Spis treści

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Rozważania na temat Sejmu Wielkiego (w 220. rocznicę inauguracji obrad)
Wojciech Szczygielski
2. Hans Axel von Fersen i jego misja dyplomatyczna na dworze cesarskim w 1791 roku
Zbigniew Anusik
3. Dyplomacja polska wobec Międzynarodowego Instytutu Kinematografii Edukacyjnej Ligi Narodów (1928–1937)
Andrzej Maciej Brzeziński

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Głos antysemity sprzed wieku Henryk Wiercieński z Lublina
Adrian Uljasz
2. Badania ekshumacyjne przeprowadzone w Miednoje latem 1991 roku
Adrian Karolak

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Wolfgang Froese, „Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego”, tłum. Maciej Dorna, Ewa Płomińska-Krawiec, Katarzyna Śliwińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ss. 324
Zbigniew Anusik
2. Jarosław Stolicki, „Wobec wolności i króla. Działalność polityczna szlachty ruskiej, ukrainnej i wołyńskiej w latach 1673–1683”, Towarzystwo Wydawnicze ‟Historia Iagiellonica”, Kraków 2007, ss. 336
Witold Filipczak
3. Arkadiusz Michał Stasiak, „Patriotyzm w myśli konfederatów barskich”, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005, ss. 189
Andrzej Stroynowski
4. Rafał Kowalczyk, „Katastrofa Wielkiej Armii Napoleona w Rosji w 1812 roku”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź 2007, ss. 495
Przemysław Waingertner
5. Jan Piskurewicz, „Między nauką a polityką. Maria Skłodowska-Curie w laboratorium i w Lidze Narodów”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, ss. 248
Andrzej Maciej Brzeziński
6. Małgorzata Rączkiewicz, „Doktryna Trumana (Aspekt grecki)”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź 2008, ss. 144
Paweł Chmielewski

KRONIKA NAUKOWA

1. Spotkanie panelowe pt. „Między rozwagą a romantycznością. Kobieta w początkach nowoczesności – rodzina, macierzyństwo, seksualność”
Barbara Waingertner
2. III Kongres Mediewistów Polskich Łódź, 22–24 września 2008 r.
Anna Kowalska-Pietrzak

Recent Submissions