SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Malábathron (μαλάβαθρον). Kilka uwag o roli Cinnamomum tamala w medycynie i w kuchni antyku i Bizancjum między I a VII wiekiem
Maciej Kokoszko, Zofia Rzeźnicka
2. Angielski handel zewnętrzny (i kolonialny) w dobie wojny o imperium (1740–1765)
Piotr Robak
3. Wydarzenia we Francji w pierwszych miesiącach rewolucji (maj–październik 1789 roku) w świetle doniesień ambasadora Szwecji w Paryżu (Wersalu) Erika Magnusa Staëla von Holsteina
Zbigniew Anusik
4. Z dziejów prasy lokalnej w II Rzeczypospolitej. Żydowski „Przegląd Rzeszowski” z 1927 i 1932 roku
Adrian Uljasz
5. Kadra Centralnej Szkoły Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945–1947. Początki polskiego aparatu bezpieczeństwa
Krzysztof Lesiakowski

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Panegyris. Kilka uwag o ludycznych i ekonomicznych aspektach świąt męczenników w okresie wczesnobizantyńskim
Ireneusz Milewski
2. Miejsce Greków w kulturze materialnej Rzeczypospolitej w XVI–XVII wieku
Ihor Lylo
3. Grekojęzyczni Żydzi bizantyńscy we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w późnym średniowieczu
David Jacoby
4. Powinności mieszczan tykocińskich według inwentarza z 1701 roku
Michał Sierba
5. Uposażenie parafii Małogoszcz w świetle sumariusza z 1792 roku
Małgorzata Karkocha
6. Z listów Zygmunta Glogerado Juliana Bartoszewicza
Ilona Florczak
7. Natura stosunków międzynarodowych w poglądach księcia Adama Jerzego Czartoryskiego na przykładzie „Essai sur la diplomatie”
Radosław Żurawski vel Grajewski
8. Poeta i malarz: „Fuga śmierci” Paula Celana (1920–1970) w obrazach Anselma Kiefera (1945)
Eleonora Jedlińska

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Być jak Żydzi? Refleksje na marginesie „książki-myślozbrodni” Krzysztofa Kłopotowskiego (Rec.: Krzysztof Kłopotowski, „Geniusz Żydów na polski rozum”, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2015, ss. 382)
Przemysław Waingertner
2. Mariusz Bartnicki, „Władca i poddani w historiografii ruskiej XI–XIII wieku”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 344
Zofia Brzozowska
3. „Korespondencja Krzysztofa księcia Zbaraskiego koniuszego koronnego 1612–1627”, opracowała Anna Filipczak-Kocur, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, ss. 255
Zbigniew Anusik
4. Paweł Olszewski, „Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Turcji i Bliskiego Wschodu w latach 1918–1923”, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2015, ss. 526
Andrzej M. Brzeziński

KRONIKA NAUKOWA

1. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Henryk Paszkiewicz wydobyty z zapomnienia”, Łódź, 20 listopada 2015 roku
Marcin Męcina
2. Odnowienie doktoratu profesor Wandy Nowakowskiej
Ewa Kubiak

Recent Submissions