Now showing items 10-14 of 14

  • Ocena własnego ciała oraz stanu zdrowia u osób transseksualnych 

   Wethacz, Jonasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Transseksualizm definiowany jest jako zakłócenie identyfikacji płciowej, które polega na rozbieżności między psychicznym poczuciem przynależności do danej płci a biologiczną budową ciała, płcią metrykalną, socjalną oraz ...
  • Piękno starzejącego się ciała: oczywisty czy pozorny wymiar wartości społecznych? 

   Bieńko, Mariola (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Celem artykułu jest przegląd teorii i badań empirycznych, dotyczących problematyki społecznego oraz subiektywnego obrazu ciała w procesie starzenia. W sferze publicznej panuje powszechne przekonanie, że wraz z wiekiem ...
  • Rekonstruktorzy profesjonalni czy hobbystyczni? Rola i znaczenie stroju w świecie rekonstrukcji historycznej epoki średniowiecza 

   Pietrzyk-Jagielska, Malwina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Stopień poprawności historycznej odtwarzanych przez rekonstruktorów strojów staje się obecnie jednym z czynników różnicujących odtwórców historycznych. Artykuł stanowi próbę analizy dwóch skrajnych podejść kobiet i mężczyzn ...
  • Współczesny ideał męskiego ciała – wybrane aspekty problematyki 

   Arcimowicz, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Celem artykułu jest przeanalizowanie źródeł i uwarunkowań współczesnego ideału męskiego ciała (sylwetki mezomorficznej) oraz wpływu, jaki może wywierać na zachowania i samoocenę mężczyzn. Analiza została przeprowadzona ...
  • Zarys koncepcji marynizacji 

   Kołodziej, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   W artykule przedstawiono koncepcję marynizacji Ludwika Janiszewskiego, rozwijającą się na gruncie socjologii w latach 70., 80. i 90. ubiegłego wieku. Koncepcja ta, mówiąca o wpływie morza na życie społeczności nadmorskich ...