Show simple item record

dc.contributor.authorCzakon, Piotr
dc.date.accessioned2016-06-23T11:03:50Z
dc.date.available2016-06-23T11:03:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18500
dc.description.abstractWywód skoncentrowany jest na przykładzie Katowickiej Strefy Kultury – nowej dzielnicy powstałej w wyniku adaptacji terenów zamkniętej kopalni Katowice. Oprócz znanego od wielu lat Spodka, niedawno otwartego gmachu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) i Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), w skład katowickiej Strefy Kultury wchodzi także nowe Muzeum Śląskie. Nowe budynki zyskały rozgłos i uznanie w środowisku architektów. Pojawiają się również głosy krytyki odnośnie do sposobu realizacji inwestycji – skupienia gmachów o podobnej funkcji w jednym miejscu. W tekście wskazano, że nowa dzielnica została zaprojektowana zgodnie z modernistycznym paradygmatem w urbanistyce (segregacja funkcji, rozluźnienie zwartości zabudowy). Nie jest to niczym dziwnym, zważywszy na architektoniczne tradycje Katowic. O wiele istotniejsze są jednak społeczne konsekwencje modernistycznego planowania przestrzeni, na które wskazują jego krytycy. Szczególne miejsce wśród nich zajmuje Jane Jacobs – autorka słynnej książki „Śmierć i życie wielkich miast Ameryki”. Odwołując się do myśli Jacobs, przeanalizowano przestrzeń Strefy Kultury. Omówiono takie zagadnienia, jak: rozplanowanie budynków, układ ulic, zróżnicowanie funkcjonalne. Niestety, wnioski badania nie są optymistyczne. Strefa Kultury jest mało zróżnicowaną i odseparowaną od reszty miasta przestrzenią. Zmaga się ona także z małym zainteresowaniem mieszkańców.pl_PL
dc.description.abstractThe article’s main subject is the Culture Zone in Katowice – a new district established in an area of the now-closed coal mine called “Katowice”. Katowice Culture Zone consists of: a well known “Spodek” arena, recently opened The Polish National Radio Symphony Orchestra complex, International Congress Centre and new buildings of The Silesian Museum. The new buildings gained recognition and appreciation in the architects’ community. However, there are also negative opinions about the way the whole project was executed. Some critics complain about the fact of concentrating buildings of similar function in a close-by area. It has been pointed in the article that the new district was designed according to the modernist paradigm in urbanism (functional separation, loose density of buildings). There is nothing unusual about it considering past modernist influences in the city architecture. Nevertheless, the social consequences of modernistic urban planning are way more important, as it has been pointed out by the critics. A special place among them belongs to Jane Jacobs, an author of a famous book: “The Death and Life of Great American Cities”. In the article, the public space of Culture Zone in Katowice was analyzed according to Jacobs’ thesis. Several issues have been discussed: layout of buildings and streets or a functional variety. Unfortunately, conclusions of the research are not optimistic. The Culture Zone is separated from rest of the city and lacks diversity. It also suffers lack of citizens’ interest.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja finansowana ze środków Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;54
dc.subjectkatowicka Strefa Kulturypl_PL
dc.subjectJane Jacobspl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectprzestrzeń publicznapl_PL
dc.subjectKatowice Culture Zonepl_PL
dc.subjectrevitalizationpl_PL
dc.subjectpublic spacepl_PL
dc.titleNowa martwa dzielnica? Katowicka Strefa Kultury w perspektywie myśli urbanistycznej Jane Jacobspl_PL
dc.title.alternativeA new dead district? Katowice Culture Zone in the perspective of Jane Jacobs’ urban conceptpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Piotr Czakon, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[141]-157pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 11.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBarber B. (2014), Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHołdys A. (2015), Miejski mózg, „Wiedza i Życie” 6 (966), Wydawnictwo Prószyński Media, Warszawa, s. 54−59.pl_PL
dc.referencesJacobs J. (2014), Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Szczepański M. S. (2006), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozina I. (2009), Katowicka moderna – funkcjonalistyczny epizod dwudziestolecia międzywojennego w Województwie Śląskim, [w:] Oslislo Z. (red.) (2009), Katowicka Moderna 1927−1939, Wydawnictwo M-Studio, Zabrze, s. 11−29, http://opac.ciniba.edu.pl/Scripts/cgiip.exe/wo2_opbib.p?ID1=IKNMMOLGRPGJODGHFSQMK&ln=pl&RODZAJ=1&ID=455100&widok=19&N1=W15005541&N2=1&N3=19&N4=KHW&HN1=1000612211353&HN2=4&HN3=192303545615.pl_PL
dc.referencesMajer A. (2010), Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPaszkowski Z. (2011), Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Wydawnictwo Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesPobłocki K. (2014), Jane Jacobs – urbanistka przyziemna. Posłowie do wydania polskiego, [w:] Jacobs J. (2014), Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa, s. 459−475.pl_PL
dc.referencesSpringer F. (2011), Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, Wydawnictwo Karakter, Kraków.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpczakon@us.edu.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.54.10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record