Spis treści

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Miejsce i rola wyobrażeń krajów oraz ludów wschodnich w propagandzie politycznej cesarzy rzymskich z dynastii Antoninów – świadectwo monet
Agata A. Kluczek
2. Armeńscy współpracownicy Justyniana Wielkiego. Część 2. Wielka kariera eunucha Narsesa
Teresa Wolińska
3. Wkład Puławian w obrady Sejmu Wielkiego (1788-1792)
Wojciech Szczygielski
4. Wpływ przemian październikowych 1956 roku na stosunki PRL z państwami socjalistycznymi (NRD, Czechosłowacja, Albania, Węgry, Bułgaria, Rumunia)
Robert Skobelski

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Poselstwo Łotwy w Polsce we wrześniu 1939 roku
Ēriks Jēkabsons

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Marcin Pawlak, „Walka o władzę w Rzymie w latach 425–435”, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2004, ss. 214
Mirosław J. Leszka
2. Jerzy Ternes, „Sejmik chełmski za Wazów (1587–1668)”, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2004, ss. 200
Witold Filipczak
3. Ryszard Skowron, „Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621–1632”, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków 2002, ss. 322
Zbigniew Anusik
4. Grażyna Wrona, „Polskie czasopisma naukowe w latach 1918–1939”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005, ss. 407, 3 nlb.
Albin Głowacki
5. Witold Staniewicz, „Deflacja polska w latach 1929–1936”, wstęp i oprac. K. Badziak i M. Łapa, Wydawnictwo „Ibidem”, Łódź 2003, ss. 183
Aleksandra Anusik
6. Paweł Chmielewski, „Dyplomacja sowiecka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wobec zadań utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego u progu «zimnej wojny»”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, t. 1, ss. 250; t. 2, ss. 592
Andrzej M. Brzeziński
7. Anne Applebaum, „Gułag”, Wydawnictwo „Świat Książki”, Warszawa 2005, ss. 624
Jacek Grabowski

KRONIKA NAUKOWA

1. Konferencja „Wilm Hosenfeld – wspólna pamięć Polaków i Niemców”, Łódź 21 I 2005 r.
Sławomir Abramowicz
2. Sympozjum „Rewolucja 1905–1907 w Łodzi. W 100. rocznicę”
Jacek Pietrzak

PRO MEMORIA

1. Profesor Barbara Wachowska (1929–2005)
Maria Nartonowicz-Kot

Recent Submissions