Spis treści

1. Od Redakcji
Zbigniew Anusik, Albin Głowacki

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Uwagi na temat antyheretyckiego ustawodawstwa cesarza Konstantyna Wielkiego
Sławomir Bralewski
2. Konstantyna, żona cesarza Maurycjusza
Mirosław J. Leszka
3. Sejm nieustający. Batalia parlamentarna o jego urzeczywistnienie i rola w życiu politycznym Rzeczypospolitej u schyłku XVIII wieku
Wojciech Szczygielski
4. Miejsce II Rzeczypospolitej w sowieckiej polityce zagranicznej (1918-1939)
Wojciech Materski
5. Geneza tzw. sprawy irańskiej w Radzie Bezpieczeństwa ONZ
Paweł Chmielewski
6. Powstanie Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w 1948 r. Z polityki stalinowskiej wobec młodzieży polskiej
Krzysztof Lesiakowski

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Sprawozdanie ppłk. dypl. Bronisława Noëla – ostatniego attaché wojskowego II Rzeczypospolitej w Pradze
Sławomir M. Nowinowski

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Senatorowie i dygnitarze koronni w latach 1587-1648. Kilka uwag na marginesie książki Krzysztofa Chłapowskiego. Krzysztof Chłapowski, „Elita senatorsko-dygnitarska korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996, ss. 219
Zbigniew Anusik
2. Duchowni na bizantyńskim dworze. Małgorzata Beata Leszka, „Rola duchowieństwa na dworze cesarzy wczesnobizantyńskich”, Byzantina Lodziensia V, Łodź 2000, ss. 136
Sławomir Bralewski
3. Agata Aleksandra Kluczek, „Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235–284”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1899, Katowice 2000, ss. 169
Mirosław J. Leszka
4. Andrzej Chwalba, „Historia Polski 1795–1918”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000, ss. 671
Wiesław Puś
5. Andrzej Jaszczuk, „Liberalizm kontra nacjonalizm. Problem europejski przełomu wieków”, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin 1999, ss. 281
Marzena Iwańska
6. Jan Jacek Bruski, „Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919–1924)”, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2000, ss. 600
Przemysław Waingertner
7. Jan Kuklík, „Londýnský exil a obnova československého státu 1938–1945. Právní a politické aspekty obnovy Československa z hlediska prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci”, Praha 1998, ss. 175
Radosław Żurawski vel Grajewski

KRONIKA NAUKOWA

1. Pierwszy odnowiony doktorat
Albin Głowacki
2. Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Europa w XX wieku. Główne kierunki rozwoju (ekologia, gospodarka, kultura, polityka)”, Łódź, październik 2000 r.
Beata Szubtarska
3. Sprawozdanie z sesji naukowej „Polska a Syberia. Spotkanie dwóch światów”
Lilianna Światek

PRO MEMORIA

1. Profesor Zofia Libiszowska (1918-2000)
Zbigniew Anusik
2. Andrzeja Feliksa Grabskiego droga do historii historiografii
Rafał Stobiecki

Recent Submissions