Now showing items 13-14 of 14

  • Współczesny ideał męskiego ciała – wybrane aspekty problematyki 

   Arcimowicz, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Celem artykułu jest przeanalizowanie źródeł i uwarunkowań współczesnego ideału męskiego ciała (sylwetki mezomorficznej) oraz wpływu, jaki może wywierać na zachowania i samoocenę mężczyzn. Analiza została przeprowadzona ...
  • Zarys koncepcji marynizacji 

   Kołodziej, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   W artykule przedstawiono koncepcję marynizacji Ludwika Janiszewskiego, rozwijającą się na gruncie socjologii w latach 70., 80. i 90. ubiegłego wieku. Koncepcja ta, mówiąca o wpływie morza na życie społeczności nadmorskich ...