Show simple item record

dc.contributor.authorStempień, Jakub Ryszard
dc.date.accessioned2016-07-22T08:51:47Z
dc.date.available2016-07-22T08:51:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18907
dc.description.abstractThis article concerns the case of popularity of running and the dominant participation of men in this sociological phenomenon. Masculinization of the hype for running is mainly visible in case of running competitions open for amateurs (e.g. on a marathon distance) – where men constitute the vast majority of participants. This can be explained with differences in culturebased models of what is masculine and what is feminine. A catalogue of stereotypically masculine features includes, among others, such characteristics as: bravery, toughness and strength. These will correspond not only with the formula of such sports as boxing, wrestling or weightlifting (traditionally considered “masculine”), but also the formula of long-distance running. Participation of men in such competitions can be a confirmation of their own masculinity. In the article the results of own surveys, performed among the participants of DOZ Marathon Lodz with PZU during 2014 and 2015 (sample 2014: N = 1078; sample 2015: N = 1086), are discussed. They document, that for women running is usually only a relatively easy way of caring for their figure and health, while for men it is, in terms of identity, an important field of affirming their masculinity. This is why men more often than women take part in such competitions, spend greater amounts of money on necessary equipment, as well as more frequently join running clubs.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł dotyczy socjologicznego fenomenu mody na bieganie i dominującego udziału mężczyzn w tej modzie. Maskulinizacja mody na bieganie jest widoczna zwłaszcza w przypadku otwartych dla amatorów zawodów biegowych (np. na dystansie maratońskim) – zdecydowaną większość uczestników stanowią właśnie mężczyźni. Tłumaczyć to można różnicami w kulturowo określanych wzorach tego, co męskie i kobiece. Katalog cech stereotypowo męskich obejmuje bowiem m.in. takie charakterystyki, jak: dzielność, wytrzymałość czy siła. Odpowiadać im będzie nie tylko formuła takich sportów jak boks, zapasy czy podnoszenie ciężarów (tradycyjnie uznawanych za „męskie”), lecz także formuła biegu długodystansowego. Udział w takich zmaganiach może dla mężczyzn stanowić cenne potwierdzenie ich własnej męskości. W artykule wykorzystywane są wyniki własnych badań ankietowych, przeprowadzonych wśród uczestników DOZ Maratonu Łódzkiego z PZU w latach 2014–2015 (próba 2014: N = 1078; próba 2015: N = 1086). Dokumentują one, że na ogół dla kobiet bieganie stanowi jedynie relatywnie prosty sposób zadbania o własną sylwetkę i zdrowie, zaś dla mężczyzn jest tożsamościowo ważnym polem afirmacji męskości. Dlatego też mężczyźni częściej od kobiet uczestniczą w zawodach, przeznaczają większe kwoty na zakup niezbędnego sprzętu, a także częściej wstępują do klubów biegacza.pl_PL
dc.description.sponsorshipStudy financed by the Medical University of Lodz; research project No. 502-03/6-074-02/502-64-080.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;55
dc.subjecthype for runningpl_PL
dc.subjectsportpl_PL
dc.subjectphysical recreationpl_PL
dc.subjectleisure time sportpl_PL
dc.subjectgenderpl_PL
dc.subjecthealthpl_PL
dc.subjectmoda na bieganiepl_PL
dc.subjectrekreacja ruchowapl_PL
dc.subjectsport czasu wolnegopl_PL
dc.subjectzdrowiepl_PL
dc.titleLadies and gentlemen… On your marks, get set, go! About leisure time sport and the popularity of running among men and womenpl_PL
dc.title.alternativePanie i panowie na start! O modzie na bieganie i sporcie czasu wolnego w doświadczeniach kobiet i mężczyznpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Jakub Ryszard Stempień, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[183]-209pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationDepartment of Sociology, Faculty of Health Sciences, Medical University of Łódź, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBernstein A. (2002), Is It Time for a Victory Lap? Changes in the Media Coverage of Women in Sport, “International Review for the Sociology of Sport”, No. 3–4, pp. 415–428.pl_PL
dc.referencesBreedveld K., Scheerder J., Borgers J. (2015), Running Across Europe: The Way Forward, [in:] J. Scheerder, K. Breedveld (eds), Running across Europe. The Rise and Size of one of the Largest Sport Markets, Palgrave Macmillan, Hampshire, pp. 241–264.pl_PL
dc.referencesBorgers J., Vos S., Scheerder J. (2015), Trends and Governance in Running, [in:] J. Scheerder, K. Breedveld (eds), Running across Europe. The Rise and Size of one of the Largest Sport Markets, Palgrave Macmillan, Hampshire, pp. 28–58.pl_PL
dc.referencesCalhoun D. W. (1987), Sport, Culture and Personality, Human Kinetics Publishers, Inc., Champaign, Illinois.pl_PL
dc.referencesCooky Ch., Messner M. A., Hextrum R. H. (2013), Women Play Sport, But Not on TV. A Longitudinal Study of Televised News Media, “Communication & Sport”, No. 3, pp. 203–230.pl_PL
dc.referencesCooper-Chen A. (2003), Światowe zawody, rozrywka i czas wolny. Kobiety przed telewizorem, [in:] A. Gwóźdź (elabor.), Media – eros – przemoc. Sport w czasach popkultury, Universitas, Kraków, pp. 211–228.pl_PL
dc.referencesCzapiński J. (2013), Indywidualna jakość i styl życia, [in:] J. Czapiński, T. Panek (eds), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, pp. 162–267.pl_PL
dc.referencesDoupona Topič M., Rauter S. (2015), A Study of Ljubljana Marathon Participants, [in:] J. Scheerder, K. Breedveld (eds), Running across Europe. The Rise and Size of one of the Largest Sport Markets, Palgrave Macmillan, Hampshire, pp. 208–224.pl_PL
dc.referencesDzięgiel A. (2014), Profile uczestników imprezy biegowej, [in:] Z. Waśkowski (ed.), Marketing imprez biegowych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 141–156.pl_PL
dc.referencesDzik A. (2008), Kobieta w męskim świecie – konflikt czy spójność ról? Studium socjologiczne kobiet uprawiających „męskie” sporty. Na przykładzie wspinaczki wysokogórskiej narciarstwa wysokogórskiego oraz ekstremalnych rajdów przygodowych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, No. 1, pp. 116–135.pl_PL
dc.referencesForsberg P. (2015), Running for the Sake of Running? A Profile and Segmentation of Danish Runners, [in:] J. Scheerder, K. Breedveld (eds), Running across Europe. The Rise and Size of one of the Largest Sport Markets, Palgrave Macmillan, Hampshire, pp. 59–80.pl_PL
dc.referencesJakubowska H. (2012), Zasady wynagradzania w sporcie w kontekście idei sprawiedliwości i równości płci, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, No. 1, pp. 191–203.pl_PL
dc.referencesJakubowska H. (2014), Gra ciałem. Praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJakubowska H. (2015), Kiedy płeć nie ma znaczenia. Nie/normatywne ciała w dyskursie narodowym i sportowego sukcesu, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, No. 2, pp. 116–129.pl_PL
dc.referencesKamasz E. (2014), Kobiety i sport, “Journal of Health Sciences”, No. 4, pp. 60–70.pl_PL
dc.referencesKane M. J. (2013), The Better Sportswomen Get, the More the Media Ignore Them, “Communication & Sport”, No. 3, pp. 231–236.pl_PL
dc.referencesKluczyńska U. (2010a), Kobiety w sporcie. Analizy medialnych prezentacji, „Nowiny Lekarskie”, No. 1, pp. 69–74.pl_PL
dc.referencesKluczyńska U. (2010b), Konstruowanie relacji między płciami w sporcie. Analiza telewizyjnych wiadomości sportowych, [in:] K. Slany, B. Kowalska, M. Ślusarczyk (eds), Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 383–400.pl_PL
dc.referencesKluczyńska U. (2010c), Sport jako obszar konstruowania tożsamości mężczyzn. Znaczenia wpisane w sport i możliwości ich redefiniowania, [in:] M. Dąbrowska, A. Radomski (eds), Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości, Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja, Lublin, pp. 86–99.pl_PL
dc.referencesKocemba W. (1995), Społeczne zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze fizycznej, [in:] Z. Krawczyk (ed.), Socjologia kultury fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego, Warszawa, pp. 250–264.pl_PL
dc.referencesKrawczyk Z. (1995), Teoretyczne orientacje w socjologii kultury fizycznej, [in:] Z. Krawczyk (ed.), Socjologia kultury fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego, Warszawa, pp. 26–36.pl_PL
dc.referencesKrawczyk Z. (2000), Sport w zmieniającym się społeczeństwie, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrólikowska S. (2011), Rola stereotypów płci w kształtowaniu postaw kobiet i mężczyzn wobec zdrowia, „Nowiny Lekarskie”, No. 5, pp. 387–393.pl_PL
dc.referencesLipoński W. (1987), Humanistyczna encyklopedia sportu, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁysoń P. (2013), Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMazur Z., Organista N. (2015), Poziom agresywności kobiet uprawiających sporty rodzajowo męskie i kobiece „Journal of Education, Health and Sport”, No. 5, pp. 151–164.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk M. (2003), Czy sport musi mieć płeć? [in:] J. Kłodecka-Różalska (ed.), Sportsmenka – kobietą sukcesu. Korzyści i bariery aktywności sportowej kobiet, Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet i Instytut Sportu w Warszawie, Warszawa, pp. 24–35.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk M. (2004), Sport i płeć a jakość życia, „Psychologia Jakości Życia”, No. 1, pp. 99–122.pl_PL
dc.referencesOmyła-Rudzka M. (2013), Aktywność fizyczna Polaków, CBOS, raport No. 4887.pl_PL
dc.referencesRaport Polska Biega – Runners National Census 2014, www.spisbiegaczy.pl, 1.09.2015.pl_PL
dc.referencesScheerder J., Breedveld K., Borgers J. (2015), Who Is Doing a Run with the Running Boom? The Growth and Governance of One of Europe’s Most Popular Sport Activities, [in:] J. Scheerder, K. Breedveld (eds), Running across Europe. The Rise and Size of one of the Largest Sport Markets, Palgrave Macmillan, Hampshire, pp. 1–27.pl_PL
dc.referencesSchneider M. (2003), Erotyka sportu telewizyjnego. Uwagi na temat liturgii heroizmu na co dzień, [in:] A. Gwóźdź (elabor.), Media – eros – przemoc. Sport w czasach popkultury, Universitas, Kraków, pp. 79–94.pl_PL
dc.referencesSport And Physical Activity, Special Eurobarometer 412, Report 2014, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_412_en.pdf, 1.09.2015.pl_PL
dc.referencesStempień J. R. (2014a), Dziecięce i młodzieżowe zawody biegowe w Polsce w perspektywie socjologii kultury fizycznej, [in:] B. Wiśniewska-Paź (ed.), Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 197–210.pl_PL
dc.referencesStempień J. R. (2014b), Płeć maratonu – sport czasu wolnego w doświadczeniach kobiet, „Kultura i Społeczeństwo”, No. 1, pp. 169–186.pl_PL
dc.referencesStempień J. R. (2015a), Egalitaryzm sportu amatorskiego? Przykład polskiego ruchu biegowego, [in:] J. Grotowska-Leder, E. Rokicka (eds), Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 183–200.pl_PL
dc.referencesStempień J. R. (2015b), “Must Be Healthy, Must Be Sporty” – Experiences of Poland And Selected European Countries. The Case of Popularity of Running, [in:] B. Sawicki (ed.), Promotion of Healthy Lifestyle in European Countries, Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, pp. 162–174.pl_PL
dc.referencesSzczepańska J. (2006), Kobiety i mężczyźni o podziale obowiązków domowych, CBOS, raport No. 3641.pl_PL
dc.referencesWaśkowski Z. (2014a), Bieganie jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu przez kobiety – motywy, preferencje i oczekiwania, „Marketing i Rynek”, No. 11, pp. 483–491.pl_PL
dc.referencesWaśkowski Z. (2014b), Profil polskiego biegacza. Raport z badań, www.konferencjabiegowa.pl (1.09.2015).pl_PL
dc.referencesWeber J. D., Carini R. M. (2013), Where are the female athletes in Sports Illustrated? A content analysis of covers (2000–2011), „International Review for the Sociology of Sport”, No. 2, pp. 196–203.pl_PL
dc.referencesWensing E. H., Bruce T. (2003), Bending the Rules. Media Representations of Gender During an International Sporting Event, „International Review for the Sociology of Sport”, No. 4, pp. 387–396.pl_PL
dc.referencesWłoch R., Szymborska M., Gołdys A., Rogaczewska M. (2012), Zaproszenie do diagnozy. Sport kobiet w Polsce, http://www.ps2012.pl/uploads/media/files/raporty/raport_2012_skwp_5.10.2012.pdf (1.09.2015).pl_PL
dc.referencesWolańska T. (1997), Leksykon. Sport dla wszystkich – rekreacja ruchowa, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referenceswww.maratonypolskie.pl (Runners’ Internet portal).pl_PL
dc.contributor.authorEmailj.r.stempien@wp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.55.11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record