SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Literatura w dwunastowiecznym Konstantynopolu - zmiana kierunków?
Elisabeth Jeffreys
2. Sejmiki województwa płockiego 1780-1786
Witold Filipczak
3. Z dyskusji parlamentarnej nad powołaniem Komisji Wojskowej w początkach obrad Sejmu Wielkiego
Wojciech Szczygielski
4. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego 17 XI 1918-16 I 1919 r. (struktura, funkcjonowanie, dekrety)
Jacek Goclon

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Dwa listy do Wiaczesława Mołotowa z 1939 roku
Albin Głowacki

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. O książętach Wiśniowieckich i czasach, w których żyli. Suplement do monografii rodu. Ilona Czamańska, „Wiśniowieccy. Monografia rodu”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, ss. 552 + 2 tablice
Zbigniew Anusik
2. Anthimus, “On the observance offoods. De observatione ciborum”, translated end edited by Mark Grant, 2nd edition, Blackawton, Totnes, Devon 2007, ss. 142
Katarzyna Gobel, Maciej Kokoszko
3. Joan P. Alcock, “Food in the ancient world”, Westport, Connecticut – London (Greenwood Press) 2006, ss. 276
Katarzyna Gobel, Maciej Kokoszko
4. Sally Grainger, “Cooking ‘Apicius’. Roman Recipes for Today”, Blackawton, Totnes, Devon (Prospect Books) 2006, ss. 128
Maciej Kokoszko
5. Andrzej Chwalba, „Sacrum i Rewolucja. Socjaliści polscy wobec praktyk i symboli religijnych (1870–1918)”, wyd. drugie poprawione i uzupełnione, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2007, ss. 296
Adrian Uliasz

KRONIKA NAUKOWA

1. Doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego dla Profesora Władysława Bartoszewskiego
Wiesław Puś
2. Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 8 października 2009 r. z okazji nadania Profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego
Wiesław Puś
3. Wykład Profesora Władysława Bartoszewskiego podczas uroczystości nadania Mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego
Władysław Bartoszewski
4. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku”, Łódź 8-9 X 2009
Sylwia Wielichowska

Recent Submissions