Show simple item record

dc.contributor.authorBieńko, Mariola
dc.date.accessioned2016-07-22T08:23:06Z
dc.date.available2016-07-22T08:23:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18892
dc.description.abstractCelem artykułu jest przegląd teorii i badań empirycznych, dotyczących problematyki społecznego oraz subiektywnego obrazu ciała w procesie starzenia. W sferze publicznej panuje powszechne przekonanie, że wraz z wiekiem obniża się atrakcyjność, a według stereotypu starzy ludzie postrzegani są jako „brzydcy”. Wobec wyzwania, jakim jest starość, seniorzy dążą do utrzymania pozytywnej oceny swojej fizyczności, zarówno w dziedzinie wyglądu, jak i zdrowia. Nowe pokolenia kończące sześćdziesiąty rok życia ucieleśniają zmiany, wyrażające się w postaci dyskretnego wzrostu wydatków, wyższego poziomu aktywności fizycznej, przywiązywania większej wagi do reżimu diety i kondycji fizycznej oraz częstszego szukania pomocy w obszarze kosmetycznych i odmładzających technologii. Przeprowadzone analizy wskazały na to, że efekty naturalnego procesu starzenia podlegają społecznej stygmatyzacji. We współczesnym zachodnim społeczeństwie obsesja na punkcie młodzieńczego, pięknego wyglądu stała się powszechna, a jej rezultatem są procedury zmierzające do odwrócenia procesu starzenia. Potrzeba estetyzacji ciał i medialne epatowanie pięknem cenzurują starość w wymiarze cielesnym. W artykule szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom zróżnicowania płciowego w kontekście starości. O ile można znaleźć liczne przykłady mężczyzn, będących bohaterami kultury masowej, którym „pozwolono” się zestarzeć, o tyle w przypadku kobiet obowiązkowe jest bycie „wiecznie młodą”.pl_PL
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to review theory and empirical research concerned with the problem of social and subjective body image among the elderly. There is a common perception among the public that age reduces attractiveness and older people tend to be stereotyped as “ugly”. Given the challenges of aging, older individuals strive to maintain positive evaluation of their physical selves both in domain of appearance and health. As newer cohorts of “over sixties” replace older cohorts, changes have become embodied in through increased levels of discretionary spending, greater levels of physical activity, more attention to diet and fitness regimes, more frequent recourse to cosmetic and rejuvenative technologies. The analysis has shown that there is a social stigma around the effects of the natural ageing process. Obsession with a youthful and beautiful appearance has become commonplace in modern western society and has resulted in procedures trying to reverse the aging process. The need for aeastheticization of bodies and media fixation on beauty functions as censorship of old age in the physical realm. Special attention was given the gender-related differences in aging. As there are examples of men presented in mass culture who were “allowed” to get old, in the case of women it is obligatory to be “forever young”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;55
dc.subjectstarośćpl_PL
dc.subjectobraz ciałapl_PL
dc.subjectpłećpl_PL
dc.subjectpięknopl_PL
dc.subjectkulturapl_PL
dc.subjectold agepl_PL
dc.subjectbody imagepl_PL
dc.subjectgenderpl_PL
dc.subjectbeautypl_PL
dc.subjectculturepl_PL
dc.titlePiękno starzejącego się ciała: oczywisty czy pozorny wymiar wartości społecznych?pl_PL
dc.title.alternativeThe beauty of the aging body: apparent indicator of social worth?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Mariola Bieńko, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[23]-36pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBaker L, Gringart E. (2009), Body image and self-esteem in older adulthood, “Ageing and Society”, Vol. 29, No. 6, s. 977–995.pl_PL
dc.referencesBessenoff G. R, Del Priore R. E. (2007), Women, weight, and age: Social comparison to magazine images across the lifespan, “Sex Roles”, Vol. 56, No. 3/4, s. 215–222.pl_PL
dc.referencesBiskupski J. (2015), Kolorowy ptak, „Viva!”, nr 12, 2 czerwca, s. 54–59.pl_PL
dc.referencesBois J.-P. (1996), Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, t. 2, Oficyna Wydawnicza Volumen, Wydawnictwo Marabut, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBond J., Peace S., Westerhof G., T ulle E. (2007), Meanings of aging and old age: Discursive contexts, social attitudes and personal identities, [w:] F. Dittmann-Kohli, G. Westerhof (eds.), Ageing in Society. European Perspectives on Gerontology, Sage Publications, London, s. 235–254.pl_PL
dc.referencesBordo S. (2003), The Unbearable Weight, Feminism, Western Culture and the Body, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London.pl_PL
dc.referencesBorowicz S. (2010), Maska Sylenis, [w:] S. Borowicz, J. Hobot, R. Przybylska (red.), Stara rebeliantka. Studia nad semantyką obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 17–39.pl_PL
dc.referencesBorowicz S., Przybylska R. (2010), „O winożłopki! O baby pijaczki”. Językowy obraz „pijanej staruchy” w literaturze antycznej, [w:] S. Borowicz, J. Hobot, R. Przybylska (red.), Stara rebeliantka. Studia nad semantyką obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 43–91.pl_PL
dc.referencesBotelho L. A. (2005), The 17th Century, [w:] P. Thane, A History of Old Age, Thames & Hudson, London, s. 113–174.pl_PL
dc.referencesBrooks A. T. (2010), Aesthetic anti-ageing surgery and technology: Women’s friend or foe?, “Sociology of Health and Illness”, Vol. 32, No. 2, s. 238–257.pl_PL
dc.referencesClark K. (1956), Akt. Studium idealnej formy, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCrossley N. (2006), Reflexive Embodiment in Contemporary Society, Open University Press, Buckingham.pl_PL
dc.referencesEco U. (2007a), Historia piękna, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.pl_PL
dc.referencesEco U. (2007b), Historia brzydoty, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.pl_PL
dc.referencesEtcoff N. (2000), Przetrwają najpiękniejsi, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.pl_PL
dc.referencesFeatherstone M. (2008), Ciało w kulturze konsumpcyjnej, [w:] A. Chałupnik, J. Jaworska, J. Kowalska-Leder, I. Kur z, M. Szpakowska (oprac.), Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 109–117.pl_PL
dc.referencesFurman F. K. (1997), Facing the mirror: Older women and beauty shop culture, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2009), Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGough B. (2007), “Real men don’t diet”: An analysis of contemporary newspaper representations of men, food, and health, “Social Science and Medicine”, Vol. 64, No. 2, s. 326–337.pl_PL
dc.referencesHołdys Z. (2014), Wielki tyłek z botoksu, „Newsweek”, nr 24, 9–15 czerwca, s. 61.pl_PL
dc.referencesHurd Clarke L. (2002), Beauty in later life: Older women’s perceptions of physical attractiveness, “Canadian Journal on Aging”, Vol. 21, No. 3, s. 429–442.pl_PL
dc.referencesHurd Clarke L. (2010), Facing age: Women growing older in an anti-aging culture, Rowman and Littlefield, Toronto, Ontario.pl_PL
dc.referencesHurd Clarke L., Griffin M. (2008), Visible and invisible ageing: Beauty work as a response to ageism. “Ageing and Society”, Vol. 28, No. 5, s. 653–674.pl_PL
dc.referencesHuxley C., Hayfield N. (2012), Non-heterosexual sexualities: The role of sexual identity in appearance and body image, [w:] N. Rumsey, D. Harcourt (eds.), Oxford Handbook of the Psychology of Appearance, Oxford University Press, Oxford, s. 190–202.pl_PL
dc.referencesJakubowska H. (2009), Socjologia ciała, Wydawnictwo Naukowe WAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesJohnston O., Reilly J., Kremer J. (2004), Women’s experiences of appearance concern and body control across the lifespan: Challenging the accepted wisdom, “Journal of Health Psychology”, Vol. 9, No. 3, s. 397–410.pl_PL
dc.referencesKinnunen T. (2010), “A second youth”: Pursuing happiness and respectability through cosmetic surgery in Finland, “Sociology of Health and Illness”, Vol. 32, No. 2, s. 258–271.pl_PL
dc.referencesKluczyńska U. (2008), Redefiniowanie męskości. Kulturowo-społeczne konteksty starzenia się mężczyzn, [w:] J. Kowalski, P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 76–88.pl_PL
dc.referencesKrekula C. (2007), The intersection of age and gender: Reworking gender theory and social gerontology, “Current Sociology”, Vol. 55, No. 2, s. 155–171.pl_PL
dc.referencesLa Ceda F. (2014), Szorstkim być. Antropologia mężczyzny, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLasch C. (1991), The Culture of Narcissism. American Life in an Age of Diminishing Expectations, W. W. Norton, New York.pl_PL
dc.referencesLevesque M. J., Vichesky D. (2006), Raising the bar on the body beautiful: An analysis of the body image concerns of homosexual men, “Body Image”, Vol. 3, No. 1, s. 45–55.pl_PL
dc.referencesMcLaren L., Kuh D. (2004), Women’s body dissatisfaction, social class, and social mobility, “Social Science and Medicine”, Vol. 58, No. 9, s. 1575–1584.pl_PL
dc.referencesMichaud Y. (2014), Wizualizacje. Ciało i sztuki wizualne, [w:] J.-J. Courtine (red.), Historia ciała, t. 3, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk, s. 391–410.pl_PL
dc.referencesMinois G. (1995), Historia starości: od antyku do renesansu, t. 1, Oficyna Wydawnicza Volumen, Wydawnictwo Marabut, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMorrison M. A., Morrison T. G., Sager C. (2004), Does body satisfaction differ between gay and lesbian and heterosexual men and women? A meta-analytical review, “Body Image”, Vol. 1, No. 2, s. 127–138.pl_PL
dc.referencesMuise A., Desmarais S. (2010), Women’s perceptions and use of ‘anti-aging’ products, “Sex Roles”, Vol. 63, No. 1–2, s. 126–137.pl_PL
dc.referencesNead L. (1998), Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.pl_PL
dc.referencesOstrowska A., Stępień B. (2015), Fantastyczna czterdziestka. Poradnik pozytywnego życia, Wydawnictwo Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesPawlikowska K., Maison D. (2014), Polki. Spełnione profesjonalistki, rodzinne panie domu czy obywatelki świata?, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPawłowski B. (2009), Biologia atrakcyjności człowieka jako przedmiot badań naukowych, [w:] B. Pawłowski (red.), Biologia atrakcyjności człowieka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 1–10.pl_PL
dc.referencesPawłowski B., Sukiennik I. (2009), Biologia atrakcyjności zapachu ludzkiego ciała, [w:] B. Pawłowski (red.), Biologia atrakcyjności człowieka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 263–291.pl_PL
dc.referencesReddy S. L. (2013), Understanding the Body Image Experiences of Older Men, “International Journal of Humanities and Social Science”, Vol. 3, No. 9, s. 34–42.pl_PL
dc.referencesShilling Ch. (2010), Socjologia ciała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmolińska I. (2015), Lubię starość, „Wprost”, nr 2, 5–11 stycznia, s. 45–47.pl_PL
dc.referencesSontag S. (1997), The double standard of aging, [w:] M. Pearsall (ed.), The other within us: Feminist explorations of women and aging, Westview Press, Boulder, CO, s. 19–24.pl_PL
dc.referencesStojek-Sawicka K. (2013), Szlachcianki w świecie sarmackim. Jak żyły kobiety na dworach szlacheckich w dawnej Polsce?, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzatur-Jaworska B. (red.) (2014), O sposobach mówienia o starości. Debata, analiza, przykłady, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2012), Ageizm – dyskryminacja ze względu na wiek, [w:] P. Szukalski (red.), Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 139–178.pl_PL
dc.referencesTiggemann M., Martins Y., Kirkbride A. (2007), Oh to be lean and muscular: Body image ideals in gay and heterosexual men, “Psychology of Men and Masculinity”, Vol. 8, No. 1, s. 15–24.pl_PL
dc.referencesTurner B. S. (1996), The Body and Society. Explorations in Social Theory, Second Edition, Sage Publications, Thousand Oaks, New Delhi.pl_PL
dc.referencesTwigg J. (2013), Fashion and Age: Dress, the Body and Later Life, Bloomsbury Academic, London.pl_PL
dc.referencesWarner H. (2014), Fashion on Television. Identity and Celebrity Culture, Bloomsbury, London – New York.pl_PL
dc.referencesZych A. A. (2013), Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanatologii, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.pl_PL
dc.referenceshttp://advancedstyle.blogspot.com (19.08.2015).pl_PL
dc.referenceshttp://fashion50plus.pl (19.08.2015).pl_PL
dc.referenceshttp://informacje.havasworldwide.pl/pr/297103/polacy-patrza-w-lustro-z-optymizmem-wyniki-badania-prosumer-report (24.08.2015).pl_PL
dc.referenceshttp://stylizacjeewy.blogspot.com (3.09.2015).pl_PL
dc.referenceshttp://www.pinterest.com/stylissimapl/hair-for-mature-women-going-grey (27.08.2015).pl_PL
dc.contributor.authorEmailmariola.bienko@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.55.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record