News

Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem, Justyna Anders-Morawska, Wawrzyniec Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015, ISBN 978-83-7969-701-4, e-ISBN 978-83-7969-702-1

Collections in this community

Recent Submissions

View more