rola odłogów stref otaczających parki krajobrazowe w województwie łódzkim".

Monografia ma charakter interdyscyplinarny, zawierający treści z zakresu geografii fizycznej, gleboznawstwa, ekologii, botaniki i mykologii. W dziesięciokilometrowych strefach otaczających siedem parków krajobrazowych w województwie łódzkim przeprowadzono ocenę skali zjawiska odłogowania gruntów oraz analizę rozmieszczenia odłogów na tle geokompleksów (morfolitohydrotopów). W trzynastu powierzchniach badawczych (w 39 stanowiskach) pobrano próby do analiz agrofizycznych i agrochemicznych, wykonano dokumentację fotograficzną w układzie heksagonalnym oraz sporządzono listy gatunków roślin naczyniowych oraz grzybów wielkoowocnikowych. Celem badań była ocena związku rozmieszczenia odłogów z abiotycznymi cechami środowiska przyrodniczego, związku roślinności i fungi macromycetes z warunkami siedliskowymi oraz ocena ekologicznej roli odłogów w krajobrazie rolniczym województwa łódzkiego.

Jest to pierwsze opracowanie, w którym na bardzo dużym obszarze dokonano oceny zjawiska odłogowania na tle jednostek przyrodniczych (geokompleksów), reprezentujących różny poziom troficzności siedlisk. W dotychczasowych publikacjach dotyczących odłogów podejmowane były zazwyczaj zagadnienia pokrywy glebowej lub sukcesji roślinności rozpatrywane dla niewielkich poligonów badawczych.


The Ecological Role of Abandoned Agricultural Lands in Buffer Zones Around Landscape Parks in the Łódź Voivodeship
edited by Stanisław Krysiak and Jolanta Adamczyk

CONTENT

1. Introduction
J. Adamczyk, S. Krysiak, A. Majchrowska, E. Papińska
2. Aim and scope of the work
J. Adamczyk, S. Krysiak, A. Majchrowska, E. Papińska
3. Methods
S. Krysiak, A. Majchrowska, E. Papińska, J. Adamczyk
4. Abandoned agricultural lands in buffer zones around landscape parks in the Łódź Voivodeship – habitat background, spatial distribution, scale of the phenomenon
S. Krysiak, E. Papińska, A. Majchrowska
5. Pedological, floristic and mycological characteristics of the study areas
S. Krysiak, J. Adamczyk, J. Sieradzki, E. Papińska, A. Majchrowska
6. Diversity of the flora and vegetation of abandoned farmlands
J. Adamczyk
7. Diversity of macromycete communities
J. Adamczyk
8. Discussion
S. Krysiak, A. Majchrowska, E. Papińska, J. Adamczyk
9. Conclusions
S. Krysiak, J. Adamczyk
10. References
S. Krysiak, J. Adamczyk
11. Ekologiczna rola odłogów stref otaczających parki krajobrazowe w województwie łódzkim. Streszczenie
S. Krysiak, J. Adamczyk

Recent Submissions